Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Vad gör politikerna för att främja e-handeln inom EU?

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer, - 3 May-12 10:31
 
Hur ska en konsument som handlar på nätet inom EU kunna känna sig trygg när varje land har olika företagsformer och tillhörande lagstiftning? Exempelvis Sveriges Aktiebolag, Handelsbolag, Kommanditbolag samt Enskild Firma och Ekonomisk Förening.

Vore det inte lämpligt med en gränsöverskridande företagsform som är gemensam för hela EU och som skulle ge konsumenten trygghet i sitt köp?

Kan du ge några exempel på vad EU gör för att främja e-handeln?
 
Annons
 
EXPERTSVAR
Anna Maria Corazza Bildt
(M) Europaparlamentariker, European Parliament

Jag håller med om att ett av våra viktigaste uppdrag för att främja e-handel är att förenkla regelverken. Olika regler förvirrar konsumenten som inte vågar köpa över gränser, och blir en börda för företag som måste följa olika regelverk och inte vågar sälja över gränser. Genom att se till att vi har tydliga och gemensamma ramverk, ökar vi både konsumenters och företags förtroende för gränsöverskridande handel på nätet.

Förra året klubbade vi ett nytt konsumenträttighetsdirektiv, som säkerställer en rad grundläggande, gemensamma rättigheter för konsumenter oavsett varifrån de handlar på nätet inom EU. Jag var drivande för att ha harmoniserade regler och är övertygad om att det nya direktivet* kommer att bidra till ökad trygghet i våra online köp.

Bland annat innebär det nya direktivet en fullt harmoniserad rättslig bas för informationskrav i kontrakt och tidsfrist för leverans av varor, samt en ångerrätt på 14 dagar inom hela EU. Medlemsstaterna får två år på sig för att genomföra de nya reglerna, som verkligen är en språngbräda för att underlätta handel över gränser i Europa. Men mer behövs göras, också för gemensamma garantier och påföljder vid bristande avtalsenlighet.

Vad gäller företagen är det viktigt att minska byråkrati och administrativa kostnader, som ofta avskräcker små och medelstora företag från att expandera sin verksamhet i hela EU och konkurrera på den globala marknaden. För de större företag som redan är verksamma i flera EU-länder finns det sedan en tid tillbaka den så kallade European company statute.

För att ytterligare förenkla för små och medelstora företag, som utgör den största delen av e-företag, förhandlas just nu den så kallade. European private company** (på svenska: europeiskt privat aktiebolag, som även refereras till som SPE, Societas Privata Europaea). Syftet med SPE är just det du tar upp: att göra det möjligt för företagare att sätta upp sin verksamhet med samma företagsregler i hela EU. SPE är en frivillig, förenklad juridisk form som underlättar etableringen av småföretag på den inre marknaden, och som företagare kan välja att använda för att bilda och driva företag var som helst i EU. I praktiken kan denna europeiska företagsform komma att minska kostnaderna som ofta uppstår på grund av fragmenterade regler. Dock pågår förhandlingarna fortfarande i Rådet, så vi vet ännu inte hur slutresultatet ser ut.

Kommissionen har också lagt fram ett förslag till en gemensam köplag för EU***, som nu behandlas i Parlamentet och Rådet. Om förslaget går igenom skulle den gemensamma köplagen innebära ett harmoniserat alternativ till de olika nationella lagstiftningarna. Den skulle tillämpas på frivillig basis för gränsöverskridande kontakter inom EU, efter uttrycklig överenskommelse mellan parterna (antingen mellan ett företag och en konsument, eller mellan två företag varav minst ett är ett småföretag). Kommissionens syfte är att öka förtroendet för att köpa online över gränser, genom att konsumenter och företag kan välja att använda en omfattande uppsättning identiska avtalsregler som gäller oavsett var i EU de gör affärer.

Slutligen bör också nämnas att Kommissionen i början av januari publicerade ett strategidokument om e-handel****, som innehåller 16 konkreta åtgärder. Bland dessa åtgärder ingår att Kommissionen ska förbättra informationen till online företag om existerande regler och möjligheter inom gränsöverskridande handel, genom nätverket Enterprise Europe Network. Parallellt kommer Kommissionen också att publicera en guide och lansera en interaktiv online plattform för att sprida information om konsumenters rättigheter i Europa. Dessutom arbetar vi just nu med ett viktigt lagförslag om online alternativ tvistlösning*****, som bland annat föreslår upprättandet av en elektronisk platform för att förenkla lösningen av problem mellan företag och konsumenter, särskilt på europeisk nivå.

I grunden handlar det om att öka transparens och rättssäkerhet. Att uppmärksamma de möjligheter som finns för företag, och se till att de konsumentskyddsreglerna genomförs korrekt. I Europaparlamentet kommer jag att fortsätta driva för tydliga, förenklade och gemensamma regler för att öka förtroendet för e-handel. Det är till fördel för både konsumenter och företag.

Läs mer om lagarna hos EU:
* New EU rules on consumer rights to enter into force
** European Private Company
*** Europaparlamentets och Rådets förordning om en gemensam europeisk köplag (pdf)
**** A coherent framework for building trust in the Digital Single Market for e-commerce and online services (pdf)
***** Europaparlamentets och Rådets förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister

Ehandel.org har tidigare skrivit om flera av lagarna som berörs i expertsvaret:
* EU lyssnade på kritiken – ändrade omstritt förslag om returfrakter
*** Ehandel.org granskar den föreslagna gemensamma europeiska köplagen

2012-04-24 09:21
 
KOMMENTARER
Igor Petersson
VD/Butikschef, Into Music Lund AB

Sänk moms och skattetrycket så att gränshandlandet blir rättvist. Eller ge tillbaka momsskillnaden till svenska handlarna så de kan hålla samma priser som resten av Europa. Det är löjligt att vi i Sverige tvingas ge kunderna samma pris och tvingas därför arbeta med löljligt låg marginal tillsamans med skattetrycket som gör det teoretiskt omöjligt att bedriva handel i Sverige. Detta har jag vid upprepade tillfällen försökt få någon att svara på men nej.

4 May 2012 14:33
DELA
 
EXPORTER PÅ ECOMMERCE.ORG
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.