Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i oktober

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Nov-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,8 procent i oktober jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,9 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,3 procent mellan oktober 2012 och oktober 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 3,7 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym var oförändrad mellan september 2013 och oktober 2013. Under den senaste tremånadersperioden (augusti-oktober) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (maj-juli). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln oktober 2012 - oktober 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Oktober månad visade på en betydligt starkare detaljhandelsutveckling än vad vi sett under stora delar av året, detta gäller både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Flera av de kapitaltunga branscher som fått stå tillbaka en tid då konsumenterna varit avvaktande i sina köp visar nu starka utvecklingstal. De mer väderberoende branscherna inom sällanköpsvaruhandeln, exempelvis skohandeln, har däremot ännu inte tagit fart på grund av det varma vädret under hösten.

Branscher som rör hemmet, såsom möbler, heminredning och bygghandel, fortsätter att utvecklas väl. En kombination av butikskampanjer och ett fortsatt ökande förtroende bland hushållen driver denna utveckling. Enligt Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer har såväl hushållens framtidstro som deras möjligheter att köpa kapitalvaror ökat under de senaste månaderna.

Den ackumulerade utvecklingen för detaljhandeln ligger på 1,7 procent. Detaljhandeln står nu inför årets viktigaste försäljningsperiod och den starka utvecklingen i oktober talar för att det kan bli en bra avslutning på året. Konsumentförtroendet är stabilt inför julen, räntan är fortsatt låg och hushållen har ett högt sparande. Dessutom har många branscher relativt svaga jämförelsetal att mäta sig mot, vilket ger goda förutsättningar för att året som helhet landar på HUI:s helårsprognos om 2 procent.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.