Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Så påverkar den nya kreditupplysningslagen e-handeln

Kristoffer Geiser, Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB - 5 Jan-11
 
Från och med den 1 januari 2011 trädde den nya kreditupplysningslagen i kraft. Den nya lagen innebär hårdare krav vid kreditupplysning av privatpersoner, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.
Annons
Den nya lagen trädde i kraft för att stärka konsumentskyddet och den personliga integriteten, och stoppa möjligheten att ta kreditupplysningar utan något legitimt behov, och utan att den omfrågade får veta det.

Legitimt behov
Med legitimt behov menas att den som gör kreditupplysningen om en privatperson, ska ha ingått i ett kreditavtal, eller vara på väg att göra det med den omfrågade, eller att den som gör kreditupplysningen i övrigt har anledning att göra en.

Enligt Datainspektionen kan ett legitimt behov vara när en hyresvärd gör en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad.

Upplysningskopia
Den nya lagen innebär också att varje gång ett kreditupplysningsföretag lämnar ut kreditupplysning om en fysisk person, ska den omfrågade samtidigt få ett skriftligt meddelande om vilka uppgifter som lämnats ut, vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten, ändamålen med kreditupplysningen, möjlighet till rättelse samt vem som begärt kreditupplysningen. Detta gäller även om kreditupplysningen görs om ett handels- eller kommanditbolag.

Hur påverkar detta e-handeln?
E-handlare som själva erbjuder och hanterar exempelvis faktura som betalsätt, gör ofta själva kreditupplysningar på kunder. Detta kan innebära extra kostnad om kreditupplysningen görs på en privatperson, enskild firma, handels- eller kommanditbolag eftersom kreditupplysningsföretaget i sin tur måste skicka en upplysningskopia.

För de e-handlare som valt att låta andra bolag hantera faktura- och delbetalning är det dock inte säkert att det blir någon förändring prismässigt. Varken för e-handlaren, eller för privatpersonen. Vi tog kontakt med Klarna som erbjuder just faktura- och delbetalningstjänster till e-handlare för att se hur lagförändringen påverkat dem, deras kunder, konsumenter, samt hur de själva ser på lagförändringen.

När det gäller nätbutiker som använder Klarnas tjänster, samt nätbutikernas kunder, så har det i de flesta fall inte skett några märkbara förändringar. Detta beror på att Klarna, efter sin långa erfarenhet på marknaden, utvecklat en egen kreditprövningsmodell som i grunden baseras på en intern kunskapsbank och en relation till ett stort antal konsumenter.

- I praktiken innebär detta att våra behov av kreditprövningar för att bevilja fakturaköp kraftigt minskar och därmed antalet upplysningar vi skickar till våra ehandlares slutkunder. De butiker som använder våra dynamiska villkor har dessutom sluppit göra några som helst förändringar själva i villkorstexter - istället har vi skött detta. I och med förändringen har vi även rekommenderat de butiker som inte ännu använder sig av de dynamiska villkoren att byta till dessa för att säkra att korrekt information ges till slutkund, säger Karl Prytz, marknadschef på Klarna, till Ehandel.com.

Innebär lagförändringen en prishöjning för era kunder?
- Vi har valt att inte höja våra priser i och med den nya kostnad vi får när upplysningskopior skall skickas och vi ger därmed i praktiken våra anslutna ebutiker en rabatt. Eftersom det är Klarna och inte e-handlaren som tagit kreditupplysningen så kommer frågor om upplysningskopior dessutom hamna hos vår kundtjänst och inte belasta våra anslutna ehandlare, säger Karl Prytz, marknadschef på Klarna, till Ehandel.com.

Hur ser ni på lagförändringen?
- Vi tycker det är full rimligt att konsumenten informeras när en kreditupplysning görs. Vi ser även fram emot en framtida dialog kring hur vi ska fortsätta säkra en trygg och enkel ehandel för konsumenterna som även säkrar ehandlarnas försäljning, säger Karl Prytz, marknadschef på Klarna, till Ehandel.com.

Karl Prytz tillägger även att man sett till att de kreditupplysningsbolag Klarna använder sig av inte registrerar och lagrar några kreditupplysningar tagna av dem. I de upplysningskopior som går ut inkluderar man även tydlig information till konsumenter om att kreditupplysningen inte registreras och att den därmed inte påverkar konsumentens kreditvärdighet.

Hur har kreditupplysningsföretagen agerat?
Förutom att upplysa om lagförändringarna har en del också höjt avgifterna vid kreditupplysning eftersom kostnaden för kreditupplysning blivit högre efter lagförändringen. Detta eftersom man varit tvungen att skicka ut upplysningskopior. Kreditupplysningsföretaget Business Check meddelar dock via sin hemsida att man kommer ta ett miljövänligt spår när det gäller upplysningskopior.

Istället för att själva skicka upplysningskopian till den omfrågade personen, kommer man skicka en avisering om att upplysningskopian finns att hämta på webbplatsen minupplysning.se.

Aviseringen skickas via e-post, sms, eller vanligt brev. Oavsett vilket distributionssätt som används, blir den omfrågade personen hänvisad till minupplysning.se.

Läs Datainspektionens sammanfattning av lagförändringen
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/kreditupplysningslagen/starkare-integritetsskydd-vid-kreditupplysningar/

Läs mer om hur Business Check hanterar upplysningskopior
http://www.businesscheck.se/Nyheter/Nyheter.aspx

Läs hela kreditupplysningslagen (KUL)
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1973:1173

Kristoffer Geiser

Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB

Tidigare webbredaktör / utvecklare på Ecommerce.org. Avslutade min anställning 27 juni 2014. Jag finns på LinkedIn om ni vill komma i kontakt med mig.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.