Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Apr-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 5,1 procent i mars jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,6 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,5 procent mellan mars 2013 och mars 2014. Dagligvaruhandeln minskade med 5,5 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 8,4 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,1 procent mellan februari 2014 och mars 2014. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,2 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln mars 2013 - mars 2014

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Mars månad bjuder på positiva tillväxttal för detaljhandeln, om än något försiktigare än under årets två första månader. Dagligvaruhandeln uppvisar en negativ utveckling på 5,5 procent, vilket dock beror på den kalendereffekt som påsken orsakar. Rensat för denna uppvisar dagligvaruhandeln en positiv utveckling. I och med att påsken har en stark kalendereffekt är det för tidigt att uttala sig om dagligvaruhandelns utveckling hittills i år, då april sannolikt kommer att visa positiva tillväxttal och ta igen en del av tappet.

Inom sällanköpshandeln ser vi istället en våreffekt. Förra året kom våren sent och det var kallt i mars, i år kom värmen tidigare. Detta gör att sällanköpsvaruhandeln ökade med hela 8,4 procent i mars månad. Kläd- och skohandeln, samt järn och bygg, hade en starkt negativ utveckling motsvarande månad i fjol, men tar igen det med råge i år. Även sporthandeln fick fart på sin försäljning. Utöver dessa mer väderpåverkade branscher fortsätter de mer kapitaltunga branscherna att utvecklas starkt. Konsumenterna prioriterar och har fokus på hemmet, både inredning och renovering, vilket driver tillväxten i dessa branscher.

Detaljisternas framtidstro backade något i mars, men ligger fortfarande relativt högt över det historiska genomsnittet. Hushållens konfidensindikator däremot minskade marginellt mellan februari och mars, vilket gör att indikatorn ligger strax under det historiska genomsnittet. Detaljhandelns utveckling för helåret 2014 spås landa på en tillväxt om 3 procent för den totala detaljhandeln och den hittills positiva utvecklingen generellt sett spås hålla i sig.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.