Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i februari

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Mar-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,5 procent i februari jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,4 procent mellan februari 2013 och februari 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 1,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,2 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,4 procent mellan januari 2014 och februari 2014. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln februari 2013 - februari 2014

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln fortsätter sin positiva bana även i februari, med en tillväxt om 2,4 procent i löpande priser. Sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,2 procent och förväntningarna är att branschen fortsätter att utvecklas på samma sätt som under årets första två månader och därmed växlar upp under 2014. Dagligvaruhandeln hade en svagare tillväxt än sällanköpsvaruhandeln och ökade med 1,6 procent i löpande priser. Korrigerat för prisökningar och kalendereffekt ökade dagligvaruhandeln med försiktiga 0,6 procent.

Majoriteten av sällanköpsvaruhandelns delbranscher fortsätter i en positiv riktning. De kapitaltunga branscherna stärker sin utveckling ytterligare. Möbelhandeln blev vinnarbranschen under februari månad. Elektronikhandeln visar för tredje månaden i rad upp positiva tal, vilket kan vara början på en vändning för branschen efter en lång svacka.

Både detaljhandelsföretagens och hushållens förtroende ligger kvar på relativt höga nivåer, även om båda enligt Konjunkturinstitutets Barometerindikator har sjunkit något. Detaljhandelns utveckling hittills i år är i linje med HUI:s prognos för helåret 2014 vilken är satt till en tillväxt om 3 procent. Det finns fortsatt goda förutsättningar för svensk detaljhandel i form av optimistiska likväl köpstarka hushåll påverkade av en lugnare omvärld, låg ränta, låg inflation och en högre disponibel inkomst.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.