Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i januari

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 4 Mar-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,9 procent i januari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,1 procent mellan januari 2012 och januari 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 4,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,1 procent mellan december 2012 och januari 2013. Under den senaste tremånadersperioden (november-januari) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (augusti-oktober). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

SCB har genomfört ett referensårsbyte i Detaljhandelsindex från och med referensmånad januari 2013. Referensåret är numera 2010. Samtidigt har en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell införts. För mer information se faktaruta i slutet av pressmeddelandet. Detta har ingen påverkan på BNP-beräkningarna.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln januari 2012 - januari 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Efter en svag avslutning på fjolåret uppvisade detaljhandeln återigen en positiv försäljningstillväxt i januari. Inom dagligvaruhandeln var försäljningen positiv, men branschens prisökningar gör volymtillväxten svagare. Inom sällanköpsvaruhandeln var utvecklingen blandad. Tunga branscher som elektronik-, kläd- och byggvaruhandeln har utvecklats svagt medan några andra branscher som apoteks-, bok- och optikbranschen har utvecklats starkt.

Utsikterna för 2013 är försiktigt optimistiska. Hushållens framtidstro är fortfarande negativ, men har ökat något de senaste två månaderna. Antalet varsel har legat på en hög nivå men har nu sjunkit något. Räntan är också fortsatt låg och frigör kapital för konsumtion. Första halvan av 2013 kan dock komma att bli fortsatt tuff för detaljhandeln och återhämtningen kan ta längre tid än man tidigare trott. En positiv tillväxt i detaljhandeln är beroende av att antalet varsel hålls nere, att hushållens framtidstro fortsätter att stiga och att Sverige tar sig ur den rådande lågkonjunkturen.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) För få svarande företag under januari månad.
2) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn- och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
3) Utvecklingstal för järn- och bygghandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i järn- och bygghandeln men som från april 2012 har bytt till annan bransch.
4) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Faktaruta:
Viktigt meddelande - ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell samt referensårsbyte.

Säsongsrensning och kalenderkorrigering
Detaljhandelsindex är en av nyckelindikatorerna inom den ekonomiska korttidsstatistiken. Övergången till den nya säsongrensnings- och kalenderkorrigeringsmetoden innebär att Detaljhandelsindex kommer att hanteras enligt principer som gäller för andra undersökningar på SCB. Den nya metoden följer praxis för säsongrensning på SCB som är uppbyggd enligt både SCB:s riktlinjer och rekommendationer från Eurostat.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.