Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Handelshinder för e-handeln inom EU, del 1 av 2

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 16 May-11
 
Välkommen till den inledande delen av två i en artikelserie om handelshinder inom EU.
Annons
Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Uppgiften är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Som expertmyndighet förser Kommerskollegium regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet.

Olivier Linden, Markos Stavroulakis och Ola Landström på Kommerskollegium har sammanställt rapporten "Kartläggning av e-handelshinder inom EU" som denna artikelserie bygger på. I rapporten betonar författarna att flera av de utpekade handelshindren kan vara motiverade av flera olika skäl, men att rapporten inte har till syfte att göra en EU-rättslig avvägning om dessa skäl är berättigade.

Ehandel.com har sammanställt rapportens punkter i två artiklar. Välkommen till första delen.

Under punkt 2: Förbud mot e-handel som försäljningsform redovisas tre exempel på olika handelshinder och tre olika utfall i EU-domstolen.

2:1 Förbud mot att sälja läkemedel online i Tyskland.
Förbudet delvis upphävt av EU-domstolen för receptfria läkemedel. Förbudet att sälja receptbelagda läkemedel online består.

2:2 Förbud att sälja kontaktlinser online i Ungern.
Det ungerska kravet på att försäljning av kontaktlinser ska ske i en minst 18 kvadratmeter stor butik med utbildad personal har upphävts av EU-domstolen då de stred mot EU-rätten om fri rörlighet för varor.

2:3 Förbud mot att tillhandahålla vissa speltjänster online i Nederländerna har däremot godkänts av EU-domstolen. Motiveringen var att avsaknaden av direktkontakt mellan konsumenten och operatören utgör en större risk vid hasardspel online än för de traditionella marknaderna. Vi kan även anta att stora nationella intressen färgat EU-domstolen då liknande förbud finns i flera andra EU-länder, däribland Sverige.

Punkt 3: Etableringskrav visar på svårigheterna att bedriva e-handel gränslöst när krav om lokal etablering blir ett krav från myndigheterna.

3:1 Irländska krav på tillstånd för svensk resebyrå.
En svensk resebyrå ville sälja Sverigeresor till irländarna och uppfyllde alla svenska krav för att bedriva verksamheten, däribland skyldigheten att ha en resegaranti. Trots detta hade irländska myndigheter ytterligare tre krav:

  • Krav på en irländsk licens för verksamheten.
  • Krav på kapitalisering med minst 25 000 euro.
  • Krav på deponering av belopp motsvarande den uppskattade omsättningen under licenstiden.

Frågan är olöst och EU-kommission har nu tagit upp frågan med Irland.

3:2 Etablering för registrering av toppdomännamn i Tyskland, Finland, Estland och Sverige.
I ett antal EU-länder ställer myndigheterna krav på etablering eller representation i landet för att erhålla en toppdomän. Då en lokal toppdomän visas högre i sökresultaten diskriminerar detta aktörer utanför det egna landet. Frågan är olöst och den verkar inte heller stå på EU-kommissionens lista.

3:3 Krav på att kunduppgifter lagras fysiskt i Polen.
Den polska lagen krävde att överföringen av personuppgifter från Polen endast kunde ske om skyddsnivån i mottagarlandet motsvarade Polens. I praktiken innebar detta att de som ville nå den polska marknaden var tvungna att ha fysiska servrar i landet. Efter att EU-kommissionen hävdat att kravet var diskriminerande och i strid mot EU-rätten gäller nu fysisk närvaro inte för EES-länderna.

Dagens näst sista punkt är 4: Hinder kopplade till försäljningsvillkor.

4:1 Konsumentskyddslagstiftning – ett fragmenterat regelverk.
Att på förhand ta reda på vad som gäller i vart och ett av EU:s medlemsländer är mycket kostsamt och snudd på omöjligt. Ändå är detta vardag för alla företag som arbetar med e-handel och säljer utanför sitt eget hemland. EU-kommissionen började 2008 ett arbete med att ta fram minimiregler för hela EU med harmoniserade regler inom områden som ångerrätt, konfliktlösning, återbetalningstider, vem som betalar returfrakten med mera.

