Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i augusti

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Sep-12
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i augusti jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,5 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,8 procent mellan augusti 2011 och augusti 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 4,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,0 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan juli 2012 och augusti 2012. Under den senaste tremånadersperioden (juni-augusti) minskade försäljningsvolymen med 0,2 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (mars-maj). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln augusti 2011 - augusti 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Augustiutfallet är i en första anblick betydligt bättre än väntat men det förklaras till stor del av en kalendereffekt. Augusti 2012 hade en fredag och en lördag extra jämfört med augusti 2011 och istället en måndag och tisdag mindre, vilket slår kraftigt mot detaljhandeln. Om man tar hänsyn till denna kalendereffekt blev utvecklingen svagare, vilket innebär att augusti gick sämre än både juni och juli i år.

Vinnarbranscher var dagligvaruhandeln, som ökade med 4,9 i löpande priser, och sporthandeln, med en ökning på 7,1 procent. För övrig sällanköpsvaruhandel går det betydligt svagare och lågkonjunkturen är här mer påtaglig. Konsumenten håller i plånboken och de flesta delbranscher backade under augusti.

Hittills i år ligger detaljhandelns försäljningsutveckling på 2,8 procent, mätt i löpande priser, och på 2,4 procent i volym. Hösten har utmaningar i form av en vikande svensk industri och den eventuella effekt denna har på varsel och konsumtionsvilja. Bedömningen är emellertid att hösten trots detta levererar en bra ökningstakt för handeln, främst av den anledningen att hösten 2011 var mycket svag och därför ger svaga jämförelsetal. Detta tillsammans med positiva signaler från hushållen gör att HUIs prognos på 3,0 procent för 2012 kommer att kunna nås.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn- och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
2) Utvecklingstal för järn- och bygghandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i järn- och bygghandeln men som från april 2012 har bytt till annan bransch.
3) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.