Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Försäljningen i detaljhandeln minskade i maj

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 30 Jun-11
 
Försäljningsvolymen minskade med 1,1 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Dagligvaruhandeln minskade med 0,8 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,3 procent.
Annons
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,5 procent mellan maj 2010 och maj 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 2,3 procent mellan april och maj i år. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) minskade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2010 – maj 2011

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar
I och med majutfallet fortsätter den svaga trenden för detaljhandeln som har inlett året återhållsamt. Sannolikt var det positiva utfallet i april ett undantag. Utvecklingen i maj är skaplig i löpande priser men om hänsyn tas till prisförändringar samt kalendereffekter är utvecklingen negativ för såväl dagligvaruhandeln som sällanköpsvaruhandeln. Bakom den negativa volymutvecklingen i sällanköpsvaruhandeln ligger emellertid en kraftig kalendereffekt förklarad av att det var fler söndagar i maj i fjol än i maj i år.

Dagligvaruhandeln fortsätter sin negativa trend och förklaringen är som tidigare att branschen som klarade sig relativt bra under lågkonjunkturen nu får stå tillbaka när andra sektorer, så som bilhandeln och restaurangbranschen, återhämtar sig desto kraftigare. Flera branscher inom sällanköpsvaruhandeln utvecklas negativt denna månad, men branschen hamnar likväl på plus tack vare att tyngre branscher så som klädhandeln, järn- och bygghandeln samt apotekshandeln utvecklas starkt och hjälper handelns tillväxt.

Hur utfallet för innevarande år kommer att bli återstår att se, klart är att detaljhandeln för närvarande är inne i en svag period. I och med en stark svensk ekonomi, stigande sysselsättning och hög optimism bland hushållen finns förutsättningarna för att detaljhandeln ska uppvisa ännu ett år med en stabil tillväxt. Faktorer som motverkar är bland annat osäkerheten på bostadsmarknaden samt räntehöjningarna.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) En strukturell förändring inom elektronikhandeln har lett till att omsättningsnivån från och med november 2010 är lägre än tidigare.
2) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
3) Utvecklingstal för klädhandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i klädhandeln men som från maj 2011 har bytt till annan bransch.
4) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Läs hela rapporten som pdf nedan:

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.