Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 
TILL PARTNERS WEBBPLATS »

Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter

Torbjörn Kaliff, Chef Säkerhet & Reklamationer, PostNord - 9 Jul-12
 
Postens säkerhetschef Torbjörn Kaliff berättar om hur nätbutiker och logistikleverantörer arbetar tillsammans för att stoppa bedrägerierna vid e-handel.
Annons
Bedrägerier och identitetsstölder är ett samhällsproblem som blir allt vanligare, både på nätet och inom den traditionella handeln. I samband med att handeln i allt större utsträckning strävar efter kontantlöshet ändrar också brottsligheten inriktning. Populära och högvärdiga varor som säljs på olika e-handelssajter, blir allt oftare föremål för de kriminellas intresse.

Detta leder till ett ökat hot mot både e-handlare och logistikleverantörer, där det i storstäderna vid sidan av bedrägerier även blivit allt vanligare med systematiskt planerade stölder under transport. Det är därför av yttersta vikt att vi alla tar problemen på allvar och jobbar aktivt för att förbättra säkerheten och förhindra brott.


Samarbete mellan e-handlare och logistikföretag krävs för att förebygga brott.

Förebygga brott
För att komma till rätta med dessa problem krävs att e-handlare och logistikleverantörer samarbetar inom säkerhetsområdet. Detta för att i möjligaste mån förebygga brott och ligga steget före de kriminella, som ständigt hittar nya kreativa vägar att komma över stöldbegärliga varor.

Säkra och trygga transporter ligger i allas intresse och mot denna bakgrund har vi inom Posten initierat ett nätverk som syftar till att förebygga brott och minska bedrägerierna som berör framförallt e-handeln. Nätverket består av kunder, branschkollegor, samarbetspartners, polis och tull och erbjuder en möjlighet att arbeta gemensamt för säkrare transporter, framförallt genom kontinuerligt utbyte av information och erfarenheter.

Nätverket startades 2011
Nätverket startades i slutet av 2011 och har hittills fungerat mycket väl, bland annat genom möjligheten att snabbt nå ut med varningar om pågående bedrägeriförsök, som därmed kunnat förhindras. Nätverket hjälper även till att utveckla nya kanaler för samverkan mellan olika berörda aktörer, vilket syftar till att försvåra för den här typen av brottslighet och stoppa de kriminella redan på ett tidigt stadium.

Att agera gemensamt gör också att polisen tar våra ärenden på större allvar och sätter in resurser på ett tidigare stadium. Att vara aktiv i Transportindustriförbundet, som representerar godstransport- och logistikföretag gentemot myndigheter och organisationer, gör det också möjligt att driva säkerhetsfrågor på en högre nivå.


Ett sätt att begränsa stölder av elektronik med högt värde är att tillsammans med operatörerna spärra stulet gods genom imei-numret.

Begränsa stölderna
Det finns även andra sätt att arbeta proaktivt med säkerheten. Vi logistikleverantörer måste ständigt se över våra tjänster för att kunna erbjuda trygga och säkra leveranser. Ett sätt kan vara att göra de attraktiva varorna värdelösa om de stjäls. På samma sätt som bankernas färgpatroner gör sedlar värdelösa vid rån går det att hitta vägar för att göra varor mindre attraktiva för tjuven.

Vi har exempelvis genom samarbeten med samtliga mobiloperatörer hittat en möjlighet att minska stölderna av högvärdig elektronik. Alla produkter med ett imei-nummer (den personliga kod som alla gsm och umts-baserade produkter har) omfattas numera av en spärrningsinsats som innebär att bland annat mobiler, surfplattor och modem spärras och blir värdelösa om de stjäls under transporten, något som självfallet minskar dessa varors attraktion kraftigt.

En viktig aspekt med denna typ av proaktiva säkerhetsåtgärder är att det skapar en tryggare arbetsmiljö för både chaufförer och annan personal. Det innebär en "winwin"-situation för både e-handlarna och deras produkter samt för den personal som transporterar varorna. Att kunna påvisa ett väl utvecklat och fungerande säkerhetsarbete kommer att bli en allt viktigare konkurrensfördel inom logistikbranschen i framtiden.


Identitetsstölder har blivit ett allt större problem i dagens samhälle.

Antalet bedrägeriförsök ökar
Förutom transporten av varor är även själva utlämningen en känslig del i leveranskedjan, där de flesta e-handlare och logistikleverantörer kan vittna om att antalet bedrägeriförsök ökar. Det handlar om allt från beställningar i falskt namn, skickligt utförda id-förfalskningar och försök till att plocka ut varor där namnet på legitimationen är väldigt likt den riktiga mottagarens namn.

Men även inom detta område finns åtgärder att ta till. Genom att vid utlämningen till exempel matcha informationen på mottagarens legitimation med information som avsändaren skickat i sin EDI-fil försvåras bedrägeriet. Om informationen inte stämmer överens lämnas helt enkelt inte paketet ut. Med denna typ av ökad kontroll minskas möjligheterna till bedrägerier avsevärt.

Proaktivt säkerhetsarbete
I och med den kraftigt ökande e-handeln kommer det proaktiva säkerhetsarbetet att få allt större betydelse. Vi sitter alla i samma båt, både e-handlare och logistikleverantörer, och vi måste göra vad vi kan tillsammans för att förebygga, förutse och minimera de problem som finns. Att e-handeln nu på allvar slagit igenom på bred front gör att vi går riktigt spännande tider till mötes.

Det ska bli intressant att se vilka kreativa tjänster och lösningar som lanseras inom detta viktiga område framöver, som kan bidra till att garantera ännu tryggare leveranser i framtiden.

Torbjörn Kaliff

Chef Säkerhet & Reklamationer, PostNord

Säkerhetschef på PostNord Logistics.

 
 
KOMMENTARER
Per Ledin
VD, MisterBling AB

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-handlar skickar varor för miljoner "rätt ut i rymden" eftersom posten inte har en susning om vart paketen tar vägen efter de ankomstregistrerats på inlämningsstället. Paket lämnas utanför dörrar hos mottagare som vem som helst kan stjäla enkelt. Paket som glöms bort att ankomstregistreras på Postens ombud och blir liggande. En massa paket som "försvinner" på vägen utan man har någon susning vart. Kan vi åtminstone få en avläsning att paketet är uthämtat hos ombud eller dumpat i brevlådan eller utanför dörren av brevbärare? Tjänsten är utmärkt för oärliga kunder som vet rutinerna nu att försändelsen inte kan bevisas utlämnad. Enkelt säga, jag har inte fått något och slippa betala fakturan. Dags att göra något åt detta. Jag tror säkert många e-handlare instämmer.

30 Mar 2015 08:37
Birgitta Wangeskog
VD/Ägare, Celebrations.se AB

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då vet man åtminstone att det förmodligen hamnar i en sådan. Men skall varubrev vara något att lita på i framtiden för man nog fundera på säkerheten både för e-handlaren som kunden.

1 Apr 2015 15:08
Johannes Hannus
Vd, Xenonkungen

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5% av försändelserna, enligt kunderna. I samtliga fall måste vi fria och stå för merkostnaden. Synd på en annars attraktiv prisbild för mindre gods jämfört Postpaket.

29 Apr 2015 12:53
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.