Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i september

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 29 Oct-12
 
Försäljningsvolymen ökade med 4,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 7,0 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,4 procent mellan september 2011 och september 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 0,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,7 procent mellan augusti 2012 och september 2012. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 0,5 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln september 2011 - september 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Detaljhandelns utveckling i september ser vid en första anblick svag ut. Ser man till den kalendereffekt (en extra lördag och söndag) som påverkade september månad är utvecklingen emellertid betydligt starkare.

Sällanköpsvaruhandeln visade svagast försäljningsutveckling, med en minskning på 0,1 procent. Det finns dock några undantag, bland annat sport- och fritidshandeln som fortsätter att visa upp starka utvecklingstal. Även möbelhandeln utvecklades starkt i september efter flera månader med svag utveckling. Dagligvaruhandeln utvecklades något svagare än vad vi sett under de senaste månaderna och ökade med 1 procent i löpande priser, prishöjningen skrevs dock till 1,8 procent.

Hittills i år ligger detaljhandelns försäljningsutveckling på 2,5 procent, mätt i löpande priser, och på 2,6 procent i volym. Hur stor effekt den vikande svenska industrin får på antalet varsel samt vad det vacklande konsumentförtroendet kommer att ha för inverkan på konsumtionsviljan under hösten återstår att se. Det finns dock utrymme för en konsumtionsökning bland annat genom den oförändrade styrräntan samt hushållens höga sparkvot. Detta bidrar tillsammans med svaga jämförelsetal till att handeln hackar sig fram till en för detaljhandeln som helhet god utvecklingstakt under hösten.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn- och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
2) Utvecklingstal för järn- och bygghandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i järn- och bygghandeln men som från april 2012 har bytt till annan bransch.
3) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.