Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Vem tar ansvaret vid utlämning mot fel id-handling?

Linus Westberg, Leg Optiker, Lenssavers AB - 25 Nov-13 13:18
 
Vi har nu drabbats av ett flertal bedrägerier i vår nätbutik.

Händelseförloppet är ofta detsamma; någon beställer varor, väljer att betala med faktura och visar upp en godkänd identitetshandling på utlämningsstället. Vill även förtydliga att leveransen sker till folkbokföringsadressen.

Problemet är att identitetshandlingen är anmäld förlorad eller stulen av den rätta ägaren.

Följden blir att betaltjänstleverantören kräver återbetalning av oss som säljare. Utlämningsstället och speditören tar inte heller något ansvar för att de har lämnat ut försändelsen till fel person då denne har uppvisat en giltig identitetshandling.

Fråga #1:
Är inte utlämningsstället skyldiga att se till att det är personen på identitetshandlingen som hämtar ut försändelsen?

Fråga #2:
Vad har ert företag för policy i bedrägerifall som det jag beskriver?

Fråga #3:
Hur ska vi som nätbutik göra för att slippa denna typ av bedrägerier om vi använder ert företag som speditör eller betaltjänstleverantör?
 
Annons
 
EXPERTSVAR
Johan Holgersson
Nordisk chef för Affärsutveckling, Bring Express

När det gäller utlämningsställen tror jag att det vore bättre att vända er till DHL, Schenker eller PostNord som är de tre huvudaktörerna vad gäller den delen av e-handelslogistiken. Bring erbjuder även den typen av logistik (utlämningsställen) men då i samarbete med någon av de nyss nämnda aktörerna.

2013-04-08 15:40
Lars Nilsson
Project Office Manager, arvato Financial Solutions

Fråga #1 svar:
Frågan bör i första hand besvaras av speditörerna, men vad vi erfarit finns det olika typer av säkerhetsnivåer beroende på vilken typ av avtal och vilken speditör man väljer.

Fråga #2 svar:
Utgångspunkten för Paybybill-tjänsten är att vi tar på oss bedrägeririsken. Men det förutsätter att ett antal parametrar kan uppfyllas av nätbutiken. Kundsegment, vilken typ av produkter som säljs och försäljningsvolymen inverkar också.

Fråga #3 svar:
Man kan aldrig gardera sig helt från bedrägerier eller bedrägeriförsök, men man kan göra mycket för att minimera dem. När vi inleder ett samarbete med en nätbutik går vi genom de rutiner som ska tillämpas och delar med oss av våra erfarenheter kring bland annat bedrägerier i den aktuella branschen. Det ingår som en del i vår tjänst att arbeta aktivt med dessa frågor och vi analyserar flera indikatorer i vår process för att minska dessa risker. Tillsammans brukar vi hitta lösningar som optimerar försäljningen och minimerar bedrägeririsken.

2013-04-09 15:51
Fredrik Lennström
Relation Manager, Klarna AB

Fråga #1 svar:
Beror helt på vilket fraktbolag och fraktmetod man använder samt vad villkoren för fraktsättet säger. Rekommenderat brev och paket har högre säkerhet, det vill säga namn på paket och id-kort måste stämma överens för att det ska gälla som en korrekt utlämning.

Fråga #2 svar:
Vår policy är att alla som erbjuder sina kunder faktura ska känna sig trygga med att vi tar risken, både kredit- och bedrägeririsk. Försändelsen måste skickas med ett spårbart fraktsätt samt att varuförsäkring ska ingå vid förlorat gods. Exempelvis Mypack uppfyller dessa villkor medan Postens varubrev inte gör det då det saknar försäkring. En identitetskontroll ska göras vid utlämning och informationen om vem som hämtat ut paketet skall sparas och kan lämnas över till Klarna/nätbutiken. Är försändelsen uthämtad med ett falskt identitetsbevis får du som handlare ändå ersättning av oss om du uppfyllt våra villkor.

Fråga #3 svar:
Vi stoppar aktivt bedragare med vårt bedrägeriarbete för att långsiktigt minska bedrägerierna. Om något bedrägeriförsök ändå lyckas, tar vi risken och ser till att nätbutiken ändå får sina pengar. Det man som nätbutik behöver göra är att följa vår bedrägeripolicy.

