Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i april

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 26 May-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 5,7 procent i april jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 9,6 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 6,8 procent mellan april 2013 och april 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 8,1 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan mars 2014 och april 2014. Under den senaste tremånadersperioden (februari-april) ökade försäljningsvolymen med 1,6 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (november-januari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln april 2013 - april 2014

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln inleder det andra kvartalet med en imponerande tillväxt om 6,8 procent i april. Den positiva trenden från första kvartalet håller därmed i sig och utfallet i april är det starkaste under en enskild månad sedan i mars 2010. Även i april spelar påskens kalenderplacering en stor roll för framförallt dagligvaruhandelns utveckling. Påsken inföll i år i april, jämfört med i mars i fjol, vilket betyder att dagligvaruhandeln får en rejäl skjuts av den stora mathelgen. Även rensat för kalendereffekt och prisutveckling visar branschen upp positiva tillväxttal.

Sällanköpsvaruhandeln, som till viss del får en negativ kalendereffekt på grund av påsken och som hade en stark försäljningsmånad under mars, fortsätter även i april med en stark tillväxt. Trots ett något svagare konsumentförtroende vågade sig konsumenterna återigen ut för att shoppa. Denna månad syntes det att våren hade anlänt till Sverige på allvar. Förutom möbler, heminredning och byggvaror, som utvecklats väl under en längre tid, visar även andra branscher såsom färghandeln och optikhandeln upp positiva tillväxttal.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln, som bland annat visar företagens förväntningar på försäljning, steg med 2,7 enheter i april, enligt Konjunkturinstitutet, vilket betyder att den ligger betydligt över det historiska genomsnittet. Detaljhandelns utveckling hittills i år ligger något över HUIs helårsprognos för 2014, vilken är satt till 3 procent. Utvecklingen är därmed i linje med prognosen då första halvåret förväntas uppvisa en något starkare tillväxt medan hösten, på grund av något starkare jämförelsetal, spås leverera något mer försiktiga utvecklingstal.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.