Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Nu blir vi Ehandel.org - medlemsorganisationen för svensk e-handel

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 13 Jun-11
 
Nu går startskottet för en ny bredare verksamhet, och ett nytt namn - Ehandel.org. Samtidigt startar vi även en internationell paraplyorganisation under Ecommerce.org.
Annons
De senaste månaderna har vi jobbat riktigt intensivt här på kontoret. Men det är inte för att Ehandel.com fyller två år som webbportal, utan istället har vi förberett för att ta steget fullt ut och lansera en ny modern medlemsorganisation för den svenska e-handelsbranschen - Ehandel.org.

Redan i mars skapade vi grunden genom att bilda den internationella paraplyorganisationen Ecommerce.org. Initialt fokus för Ecommerce.org är de nordiska länderna och först ut är således Sverige med Ehandel.org. Efter Sverige är planerna att även etablera verksamheten lokalt i övriga nordiska länder.

Vår målsättning är att erbjuda riktigt bra tjänster och förmåner speciellt avsedda för just e-handlare. Med en stabil bas av medlemmar kan vi även driva viktiga e-handelsfrågor både i Sverige och internationellt med kraft. Fokus för verksamheten som medlemsorganisation kommer därmed att ligga inom sju viktiga områden.

Ehandel.org skall verka för en stark svensk och nordisk e-handel genom att:
1. Aktivt bilda opinion och driva viktiga frågor för e-handelsbranschen
2. Rapportera nyheter, bevaka trender, inspirera och sprida kunskap
3. Verka för säkrare e-handel både för nätbutik och konsument
4. Erbjuda servicetjänster som underlättar för dig som driver e-handel
5. Arrangera event, utbildningar och främja nätverkande
6. Samarbeta med ledande leverantörer och organisationer i branschen
7. Erbjuda riktigt bra medlemsförmåner från våra samarbetspartners

Läs mer om våra "sju löften" som medlemsorganisation här»

Med elva samarbetspartners från första dagen och ytterligare ett tiotal på väg in ser vi också ett starkt stöd från de ledande leverantörerna i e-handelsbranschen. Bland de aktörer som redan valt att samarbeta kan nämnas Posten, Handelsbanken, Bring (Norska Posten), SiteDirect, Klarna, PayPort, SweaWebpay, Guava, ShareSpine och Fortus. Detta borgar dessutom för att vi skall kunna ge medlemmarna riktigt bra värde i form av medlemsförmåner, vilket i sin tur också gynnar både deras och hela e-handelns tillväxt.

---

Vi bad även vår grundare Mathias Ivarsson att svara på lite frågor kring nya Ehandel.org.

Vad menar du med att Ehandel.org nu är en medlemsorganisation?
- Vi har i arbetet med webbportalen Ehandel.com sett att de flesta e-handlare brottas med samma utmaningar. Det finns idag ingen organisation som erbjuder alla dessa tjänster till e-handlarna och samtidigt driver e-handelsfrågor i Sverige och Norden. Genom att skapa en organisation för just e-handelsbranschen kan vi på ett bättre sätt arbeta för att underlätta för e-handlarna så att vi tillsammans blir starkare. Dessutom kan vi tillsammans med samarbetspartners se till att ta fram riktigt bra erbjudanden på produkter och tjänster för den som driver nätbutik.

Varför bytte ni namn från Ehandel.com till Ehandel.org?
- Vi byter namn till Ehandel.org för att tydligt markera att vi nu är just en medlemsorganisation för svensk e-handel.

Vad är Ehandel.org, och vad är Ecommerce.org?
- Vi börjar nu i Sverige med Ehandel.org, men tanken är att inom kort även erbjuda vårt medlemskoncept även i Danmark, Norge och Finland. Förhoppningen är också att i slutändan kunna ta konceptet till fler länder på en Europeisk nivå. Ecommerce.org är därmed den övergripande Nordiska och så småningom Europeiska organisationens namn. Som medlem i Ehandel.org får man även tillgång till den verksamhet som paraplyorganisationen Ecommerce.org kommer att kunna erbjuda på sikt.

