Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Vad är viktigt att tänka på när man väljer e-handelsplattform?

Kristoffer Magnusson, E-handelsintresserad, - 12 Sep-13 10:20
 
Vilka är de viktigaste aspekterna när man ska välja e-handelsplattform?

Gärna sett ur flera olika perspektiv som betalningar, frakttjänster och internationalisering.
 
Annons
 
EXPERTSVAR
Mattias Pihlström
VD, Brightstep AB

Hur man går tillväga beror lite på var man står idag. Det vill säga, har man idag en plattform som man vill byta ut eller är detta ett helt nytt projekt?

Processerna i sig är rätt lika, men man har ju oftast bättre förutsättningar och kunskap om vad som är viktigt om man har en plattform man vill byta. Samtidigt är det lätt att lägga för mycket fokus på det som är dåligt när man skall byta ut något.

Hur som helst, vi brukar börja med att utifrån vision och mål ta fram ett antal urvalsparametrar som är viktigt vid valet.

Exempel på urvalsparametrar är:

 • Pris (helhet med drift, kringtjänster, licenser, support, vidareutveckling etc)
 • Funktionalitet
 • Affärs- och licensiseringsmodell (hyra, köpa etc).
 • Partnerstrategi (implementationspartners och integrationer med tredjepartslösningar.
 • Tillgång på kompetens.
 • Referenser.
 • Support.
 • Lokal närvaro.
 • Plattformens roadmap och bolagets rutiner för att prioritera framtida funktioner.
 • Bolagets historik och framtidsutsikter.
 • Finansiell status.
 • Leverantörens förståelse för vår verksamhet.
När man har valt ut sina urvalsparametrar tycker jag det brukar vara bra att vikta dem, det vill säga att bestämma hur viktig varje parameter är. Det kan man göra antingen genom att göra en skala på 1-10 eller på annat sätt. Sedan sätter man betyg på respektive urvalsparameter för varje leverantör och summerar det hela till en slutpoäng för att få fram en vinnare.

Förslagsvis gör man gallringen i flera steg. Exempelvis genom att samla på sig en lång lista av aktörer först, som man stegvis gallrar ur genom att använda sig av de högst viktade urvalsparametrarna. Att gå i detalj med fler än 2-3 leverantörer tar väldigt lång tid.

Jag tycker det är en god ide att prata med kollegor i branschen för att bygga upp en lista på alternativa lösningar. Det finns rapporter med utvärderingar från till exempel Forrester och Gartner, men de har i stort sett bara med de största och globala aktörerna. Rapporterna ger ändå en bra inblick i hur de arbetar när de utvärderar lösningarna vilket är värdefullt. Gartners rapport heter "Magic Quadrant for Ecommerce" och Forresters motsvarighet heter "The Forrester Wave B2C Commerce", de brukar komma några gånger per år.

Om man bestämmer sig för att köpa in en licensierad plattform är valet av implementatör oerhört viktigt och i många fall viktigare än plattformen i sig, glöm inte det.

2013-09-03 11:54
Jussi Lindberg
Business Development Manager Scandinavia, PayPal

När ni väl har analyserat och sett vilken plattform som på bästa sätt tillgodoser era behov så är det väl värt att tänka på vissa saker när det gäller hur man ska ta betalt för sina varor eller tjänster online.

 • Att man ser att det finns flera leverantörer att välja från är viktigt, att bli låst till en eller ett par leverantörer är inte att rekommendera i långa loppet.
 • Fråga gärna hur lång bindningstid som man måste skriva upp sig för, och vilka uppsägningskrav som gäller.
 • Var uppmärksam på om plattformen har några speciella överenskommelser med vissa leverantörer av betaltjänster. Det kan löna sig om de har bra partneravtal och kan subventionera grundpriset för en betaltjänst.
 • Se gärna över vilka betaltjänster som erbjuds, de vanligaste betalformerna som kortköp, direktbetalning via bank, faktura är väl värt att ta med från start för att ge kunden valmöjligheter vid betalning.
 • Är man i en uppstartsfas, och inte vill dra på sig månadskostnader eller installationsavgifter, finns alternativ där man ej behöver vänta på inlösenavtal utan kan börja ta emot betalningar samma dag som man aktiverar sitt konto online hos leverantören.
 • Om ni tänker sälja i fler länder än Sverige så kika på vilka betalmetoder som stöds, samt vilket språk som betalflödet anpassas till för kunden.

