Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i december

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Jan-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,5 procent i december jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,6 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 0,4 procent mellan december 2011 och december 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 2,5 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,2 procent mellan november 2012 och december 2012. Under den senaste tremånadersperioden (oktober-december) minskade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juli-september). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

SCB kommer att genomföra ett referensårsbyte i Detaljhandelsindex från och med referensmånad januari 2013. Referensåret kommer då att vara 2010. Samtidigt införs en ny säsongrensning och kalenderkorrigeringsmodell. Detta har ingen påverkan på BNP-beräkningarna.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln december 2011 - december 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Sviten är bruten. Försäljningen i december, detaljhandelns viktigaste månad, minskade år 2012. Det är första gången sedan 1995 som försäljningen sjunker. En kalendereffekt förklarar delvis den dystra utvecklingen, då december hade en torsdag och fredag (två av handelns viktigaste försäljningsdagar) mindre jämfört med december föregående år. Korrigerat för kalendereffekten var utvecklingen 2,1 procent i löpande priser.

Med detta sagt följer detaljhandelns utveckling hushållens sjunkande framtidstro och dras också ned av den svaga konjunkturen. Ljusglimten är dagligvaruhandeln som ökade sin försäljning med 2,4 procent i december, både i löpande priser och i volym. Inom sällanköpsvaruhandeln är situationen betydligt dystrare, då majoriteten av branscherna backat. Sporthandeln är ett undantag och levererade starka utvecklingstal, med en ökning om 24 procent. Även skohandeln visade på positiva siffror i december månad.

Detaljhandeln som helhet stannade på en tillväxt om 2,1 procent under helåret 2012. Dagligvaruhandeln har, liksom 2011, utvecklats bättre än sällanköpsvaruhandeln under helåret. Detta kan förklaras av att hushållen i första hand inte drar in på dagligvaruinköp under lågkonjunktur utan på mindre behovsstyrda produkter. Blickar vi framåt över 2013 ser det ut att bli ett relativt tufft år för detaljhandeln. Hushållens svaga framtidstro, varsel och en svag ekonomi kommer att påverka tillväxten. HUI:s prognos för detaljhandeln 2013 är en ökning med 2,0 procent, vilket är en relativt försiktig tillväxt jämfört med tidigare år.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn- och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
2) Utvecklingstal för järn- och bygghandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i järn- och bygghandeln men som från april 2012 har bytt till annan bransch.
3) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.