Hur kan man påverka vad Ehandel.org skall arbeta med?
- Medlemmarna skall vara med och föreslå dagordningen för Ehandel.org. Förutom de frågor som är aktuella för hela branschen skall man som medlem kunna föreslå viktiga frågor direkt här på webbplatsen. Det som sedan merparten av medlemmarna tycker att vi skall ta tag i kommer vi därmed att jobba med.

Vem äger och driver Ehandel.org/Ecommerce.org?
- Verksamheten drivs av företaget Ecommerce.org AB, som i sin tur ägs av SiteDirect Professional Web Solutions AB som är en leverantör av professionella e-handelsystem i Sverige.

Hur finansieras verksamheten?
- Tidigare har vårt moderbolag SiteDirect gått in och sponsrat kostnaderna för att driva Ehandel.com, samt att vi fått in vissa annonsintäkter. Nu när vi fullt ut blir en medlemsorganisation är tanken att intäkterna främst skall komma från månadsavgifter för medlemskap, årsavgifter från Business- och Sponsorpartners, samt annonsering på webbplatsen. Det ger oss möjlighet att anställa fler medarbetare så att vi kan erbjuda de tjänster som är viktiga för medlemmarna.

Hur kan en intresseorganisation för svensk e-handel drivas av ett företag?
- Min personliga uppfattning är att det finns tillräckligt med gamla branschorganisationer och föreningar och att det behövs ett nytt koncept. Just ideella föreningar har även en tendens att tappa kraft och engagemang med tiden i takt med att poster byts ut. Vi vill inte fastna i någon gammaldags struktur utan vara en modern, snabb och värdeskapande organisation där fokus ligger på att skapa riktigt bra tjänster för våra medlemmar och partners. Vi har ju alla samma mål inom e-handelsbranschen, att få e-handeln att växa och att nätbutikerna säljer mer.

Varför har ni två nivåer på medlemskap, BAS och PREMIUM?
- Egentligen började vi med att ta fram PREMIUM-medlemskapet för de som aktivt driver nätbutik. Men eftersom det finns en mängd företag som jobbar inom e-handelsbranschen utan att ha en nätbutik, skapade vi även ett BAS-medlemskap, så att dessa också kan få tillgång till våra tjänster.

Vad kostar det att vara medlem?
- BAS-medlemskapet kostar 150 SEK/månad och då får du tillgång till en mängd bra tjänster från Ehandel.org, samt stödjer vårt arbete för en stark svensk och nordisk e-handel.
- PREMIUM-medlemskapet kostar från 200 SEK/månad (beroende på ditt företags senaste redovisade omsättning), och ger då även ett stort antal medlemsförmåner från oss och våra samarbetspartners speciellt utformade för dig som driver nätbutik. Till exempel att visa Trygghetsranken från Butiksguiden i sin nätbutik för att öka konverteringen. Dessutom får e-handlaren tillgång till riktigt bra rabatter på fraktavtal, betaltjänster, emballage, e-handelssystem och annonsering. Målsättningen är att du som PREMIUM-medlem skall kunna tjäna betydligt mer på medlemsförmånerna än vad du betalar i medlemsavgift.

Vad är nästa steg?
- Nästa steg är nu att på bred front berätta för alla e-handlare och leverantörer i Sverige att vi finns, och vad vi kan göra för er. Förhoppningen är naturligtvis att så många e-handlare och leverantörer som möjligt skall tycka vårt nya upplägg är bra vill vara med. Vi vill dessutom gärna även ha feedback och förslag från er ute i e-handelsbranschen så vi kan se till att skapa de bästa tjänsterna baserat på era önskemål.
- Tillsammans kan vi se till att e-handeln fortsätter att växa starkt.

Läs mer om våra tjänster och medlemsförmåner här»

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
Per Olsson
Affärsutvecklare ehandel, Sigma IT & Management Sweden AB

Hejsan, bra initiativ!

Kommer Ehandel.org samarbeta med till exempel Svensk Distanshandel/Trygg Ehandel för att dra åt samma håll eller kommer arbetet i organisationen att ske mer fristående?

Vh Per

14 Jun 2011 08:23
Mathias Ivarsson
VD & E-handelsstrateg, Shopit

Tack Per!