2013-09-03 14:45
Mats Wickström
Affärsutvecklare, Svea WebPay

Jag skulle vilja påstå att det val man står inför är pris kontra funktionalitet och kompabilitet i plattformen tillsammans med kopplingar till affärssystem, logistiklösningar, betallösningar etcetera. Om en plattform har fler kopplingar till olika leverantörer av kringtjänster samt högre funktionellt och ett mångsidigt utbud, desto mer långsiktigt kan ni som e-handlare arbeta tillsammans med plattformen. Samtidigt blir såklart även butiken dyrare i samband med att möjligheterna ökar.

De absolut billigaste lösningarna på marknaden kan vara bra i ett uppstartsskede, men om man tror på en volym inom en snar framtid är det värt att investera mer i plattformen direkt från början. Möjligheterna att utvecklas med butiken blir då större och ni som e-handlare kan mer långsiktigt rikta in er på att sälja era produkter istället för att se över det tekniska.

Priset är såklart alltid en avgörande faktor. Det finns flera modeller på prissättning med det vanligaste brukar vara en månadshyra tillsammans med en eventuell uppstartskostnad. Kartlägg vad ni faktiskt betalar för.

Funktionalitet avser allt från administrationsgränssnittet i köpen till hur butiken är uppbyggd från köparens synvinkel. Hur avancerade kopplingar har plattformen till tjänsteleverantörer av exempelvis betallösningar eller affärssystem? Är det enkelt att kategorisera produkterna ni säljer på ett tydligt sätt? Hur fungerar köpflödet för slutkonsumenten från att den har valt en produkt till att den faktiskt har köp produkten? Vad ingår i form av sökmotorsoptimering och dylikt? Vad tycker andra kunder till plattformen om deras kundtjänst? Så länge allt fungerar spelar såklart inte kundtjänsten någon roll, men så fort man behöver hjälp så vill man på snabbast möjliga tid bli hjälpt och därför är såklart tillgängligheten av kundtjänsten en annan viktig del.

Mångsidighet av kopplingar till andra leverantörer kan tyckas inte vara så viktigt till en början, men när man drivit butiken ett tag så är det möjligt att man vill jämföra priser eller funktionalitet hos andra leverantörer. Om butiken då inte har kopplingar till andra leverantörer så kan ni som butiksägare hamna i en sits där ni helt plötsligt inte kan förhandla om pris på grund av att det inte finns konkurrens på plattformen. Därför tycker jag att det är viktigt att man helst ska ha minst två alternativ av exempelvis betallösningar tillgängliga hos den leverantören man väljer.

2013-09-04 11:55
Jonas Hagernäs
Partner Manager E-commerce, Nets Sweden

De nio viktigast egenskaperna är att plattformen:

 • Stöder de betalmetoder som dina kunder efterfrågar. Här bör man dels undersöka hur marknaden ser ut i aktuella länder samt för din bransch i stort. Men också vara lyhörd för just dina kunder.
 • Stöder de specifika egenskaper hos betalmetoderna som kan vara till nytta för dig och/eller dina kunder som till exempel återkommande betalningar på kort, så kallad recurring payments, och möjlighet att registrera betalning över telefon eller via länk/e-post med mera.
 • Är "enkelt" att integrera i förhållande till dina behov.
 • Har en dokumenterat hög tillgänglighet (driftsäkerhet).
 • Stöder anpassad design efter dina behov och att exempelvid aktuell varukorg kan presenteras för kunden genom hela köpet vilket är viktigt för konvertering. Även anpassning för mobila enheter kan vara viktigt beroende på produkt och marknad.
 • Stöder relevanta språk, valutor och inlösenavtal.
 • Kan leverera de rapporter du behöver (i de format du behöver).
 • Erbjuder ett bedrägeriskydd och administration/anpassning av detsamma för att passa dina behov.
 • Erbjuder en bra support på de språk och tider som är relevanta för dig.

2013-09-04 13:35
Markus Nyberg
E-handelsspecialist, DB Schenker

Förutom att plattformen skall stödja de krav man har på funktionalitet, design, sökbarhet etc, så tycker jag man skall börja med att göra sitt val utifrån de förutsättningar och ambitioner man har för sin e-handel, hur mycket man förutspår att omsätta och hur strategiskt man ser på sin e-handel. Utifrån det är det lättare att välja om man skall börja litet och enkelt eller om man behöver en plattform att kunna växa i.

Ur ett renare logistikperspektiv tycker jag även man bör undersöka om plattformen har kopplingar till transportadministrativa system (ta-system) och i så fall till vilka då det är genom ta-systemen man bokar sina transporter och skriver ut transportdokument för de flesta av marknadens transportörer. Det är oftast en god investering som snabbt betalar av sig att ha en orderkoppling till ett på marknaden välkänt ta-system, även om man är en lite mindre e-handlare.