Det är dessa regler vi på Ehandel.com skrivit om tidigare, träffat handelsminister Ewa Björling om samt även anordnat en namninsamling mot delar av förslagen. Problemet här är inte att vi är emot en harmonisering av regelverket, snarare tvärtom då vi arbetar för att främja e-handeln. Problemet är maktförskjutningen från e-handlare till konsument samt begränsningen i den fria avtalsrätten. Det borde inte lagstiftas om vart e-handlare är tvingade enligt EU-lag att sälja. Samma sak gäller returfrakterna vid ångerköp, det borde vara upp till respektive e-handlare att i sina köpregler bestämma vem som ska betala. Kunden kan alltid handla i en annan nätbutik om han eller hon inte gillar köpvillkoren. Däremot kan inte nätbutiken neka kunden att köpa då det blir förbjudet i den nya EU-lagen med skyhöga böter för den som fälls.

4:2 Reaperioder i Frankrike gäller även för utländska e-handlare.
I Frankrike är det belagt med 15 000 euro i böter att ha rea utanför de två lagstadgade reaperioderna om fem veckor vardera. För att ställa till det ännu mer inträffar förstås de båda reaperioderna vid olika tillfällen beroende på var i Frankrike rean är rent geografiskt. Det går även att ansöka om att få ha ytterligare två reor om två veckor vardera hos de lokala myndigheterna i Frankrike. Det säger sig själv att det är helt omöjligt att leva upp till denna franska lag för utländska e-handlare. Vi på Ehandel.com ställer oss frågande till om ens franska e-handlare kan uppfylla reglerna fullt ut? Enda lösningen skulle vara rea baserat på kundens ip-nummer, men det faller i praktiken då det är enkelt att dölja sitt rätta ip-nummer. EU-kommissionen har inte heller agerat i denna fråga vilket bara visar att det är Frankrike och Tyskland som styr hela unionen.

Dagens sista del i Kommerskollegiums rapport handlar om svårigheter kopplade till upphovsrätten vid e-handel inom EU.

5: Immateriella hinder

5:1 Krav på bosättning för att handla online på iTunes inom EU.
Kommerskollegium uppmärksammades på ett fall där en svensk som flyttat till Belgien inte längre kunde använda det material denne köpt på svenska iTunes. Det gick inte heller att köpa nytt material på belgiska iTunes med det svenska kreditkortet. För företaget uppstår en rättsosäkerhet kring risken av att medverka till ett upphovsrättsligt intrång, eftersom licensrättigheter tecknas separat för varje land. Som en konsekvens av detta tar företagen det säkra före det osäkra och inför begränsningar för kunden som inte alltid är motiverade.

5:2 Uppdelad marknad för nedladdning av filmer.
För att göra ett upphovsrättsskyddat verk tillgängligt i ett land krävs tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Relevanta upphovsrättsinnehavare är ofta svåra att lokalisera. Speciellt då det för varje verk kan finnas ett antal investerare med rättigheter vid sidan av regissör, manusförfattare etc. Att lokalisera och skriva relevanta territoriala licensavtal med berörda upphovsrättsinnehavare för varje verk i varje land är vare sig praktiskt eller ekonomiskt möjligt.

Följden har därför blivit att amerikansk film dominerar nedladdningstjänsterna totalt då dessa erbjuds i stora paketavtal och således får en klar konkurrensfördel gentemot europeisk film.

5:3 Virtuella showroom begränsas geografiskt.
Ett svenskt modeföretag fick blockera besökare från ip-adresser utanför Norden då de inte hade tillstånd för showroom-musiken i andra länder.

Det har diskuterats att skapa en paneuropeisk licensform som på sikt skulle kunna lösa alla problem under punkt 5. Vad Ehandel.com erfar är det dessvärre bara diskussioner i dagsläget och inte praktiskt arbete.

Du har nu läst första delen av två. Nästa del läser du på Ehandel.com imorgon. Vi tackar Kommerskollegium för en mycket intressant och välskriven rapport.

Läs mer här:
Handelshinder för e-handeln inom EU, del 2 av 2 (Ehandel.com)

http://www.kommers.se/upload/Analysarkiv/Publikationer/Rapport%20e-handelshinder%20webb.pdf

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
Johan Svensson
vd, EdgeBlocks Group AB

Man blir lite trött av dessa "barnsjukdomar" som försvårar en gränslös handelsunion. Man får ha all respekt för att det är stora och svåra nötter att knäcka medlemsstaterna emellan, men det är direkt stötande att vissa stater agerar på egen hand, helt stick i stäv med EUs principer och syften. Hur resonerar de egentligen?!

/Johan Svensson, EdgeBlocks Group AB (bl a www.prytzlar.com)

23 May 2011 12:15
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.