2013-04-16 13:29
Andreas Anderzon
Chef Marknad, Schenker Privpak

Fråga #1 svar:
Ombudet har skyldighet att göra en riktig kontroll av identitetshandlingen, vilket därmed innebär att ombudet visuellt ska kolla på legitimation och se att det är samma person som hämtar ut paketet.

Fråga #2 svar:
Vid fall där det visar sig att en person med ett annat namn hämtat ut ett paket så ersätter vi kundföretaget. Till exempel om kundföretagets kund får en faktura på en försändelse som de ej beställt från kundföretaget.

Fråga #3 svar:
Även om vi hos ombuden hela tiden måste jobba för att ha en säker utlämning så finns det delar generellt som är bra att tänka på.

Då bedrägerierna i första hand gäller köp som betalas i efterhand, ex. faktura ser jag följande delar som kan förbättra säkerheten.

 • Oavsett om man har en extern eller intern fakturahantering är det bra att ha rutiner som beskriver "om och när" man flaggar för misstänkta bedrägeriförsök. Vid dessa fall kan man ex. kontrollera mobilnummer med person och vid behov även kontakta kunden.
 • Använder man en extern fakturaleverantör har även de rutiner för att fånga upp evenetuella bedrägeriförsök, ser till att det sker en bra dialog där.
 • Om paketet redan skickats ut till ett ombud och kundföretaget i efterhand kommit fram till att det är ett bedrägeriförsök, så kontakta oss omgående så kan vi stoppa bedrägeriförsöket innan bedragaren försöker hämta ut paketet.
 • Kundföretaget bör alltid använda spårbar försändelse med legitimationskvittering när man skickar försändelser med höga värden samt vid tillfällen där man misstänker ett bedrägeriförsök.

2013-10-31 12:56
Torbjörn Kaliff
Chef Säkerhet & Reklamationer, PostNord Logistics

Fråga #1 svar:
Personalen hos våra ombud utbildas fortlöpande och ska vara noggranna med att kontrollera namn, id, adress och fotografi när de lämnar ut paket. Närmare än så kan vi inte gå in på våra säkerhetsrutiner.

Säkerheten och därmed även vår kvalitet är en viktig och prioriterad fråga för oss, därför ser vi ständigt över hur vi kan förebygga och förbättra säkerheten för att skydda både våra kunder och postombud.

Fråga #2 svar:
Bedrägerier är idag de brott som ökar mest i samhället. Vi polisanmäler alltid alla brott/bedrägerier mot Posten, och vi samarbetar och bistår Polisen med hjälp. Vi arbetar ständigt med förebyggande säkerhetsåtgärder i syfte att försvåra bedrägerier som våra kunder utsätts för.

Med anledning av det ökade antalet bedrägerier i samhället har vi även initierat ett bedrägerinätverk med deltagare från Polis, myndigheter, företag och andra intressenter. Syftet med nätverket är att hjälpa varandra att ytterligare förebygga bedrägerier. Vi ingår även i en arbetsgrupp med säkerhetsfokus som Svensk Distanshandel startat.

I det specifika fall, som beskrivs ovan, har ett fullbordat bedrägeri genomförts gentemot det säljande företaget, vilket har påverkan på samtliga inblandande. Inte minst det säljande företaget samt personen som är helt omedveten om att någon beställt varor i dennes namn. Det är naturligtvis mycket olyckligt att oskyldiga ska drabbas.

Idag finns det dessvärre falska id-handlingar som är så pass bra tillverkade att till och med experter inom polisen har svårt att urskilja om id-handlingen är äkta eller falsk. Utan att känna till detaljerna i detta specifika fall så är det ytterst svårt att göra bedömning om bedragaren använt en äkta eller falsk id-handling.

Idag finns det dessvärre inget systemstöd (uppkoppling till exempelvis Transportstyrelsen och Polisen) i samhället där företag har tillgång till att kontrollera en stulen id-handling. Vi prövar varje enskilt fall och skulle det framgå att vi uppenbart brustit i vår hantering så tar vi alltid vårt ansvar.