Vi har redan idag ett bra samarbete med SDH och Trygg E-handel så det vill vi naturligtvis fortsätta med - och gärna även fördjupa.

T ex har vi integrerat Butiksguiden med Trygg E-handel för att visa vilka butiker som är certifierade med deras logo, samt utbyter löpande information med Svensk Distanshandel.

Att samarbeta med andra organisationer i Sverige, Norden och övriga europa är även en av våra verksamhetsområden som du kan läsa mer om under våra 'sju löften'.

14 Jun 2011 08:57
Simon Metacci

Bra initiativ och ett steg i rätt riktning för E-handeln!
Jag tror på en organisation som står för kunskapsspridning, utbildning, kvalitet och innovativ. Dvs att göra gemensamma ansträngningar för att påverka branschen för ökad tillväxt.

Några frågor..

1. Är organisationen vinstdrivande?

2. Hur blir organisationen opartisk om SiteDirect står bakom?

3. Vilken typ av samarbete vill ni ha med leverantörerna?

4. Ni skriver "värdeskapande organisation där fokus ligger på att skapa riktigt bra tjänster för våra medlemmar och partners". Av det jag läser så får jag intrycket att ni först tar ut en medlemsavgift, sedan ska medlemmarna tycka till om vad de behöver och sedan ska ni sälja på medlemmarna era tjänster?...

Mvh Simon

20 Jun 2011 08:33
Mathias Ivarsson
VD & E-handelsstrateg, Shopit

Tack Simon!

Det tror vi också, det är därför vi gör detta.
Här kommer svar på dina frågor:

1) Första steget är att få intäkterna att täcka kostnaderna för att driva Ehandel.org. Vi har idag vuxit till fyra medarbetare och behöver bli fem eller sex för att erbjuda riktigt bra service. Därtill kommer alla övriga normala kostnader för att driva en verksamhet professionellt. När vi väl går runt kommer vi använda eventuell vinst till att fortsätta utöka tjänsterna, etablera oss i fler länder, arrangera events, med mera. Huruvida Ehandel.org därmed kommer att generera någon direkt vinst i pengar för SiteDirect inom överskådlig tid är svårt att säga, men isåfall så kommer den att betala tillbaka det SiteDirect sponsrat med hittills och framöver, så ur det perspektivet - ja vi är vinstdrivande.

2) Vi är inte opartiska eftersom vi står på både e-handlarnas och leverantörernas sida. Detta gör vi då vår övertygelse är att om vi skall kunna få e-handeln att fortsätta växa och utvecklas måste vi göra det tillsammans, dvs där både e-handlarna och leverantörerna av tjänster och produkter till e-handelsbranschen är med. SiteDirect är en leverantör precis som våra andra samarbetspartners och det gör att även SiteDirect kan fortsätta växa om hela e-handelsbranschen växer.

3) Vi vill skapa samarbeten som är bra både för medlemmarna och leverantörerna. Värdet ligger i att nätbutikerna som är våra PREMIUM-medlemmar får riktigt bra medlemsförmåner vilket gör att de sparar kostnader och därmed kan investera och växa, och våra samarbetspartners når ut till 14.000 nätbutiker och får nya kunder vilket gör att de kan växa - dvs en win-win situation för båda parter. Dessutom kommer leverantörerna att svara för mycket av den kunskap som vi förmedlar ut i form av djupare artiklar och den kommande Expertpanelen på Ehandel.org. Detta gör att medlemmar och besökare får svar på viktiga frågor och våra partners får goodwill och visar att de är experter inom området. Även där en win-win situation.

4) De tjänster som vi från Ehandel.org levererar skall normalt sett täckas av månadsavgiften (undantaget är sådant som innebär större kostnader som t ex deltagande på events etc), så målsättningen är att inga extra kostnader från oss skall tillkomma för rena tjänster på Ehandel.org. Dessutom är ju tanken att man som PREMIUM-medlem skall spara/tjäna mer på medlemsförmånerna från våra samarbetspartners än det kostar i månadsavgift, så ur det perspektivet får man tjänsterna från Ehandel.org "gratis" och dessutom pengar över.

20 Jun 2011 16:16
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.