2013-09-05 10:21
Fredrik Lennström
Relation Manager, Klarna AB

Det viktigaste när man ska välja plattform är att ta sig en funderare på hur den närmaste tiden ska se ut för butiken.

Kommer jag att sälja ett fåtal produkter eller kommer jag ha ett sortiment på tusentals, eller kanske hundratusentals, med produkter?
Ett stort sortiment innebär mycket arbete med att administrera artiklar och då blir det en viktig faktor i plattformsvalet.

Import och integration
Kommer artikelinformation och priser att ändras från leverantörer ofta? Då blir det väldigt viktigt att ha bra importfunktioner.

Hur ska lagersaldon hanteras, i plattformen eller i ett separat system? Olika vägar att gå och beroende på hur du väljer blir det olika viktigt med integrationer och funktioner i plattformen.

Hur ser dina tillväxtplaner ut?
Räknar du med att växa kraftigt kanske du får titta på vilken kapacitet plattformen har. Det är en enorm skillnad i komplexitet att hantera 2 000 beställningar om dagen jämfört med 20 stycken. Men å andra sidan kanske du realistiskt inte kommer att nå 2 000 beställningar per dag på några år?

Men om du planerar att växa och väljer en enklare plattform som du snabbt kan komma igång med, är det väldigt viktigt att du enkelt kan ta ut all data för kunder, artikeldata, transaktioner med mera ur systemet.

Vad har du och ditt företag för teknisk kompetens?
Är ni utvecklare så vill ni förmodligen ha en plattform där ni själva kan programmera och ändra saker så de passar er. Är ni mer marknads- och säljinriktade så behöver ni en plattform där ni kan få hjälp att lösa problemen av en support/konsultorganisation.

Inom e-handel kommer det hela tiden att ske förändringar, för att kunna utnyttja nya innovationer bör du välja en plattform som har lätt för att lägga till funktioner. Olika plattformar har olika arkitektur som gör det lättare eller svårare att snabbt utveckla funktioner.

Kompabilitet
Att plattformen har grundläggande integrationer mot de vanligaste betalsätten och andra system som krävs för e-handel är en ren hygienfaktor. Om du tittar på en plattform som saknar stöd för marknadens vanligaste kringsystem så kanske du ska titta på alternativ. Det brukar tyda på att systemet inte har ett fokus på svenska marknaden eller av någon anledning har svårt att anpassa sig.

Sammanfattningsvis är det ett svårt val att välja plattform. De flesta plattformar är idag bra men nästan alla e-handlare känner sig ibland begränsade av sin plattform. Om man kan anpassa sin affärsmodell och sin utvecklingsplan efter plattformens förmågor iställt för tvärtom kommer man nästan alltid snabbare framåt mot målet; en hög och lönsam försäljning.

Det enklaste sättet att veta om en plattform är uppskattad är såklart att ringa upp några av kunderna som kör på plattformen eller via leverantören.

2013-09-09 16:30
Jonas Karlsson
Marknads- & Försäljningschef, Askås

Att välja e-handelsplattform är ett viktigt och komplext steg i realiseringen av ett e-handelskoncept. Nedan anger jag de punkter som bör undersökas grundligt.

