Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

EU granskar frakttjänsters påverkan på e-handeln

Linda Pedersen - 24 Jan-12
 
Just nu jobbar EU intensivt med att undersöka och förbättra villkoren för e-handeln. Förhoppningen är att öka den gränsöverskridande nät- och distanshandeln och som ett steg i arbetet har man beställt en undersökning av gränsöverskridande paketleveranser inom EU.
Annons
En nypublicerad rapport som beställts av kommissionen konstaterar att priserna för att skicka varor över gränserna är onödigt höga och därmed hämmar gränsöverskridande handel. I rapporten beskrivs att marknaden har två prisnivåer där mindre företag betalar otillbörligt högre priser för frakter än sina större konkurrenter. Samtidigt identifierar man flera barriärer som menas ha hämmande inverkan på e-handeln inom EU.

Utredarna uppskattar att 53 procent av de 465 000 företag som ingick i undersökningen erbjuder e-handel, men att bara 18 procent av dessa säljer till andra länder. Talen ger utrymme för en ganska stor tillväxt, men ett problem är att bara 9 procent av konsumenterna handlar från andra länder idag. Orsaken till detta lägger man på bristande tillit till fakter och bristande kunskap om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel. Fem procent av omsättningen av all handel inom EU genereras av e-handel, men mellan länderna utgör den bara en procent av den totala omsättningen.

Enligt rapporten är dyra frakter, svag tillit till frakttjänster och bristande information orsak till att EU:s e-handel inte når sin fulla potential. Dessa är dock inte oöverkomliga och främst mindre e-handlare drabbas av dessa. Som mer svåröverkomliga barriärer anges språk- och kulturskillnader samt olika produktstandarder. I rapporten framhäver man att det redan nu finns en rad instanser och verktyg för att underlätta gränsöverskridande e-handel, men att dessa inte når ut till mindre e-handlare och konsumenter.



Höga fraktpriser
Höga frakter anges bland annat bero på bristande konkurrens mellan de oberoende och de nationella postoperatörerna. Enligt rapporten leder detta till att de fritt sätter sina priser i stället för att basera dem på faktiska kostnader. I genomsnitt kostar paket som skickas mellan EU-länderna dubbelt så mycket som de som skickas inom landet. Att analysera denna marknad är en komplex process: bland annat för att det inte finns tillgänglig statistik på gränsöverskridande frakter men även för att marknaden har flera olika avsändare (B2B, B2C, C2C).

Små e-handlare drabbas
De stora nätbutikerna står för volymen och gynnas av konkurrens på marknaden. De har till stor del även möjlighet att förhandla sina egna fraktavtal. De mindre butikerna som inte har fasta fraktavtal, kommer ofta att betala offentliga listpriser (samma som privatkonsumenter). Höga fraktpriser drabbar således mindre aktörer i dubbel bemärkelse. Det ska dock tilläggas att rapporten inte förväntar att priset skall vara samma oavsett avsändarens försändelsevolymer. Bara inte oproportionerligt mycket högre. Likaså poängterar man att både konsumenter och företag i glesbygden innebär högre omkostnader för fraktbolagen.

Ineffektiv prisreglering
I rapporten konstateras att prisregleringen för närvarande är ineffektiv även om konkurrens på marknaden finns. Skärpning av de nationella myndigheternas tillsyn efterlyses. Det visar sig bland annat att det bara är priserna i avsändarens land som påverkar slutpriset och att sänkningar av omkostnader sällan reflekteras i slutpriset om inte volymen ökar. Rapporten uppmanar till åtgärder för att främja tillväxt inom området, men uppmanar även till förbättrad information till mindre nätbutiker, som kanske inte är medvetna om alternativen till nationella posttjänster. Detta ansvar lägger man bland annat på branschorganisationer och nationella handelskammare.

Låg tillit till frakttjänster
Bristande kvalitet på leveransservicen anges också ha en hämmande effekt på e-handeln, eftersom både avsändare och mottagare är bekymrade för om paketen kommer fram i tid, har skadats eller försvinner när man skickar mellan länderna när man skickar inom gränserna. Eftersom det inte finns någon offentlig statistik på detta frodas denna myt bland mindre e-handlare och konsumenter.

Bristande information
Bristande information anges hämma och påverkar e-handeln negativt i onödan. Mindre e-handlare saknar information om adresseringsstandarder, köpavtal och konsumenträttigheter. Medan konsumenterna är osäkra på hur man klagar om varan är felaktig, skadad eller försvunnen samt reglerna för ångerköp och returer.

Dessa skäl anges alltså trots att EEC-nätverket är etablerat just för att hjälpa till med klagoärenden från konsumenter och bistå med information om konsumenträttigheter på nationella webbplatser. Från och med februari 2012 kommer e-handlare kunna ta hjälp en gemensam adresseringsstandard. På sikt kommer e-handeln även gynnas av det nya konsumentdirektivet och den kommande frivilliga, gemensamma köplagen.

Sammantaget anser författarna till rapporten att det finns god tillväxtpotential för e-handeln, men att EU bör prioritera att ta bort de onödiga barriärerna.

Läs hela rapporten här:
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/studies/2011-parcel-delivery-study_en.pdf
http://e-commercefacts.com/research/2012/01/eu-parcel-market/index.xml

Linda Pedersen

Ecommerce org AB

 
 
KOMMENTARER
Alexandra Hannema

Hej! Jag har en nätbutik på Svenska och Tyska, men jag kan inte sälja mina varor utanför Sverige eftersom kunden vill inte betala mer för frakt än för sina produkter. Svenska fraktpriser är skandalöst högt och hindra e-handel med annan EU länder, hoppas det blir bättre i framtiden!
VH Alexandra

24 Jan 2012 16:30
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 kommentar
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 kommentar
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 kommentar
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 kommentar
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 kommentarer
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 kommentar
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 kommentar
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 kommentar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.