Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Stoppa dubbelbeskattningen av elektroniska tjänster

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 16 Jun-11
 
Öppet brev från Svenskt Näringsliv mot dubbelbeskattningen av appar och elektroniska tjänster.
Annons
Det är inte bara e-handelsbranschen som drabbas av byråkratins krångliga regler. Företag som säljer ringsignaler, appar och liknande elektroniska tjänster via digitala nedladdningstjänster har under lång tid fört en snudd på hopplös kamp mot Skatteverket. Orsaken är att Skatteverket i Sverige kräver in moms på transaktionerna. Problemet är att momsen redan har debiterats av tjänsteleverantören, exempelvis Apple iTunes, när nedladdningen skedde. Följden blir att tillverkaren får betala momsen två gånger.

Det mest kända exemplet är svenska Stardoll som vi skrivit om tidigare på Ehandel.org. Stardoll fick efter lång kamp mot Skatteverket stor uppmärksamhet i media. Efter all uppmärksamhet erhöll Stardoll en dispens av Skatteverket i Sverige och slapp betala dubbel moms.

Nu hävdar dock Skatteverket att Stardolls dispens bara gäller dem och inte branschen i övrigt. Säljer ett företag produkter på download som momsbeskattas i andra länder vill Skatteverket alltså ha in svensk moms också.

Detta trots att det i artikel 110 i Fördraget om den europeiska unionens funktionssätt står; "Ingen medlemsstat ska, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor."

Det finns till och med vägledande domar från EU-domstolen som uttryckligen förbjuder den typ av dubbelbeskattning det svenska Skatteverket ägnar sig åt. EU-dosmtolen mål C-155/01 Cookies World punkt 60 lyder; "Att beskatta ett tillhandahållande av en tjänst som skett i en annan medlemsstat, trots att den redan lagligen mervärdesbeskattats i den stat där den som tillhandahöll tjänsten var etablerad, leder till en dubbelbeskattning som strider mot principen om skatteneutralitet, vilken utgör en del av det gemensamma systemet för mervärdesskatt."

Problemen med dubbelbeskattning av moms på appar och andra elektroniska tjänster måste lösas nu. Det kräver Svenskt Näringsliv och en rad tunga branschorganisationer, däribland Dataspelsbranschen, i ett öppet brev till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson.

Vi på Ehandel.org instämmer i Svenskt Näringslivs kritik av Skatteverkets agerande med dubbelbeskattning på elektroniska tjänster och önskar dem lycka till! Det räcker med att betala momsen en gång, tack.

Läs öppet brev från Svenskt Näringsliv till Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00027/_PPET_BREV_27144a.pdf

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.