Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i december

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Jan-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i december jämfört med samma månad 2012. Dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,4 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,1 procent mellan december 2012 och december 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,8 procent mellan november 2013 och december 2013. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln december 2012 - december 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Försäljningen i detaljhandeln under december månad, årets viktigaste försäljningsperiod, slog återigen rekord 2013. Jämfört med 2012, vilket var första gången på sjutton år som det inte blev ett försäljningsrekord i december, var hushållen mer optimistiska. Goda signaler från omvärlden tillsammans med ett uppdämt konsumtionsbehov gjorde att detaljhandeln för första gången översteg 66 miljarder kronor.

Den trend som vi sett tidigare under hösten fortsatte även i december; hushållen prioriterar möbler och heminredning. Dagligvaruhandeln visade en mer försiktig tillväxt än vi sett tidigare under hösten, vilket till viss del förklaras av arbetstagarjulen då många hushåll reste utomlands. Prisökningar gjorde att dagligvaruhandeln minskade i volym.

Helåret 2013, som började svagt men avslutade desto starkare, landade på en tillväxt om 1,9 procent för den totala detaljhandeln. Detta är i nivå med utvecklingen under 2012 där vi såg ett omvänt scenario, med en stark start och ett svagt avslut.

Utsikterna för 2014 är något ljusare än utfallet för 2013. Ett fortsatt stärkt konsumentförtroende, valår, löneökningar och en låg ränta ger goda förutsättningar för detaljhandeln. HUI:s prognos för detaljhandeln 2014 är en ökning med 3,0 procent, vilket är en högre tillväxt jämfört med de två senaste åren.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.