Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Mycket att vinna på att integrera mot ett ta-system

Karin Trogstam, Marketing, Memnon Networks - 16 Apr-13
 
Karin Trogstam från Memnon Networks berättar varför nätbutiken har mycket att vinna på integration mot ta-system.
Annons
En tydlig trend inom e-handel idag är en ökad användning av olika former av integrationer. Allt fler nätbutiker integrerar e-handelsplattform med affärs-, transportadministration och lagersystem. En nyligen genomförd undersökning kring nätbutikernas hantering av transporter visar att även mindre aktörer har mycket att tjäna på att använda integrationer.

E-handeln under stor förändring
Den svenska e-handeln växer starkt, hela 14 procent under 2012 enligt e-barometern, och varje dag kommer fler aktörer in på marknaden. Många mindre nätbutiker börjar ofta med en idé, tanken om någonting som kan blir någonting större.

När beställningarna börjar komma in och affärerna tar fart uppstår behovet av att stegvis investera i olika system för att underlätta arbetet, investeringar som inte sällan måste vägas på guldvåg. Den här verkligheten skiljer sig ofta från de stora företagen som börjar med e-handel. Med ett stabilt kassaflöde, en återkommande kundstock och en färdig etablering på marknaden är en investering i underlättande system någonting självklart.

Historiskt sett har de flesta mindre nätbutiker hanterat sina olika processer manuellt medan större aktörer har kunnat anlita konsulter som ordnat med integrerade system som radikalt effektiviserat såväl arbetsprocesser som orderflöden. Det här är en verklighet som nu är på väg att förändras.


Genom att integrera ett ta-system med nätbutikens e-handelsplattform görs stora tidsbesparingar.

Den relativt nystartade e-handeln Proteinbolaget.se är ett tydligt exempel på den förändring som nu är på väg att ske. Deras nätbutik har varit öppen i mindre än ett år men har redan investerat i en integration mellan sin nätbutik och ett ta-system (transportadministration). Ta-system är i grund och botten ett system för att boka och administrera transporter samt skriva ut relevanta fraktdokument. Väldigt snart efter implementation kunde Proteinbolaget räkna hem investeringen och se hur den hade lönat sig i flera steg.

- Idag finns det ingen anledning att hantera bokningarna manuellt, det finns så lätta system som kan sköta det åt dig för en väldigt billig peng, säger Adam Gillberg från Proteinbolaget.

550 nätbutiker i stor undersökning
I en nyligen genomförd undersökning ser vi att detta inte är en engångsföreteelse utan snarare en förändring i marknaden. Fler och fler nätbutiker väljer att investera i olika effektiviserande system och att arbeta med olika typer av integrationer. Undersökningen visar också på att detta är någonting som nätbutikerna tjänar på, redan vid låga volymer av försäljning och transporter.

I undersökningen har drygt 550 mindre nätbutiker svarat på frågor kring sin hantering av transporter och tiden de lägger på detta. Undersökningen visar på tydliga skillnader mellan de som använder ta-system integrerade till sin nätbutik och de utan integration.

Hela 49 procent av nätbutikerna utan integration lägger upp till fem timmar per vecka på att boka och administrera transporter. Vissa lägger till och med ännu mer tid. För de allra flesta är just tid en av de största bristvarorna för att kunna utveckla sin nätbutik och tid är därför mycket värdefullt. Även om det är svårt att mäta tid i rent monetära värden är det enkelt att räkna ut att fem timmar per vecka, lagd på aktiviteter som inte är direkt värdeskapande, är dyra minuter för alla nätbutiker.


550 nätbutiker svarade på frågor om hur de skickar sina varor.

Ser vi istället till de som har valt att integrera sin nätbutik med ett ta-system angav så många som 80 procent att de lägger mindre än en timme per vecka på att boka och administrera transporter. Detta är en radikal skillnad gentemot nätbutiker utan integration till ett ta-system. Intervjuer har dessutom visat att många ser integrationen till ett ta-system som en förutsättning för att kunna växa och hantera fler beställningar från sin nätbutik.

Inga dyra implementationsprojekt
Historiskt sett har integrationer mot ta-system varit relativt omfattande projekt där nätbutiken ofta har behövt ta in specialiserade konsulter. Så ser dock inte verkligheten ut längre. I takt med att efterfrågan på integrationer ökar, så ökar också utbudet på snabba och enkla lösningar.

Aktörerna inom ta-branschen arbetar mycket med att underlätta integrationer. De flesta ta-system har idag möjlighet att sätta upp så kallade standardintegrationer inom några timmar från beställning. De flesta leverantörer av e-handelsplattformar har även de insett behovet av snabba och enkla kopplingar gentemot olika ta-system. Många har därför idag färdiga integrationsmoduler som innebär en plug-and-play lösning för nätbutiken.

Integration och återinläsning
Dagens integrationer fokuserar på att automatiserat lyfta över information som kunden har angivit från nätbutiken till ta-systemet. Det här sparar tid, minskar dubbelarbete och minimerar risker. En del ta-aktörer arbetar även med återinläsning av information till nätbutiken. Det handlar ofta om information kring sändningsnummer, pris, status med mera. Tack vare återinläsningen kan nätbutiken enkelt se relevanta uppgifter och på ett smidigt sätt ha kontroll och överblick över alla sina transporter.

Kraven på vad en integration ska klara av ökar i takt med användarnas kunskap och användande av olika lösningar. När de mest grundläggande behoven är tillfredsställda kommer önskemål om mer avancerad funktionalitet. Idag finns redan flera olika mer avancerade funktioner så som returhantering, ett dokument-lösningar, återinläsning med mera. Gemensamt för dem alla är att de skapar effektiva arbetsflöden med syfte att underlätta och förenkla för såväl nätbutiken som för deras kunder.

Effektivisering och förenkling
Ser vi framåt och tittar på nya integrationsfunktioner är temat detsamma; effektivisering och förenkling. Ett tydligt exempel på detta är så kallade black box-integrationer gentemot ta-system där all transportadministration sköts direkt från nätbutiken. Nätbutikens personal behöver aldrig logga in i ett separat system för att skriva ut fraktetiketter eller annat då funktionaliteten är fullkomligt integrerad i nätbutiken.

Kort och gott, det finns mycket att vinna på att integrera din nätbutik med ett ta-system, oavsett vilken lösning du väljer.

Karin Trogstam

Marketing, Memnon Networks

Arbetar med marknadsföring på Memnon Networks

 
 
KOMMENTARER
Erik Sonesson
VD, Baristashopen

Håller helt med Karin att detta är rätt väg att gå om man vill få mer tid till viktigare saker och större kontroll och mindre felmarginal!

16 Apr 2013 13:54
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.