Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 
TILL PARTNERS WEBBPLATS »

Ökad konkurrenskraft genom logistiken

Anna Lagström, Chef Produktområde Varudistribution, Posten - 8 Apr-13
 
Anna Lagström från Posten Meddelande delar med sig av sina kunskaper om hur nätbutiken ökar sin konkurrenskraft genom frakter och logistik.
Annons
Näthandeln fortsätter att växa kraftigt och ta marknadsandelar från detaljhandeln. Samtidigt talar många när det gäller näthandel om att det inte längre går att enbart konkurrera med pris. Andra faktorer som utbud, lättnavigerad webbplats, leveransalternativ och så vidare blir allt viktigare för att skapa en bra kundupplevelse och differentiera erbjudandet.

Här kommer logistiken och frakten in i bilden. En effektiv logistiklösning bidrar till ökad konkurrenskraft och det är viktigt att redan från start, som nystartad näthandlare, säkra en effektiv och skalbar lösning samtidigt som erbjudandet mot kund hålls tydligt.

Ökad konkurrenskraft genom logistiken
När det gäller frakten, den sista delen i kedjan, så är det förvånande att så många mindre näthandlare inte ger tydligare besked om vad som gäller rörande leveranstiden.


Hur kommunicerar ni leveranstider mot kunderna? (Bild från Amazon.co.uk)

Kommer det att ta två eller fem dagar innan kunden får sin leverans och hur kommer leveransen att ske? Detta är två frågor som det inte alltid informeras tydligt om, vilket skapar osäkerhet rörande köpet. Informationen om fraktkostnaderna är även den många gånger otydlig.

Genom att vara tydlig med erbjudandet mot kund vad som gäller rörande leveranstider och fraktkostnader stärks konkurrenskraften.

På samma sätt stärks erbjudandet genom att vara tydligt med hur leveransen i sig kommer att ske. Erbjuds en leverans som innebär att kunden får hämta via ett ombud eller kan leverans via postlådan erbjudas? Eller erbjuds kanske till och med alternativet med leverans hem på kvällstid? Får kunderna välja hur de ska få sin avisering, sms eller kanske e-post när de hämtar varan?

Att erbjuda kunderna möjlighet att påverka sista steget i leveransen blir allt viktigare och ställer givetvis även krav på logistikaktörerna att fortsätta utveckla sina tjänster och att säkra såväl avsändar- som mottagarperspektivet när detta görs.

Det är även intressant att se att erbjudanden om fri frakt många gånger upplevs som mer attraktivt än erbjudanden om rabatter på olika produkter. Här syns tydligt att olika aktörer väljer olika vägar. En del större aktörer har valt att slopa fri frakt erbjudandet medan andra skyltar med det i olika varianter, ibland kopplade till motprestationer från kunderna i form av ett minsta ordervärde.


Hur ser ert kunderbjudande ut? (Bild från Cleancut.se)

Vad som är rätt för var och en måste varje enskild avgöra och frågan debatteras ständigt. Det enkla rådet här är att testa sig fram till vilken affärsmodell som passar bäst. En sak är dock säker, det finns varken fria luncher eller fria frakter så någonstans måste det finnas täckning för kostnaderna.

Effektivisera för lägre logistikkostnader
Många nätbutiker kämpar idag med lönsamhetsproblem där logistikkostnaderna många gånger kan vara en stor kostnadspost. Volym är en av flera viktiga faktorer för att kunna nå skalfördelar när det gäller lagerhållning, plock och packning. Ofta handlar det dock om ordning och reda på lagret. Med tydliga processer för den interna logistikhanteringen redan från start, som kontinuerligt ses över när volymer och produktmix förändras, skapas förutsättningar för en effektiv intern logistik.

Ett område som kopplar till internlogistiken likväl som till den externa, med frakterna är hur transportadministration hanteras. Oavsett storlek på verksamheten finns mycket att vinna på att integrera ordersystem mot ett TA-system (transportadministration).

Genom att använda ett TA system frigörs tid samtidigt som uppföljning och kvaliteten i frakthandlingen säkras vilken minimerar följdproblem hos tranportören. De flesta aktörerna i branschen erbjuder egna TA-lösningar och det finns även en mängd TA-leverantörer på marknaden som erbjuder enkla lösningar som går snabbt att komma igång med. När volymerna ökar så är ett finns med ett TA-system på plats ett effektivt sätt att administrativt hantera sina frakter.

Växa utanför hemlandet
I det fall verksamheten växer utanför Sveriges gränser så behöver logistiklösningen ses över igen. Såväl fraktlösningen i sig samt interlogistiken kan påverkas. Allt ifrån vilka tjänster som används, eventuella krav på sortering av godset beroende på destination samt avgångstider är frågor som behöver tas ställning till. Internlogistiken kan förenklas mycket genom att välja rätt logistikupplägg. Det finns många exempel på gränsöverskridande lösningar där inrikes och utrikes försändelser kan hanteras på samma sätt inom exempelvis norden.


Kan er nuvarande logistikpartner växa med er ut i världen?

När frågan om expansion utanför Sveriges gränser börjar dyka upp bör ni tidigt involvera logistikaktörerna i diskussionen. Klarar ni av att växa med varandra och vilka olika lösningar finns? Oavsett val av leverantör så tänk på att denne ofta besitter mycket bred kunskap som kan dras nytta av när dessa frågor blir aktuella.

För att hålla koll på logistikkostnaderna rekommenderas att mäta och följa upp. Det är viktigt att förstå vad som driver kostnaderna och se till helheten och inte ensidigt fokusera på en kostnadskomponent som exempelvis fraktkostnaderna.

Glöm inte returerna
Avslutningsvis vill jag uppmana er att inte glömma returflödet. Även det är en del av fraktlösningen. Returflödet påverkar såväl kundtjänst, interlogistik som fraktlösningen. Var tydligt med vilka villkor som gäller för returnering av vara och tänk på att olika fraktlösningar passar olika varutyper olika bra. Även här är rådet att mäta och följa upp för att veta vad returhanteringen driver för kostnader förutom den rena fraktkostnaden.

Anna Lagström

Chef Produktområde Varudistribution, Posten

Arbetar på Posten Meddelande AB sedan 2010 med att bland annat utveckla vårt erbjudande för distribution av lättare varor med hjälp av brevtjänster.

Ansvarar bland annat för tjänsten Posten Varubrev. Har en bred logistikbakgrund där jag förutom att jobba några år som konsult inom Supply Chain Management i olika branscher även innehaft roller som till exempel Logistik- och Transportchef.

 
 
KOMMENTARER
Ove Sundberg

Korrläsare, where art thou?

9 Apr 2013 12:28
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.