Fråga #3 svar:
Här nedan ger vi förslag på ett antal åtgärder som e-handelsföretagen kan vidta:

 • Se till att ditt system utrustas med ett fraudfilter (bedrägerifilter).
 • Använd etablerade/säkra betaltjänstleverantörer (de har bedrägerifilter).
 • Kontrollera köparen noggrant:
 1. Gör kreditupplysning på alla nya kunder.
 2. Kontrollera köparen gentemot folkbokföringsregistret (skicka bara försändelsen till folkbokföringsadressen).
 3. Kontrollera att telefonnumret som köparen anger är registrerat.
 4. Vilken tid på dygnet är beställningen gjord? Och av vem? (Är det rimligt att en person som är 93 år beställer tre Iphone klockan 03 på natten?).
 5. Har personen beställt förut, vilka uppgifter uppgavs vid beställning, är det samma uppgifter?
 6. Skicka inte kollinummer i orderbekräftelse.
 7. Mot företag, kräv svar från företagets e-postadress.
 8. Är något osäkert, ta kontakt med köparen och hör om personen har beställt något.
 • Brevavisering mot nya kunder första gången.
 • Använd tjänsten Postförskott:
 1. När en ny kund beställer för första gången.
 2. När beställningar överstiger en högre summa/vid försäljning av dyra produkter.
 • Använd tjänsten utökad identifiering (tilläggstjänst för extra id-kontroll).
 • Samverka med branschkollegor, myndigheter, leverantörer i syfte att förebygga bedrägerier.

2013-11-06 08:11
Magnus Blomqvist
Marknadsansvarig, Handelsbanken

Fråga #1 svar:
Ja. Här är det dock viktigt att stämma av med speditören så att detta ingår i deras åtagande för det avtalade leveranssättet.

Fråga #2 svar:
Vi tar generellt inte ansvar för felaktigt utlämnad vara, då vi inte kan påverka hur den levereras.

Fråga #3 svar:
Det finns två tillfällen då köparens identitet kan kontrolleras; vid köptillfället och vid utlämningen av varan. Det vi kan hjälpa till med är att kontrollera att det är rätt person i kassan, genom att be köparen identifiera sig med e-legitimation. Det fungerar både på vanlig dator och via mobil med mobilt bank-id och det är en smidig hantering idag. Vilken beloppsgräns som ska användas bestämmer du.

Om en id-handling blir stulen eller förlorad är det bra om den spärras hos upplysningsföretagen. Då godkänner vi inte fakturaansökan och köpet kan inte genomföras.

Sker avisering om leverans genom sms kan den upplevda tryggheten med folkbokföringsadress påverkas då bedragaren kan få alla uppgifter de behöver till sin telefon (troligtvis med kontantkort) för att hämta paketet.

2013-11-26 11:16
 
KOMMENTARER
Per Ledin
VD, MisterBling AB

Vi är själva väldigt utsatt för bedrägerier. Tyvärr har vi förlorar ca 50 tusen bara i år på detta. Häften är kortbedrägerier och hälften fördelat på faktura bedrägerier. Tidigare har vi har 2 aktörer på faktura till kunden. Vi har nu tagit bort det bolag som inte aktivt bevakar bedrägerier, och har enbart Klarna idag där man aktivt till 100 % har stoppat alla bedrägeriförsök i år. Samma fakturabolag vi tagit bort driver även PSP tjänst för kortbetalning (nämner inte dem vi namn idag). Amerikanska kort är det största gissel idag när det gäller kreditkortsbedrägerier. Då vi säljer internationellt kan vi inte stoppa amerikanska kort. Vi har bett detta bolag i omgångar att spärra kreditkort utgiven utanför Europa som inte är skyddad av 3D-Secure, men man har inte hörsammat vår önskan. Man har dock nu lovat fixa detta snarast efter julen. Sker det inte får vi byta PSP.
Hur Johan Holgersson kan rekommendera DHL förstår jag inte. DHL lämnar ut till vem som helst med legitimation bara de har fraktnummer. Som uppgjort för ”målvaker” att hämta ut. Efter DHL fiaskot har vi nu enbart Posten som levererar våra sändningar. Där kräver man leg av både beställaren och eventuellt bud. En stark varning för den svaga säkerheten DHL tillhandahåller!

4 Dec 2013 14:31
DELA
 
EXPORTER PÅ ECOMMERCE.ORG
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.