Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i januari

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 26 Feb-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,3 procent i januari jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,8 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,1 procent mellan januari 2013 och januari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 2,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan december 2013 och januari 2014. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2013 - januari 2014

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln i Sverige inleder året optimistiskt och försäljningen i detaljhandeln fortsätter att leverera starka tillväxttal. Utvecklingen i januari visar en ökning om 3,1 procent i löpande priser. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln inleder i en positiv tongång. En kalendereffekt om 1,4 procent i dagligvaruhandeln, i och med en extra fredag i januari jämfört med samma månad förra året, ger en extra skjuts åt branschen.

Majoriteten av delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln uppvisar positiva tillväxttal. Modehandeln visar betydligt ljusare siffror än under stora delar av förra året. Kylan har också spelat in och påverkat försäljningen positivt för bland annat kläder och skor samt sporthandeln. Vidare fortsätter trenden att fixa och förnya i hemmen. Heminredning, möbler och bygghandel visar starka tillväxttal liksom under hela senare delen av 2013.

Hushållens förtroende sjönk något i januari, men ligger fortfarande på nivåer över det historiska genomsnittet. Hushållen har således ett starkt förtroende för ekonomin och ser positivt på framtiden, vilket i stor utsträckning
gynnar handeln. HUI:s prognos för 2014 är att detaljhandeln kommer att ha en starkare utveckling än under helåret 2013. Det finns goda förutsättningar för detaljhandeln att kunna utvecklas väl under året, bland annat den låga räntan, det fortsatt starka konsumentförtroendet och den låga inflationen.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.