 • Välj en erfaren och stabil leverantör. Oavsett om du står inför en småskalig e-handelssatsning eller om det rör sig om en stort projekt med internationalisering, mobila lösningar och avancerade integrationer på agendan, så bör du vända dig till en etablerad och erfaren aktör. Ta referenser och testa både support- och säljavdelning.
 • Välj en skalbar lösning. Det är lätt hänt att underskatta sin egen potential i uppstarten och byte av e-handelsplattform mitt i en kraftig expansion är en tämligen smärtsam process. Det måste finnas bra möjlighet att växa i lösningen. Undersök begränsningar avseende antal artiklar, antal kategorier, internationalisering eller andra grundläggande faktorer.
 • Välj en plattform som möjliggör mobila lösningar. En allt viktigare aspekt idag är förstås att det finns tillgängliga, bra, lösningar för mobil e-handel. En bra leverantör kan erbjuda valfrihet mellan en separat mobilversion av e-handeln och så kallad responsiv design och kunna belysa vilken lösning av dessa två som är bäst för dig.
 • Välj en flexibel leverantör. Även om de flesta etablerade plattformar på marknaden idag har en mycket stor funktionsmängd så är det inte alls otroligt att du efter en tid kommer att identifiera ett behov som inte täcks in med existerande funktionalitet. En bra leverantör av e-handelsplattform ser kunders anpassningsbehov som ett värdefullt inslag i sin utveckling och är därför välvilligt inställda till att bygga anpassningar.
 • Välj en plattform som ger goda förutsättningar för sökoptimering. Få, om några, e-handlare idag förnekar betydelsen av bra närvaro på Google och det är väsentligt att e-handelsplattformen erbjuder rätt möjligheter för att du ska kunna jobba effektivt med optimeringen.
 • Välj en snabb plattform. Långsamma nätbutiker ratas av både kunder och Google så en noggrann undersökning av en plattforms prestanda är ett självklart inslag i processen. Undersök återigen referenser och jämför med andra plattformar. Ställ kritiska frågor till leverantören kring prestanda.
 • Välj en plattform som stödjer både b2c och b2b. Om försäljning mot både privatkunder och företag är aktuell så bör dessa aspekter undersökas i plattformen. Finns exempelvis om stöd finns för flera prislistor, kundspecifika rabattsatser eller andra metoder för att gruppera kunder och applicera specifika priser.
 • Välj en lättanvänd plattform. En bra e-handelsplattform ska kännas enkel och smidig att använda i det dagliga arbetet. De flesta seriösa aktörer erbjuder kostnadsfria testkonton så att du kan utvärdera i lugn och ro. Ta dig tid att verkligen gå igenom systemet.
 • Ta reda på kostnaderna och tänk helhet. En enkel sanning här, som i de flesta sammanhang, är att det inte finns några gratis luncher. Kostar det 200-300 SEK/månad att hyra plattformen så kan du kallt räkna med att det finns en del begränsningar i möjligheterna som beskrivits ovan, alternativt att det tillkommer kostnader som inte redovisats på ett öppet sätt. Sätt dig in i skillnaderna mellan att välja open source och en proprietär hyrlösning. Båda har sina för- och nackdelar.

2013-09-10 12:22
Mikael Häggström
VD, SiteDirect

Att välja e-handelsplattform är ett komplext beslut som egentligen förtjänar ett längre svar än vad som ryms här. Dessutom ser behoven olika ut för olika verksamheter och därför är det bäst att utgå från en grundlig föranalys och kravspecifikation. Några av de viktigaste punkterna du bör titta närmare på när du ska välja plattform är:

1. Finns det möjlighet att växa i plattformen, till exempel i fråga om:

 • Kapacitet/prestanda. Snabbhet kommer att vara en alltmer differentierande faktor.
 • Effektiva arbetsflöden. Även när antalet produkter och ordrar växer.
 • Flexibilitet. Finns det möjlighet att skräddarsy systemet med funktioner som ger din e-handelslösning unika fördelar i konkurrensen om kunderna?
 • Utveckling. Utvecklas systemet löpande med nya funktioner?
 • Internationell handel. Hur hanteras olika språk, valutor och momssatser, etc?
2. Integration. Är plattformen öppen för integration med affärssystem och andra tredjepartslösningar?

3. Finns den grundfunktionalitet du efterfrågar och är den utformad på ett smidigt och pedagogiskt sätt? Listan kan göras lång, och bör komma ur den kravspecifikation som tas fram. Några punkter som idag kan betraktas som hygienfaktorer, men som förtjänar att man tittar lite närmare på är:
 • Stödet för att anpassa webbplatsen för olika enheter (surfplattor, mobiler, etc).
 • Möjligheter att arbeta med priser, rabatter och kampanjer (kan skilja sig markant mellan olika verksamheter).
 • Verktyg som gör det affärskritiska arbetet med seo smidigt och kostnadseffektivt.
4. Hur mycket kan du göra själv av arbetet och vad behöver du konsulthjälp till (bör ställas mot vilken teknisk kompetens ni har "inhouse")?

5. Avslutningsvis, och kanske viktigast - är det en stabil och kompetent leverantör som du känner förtroende för? Finns det support som du kan nå enkelt? Testa demosystem, syna detaljerna och prata med leverantörerna. Titta även på referenskunder och kontakta några av dem.

2013-09-10 13:17
Daniel Sjögren
Sales and Marketing, Memnon Networks

Generellt när du väljer plattform tycker jag att du ska utgå ifrån var du är idag och var du tror att du kommer att vara framöver. Se till att ditt system passar dig idag och imorgon, så att du undviker den jobbiga situationen att behöva byta plattform när du förhoppningsvis växer och får upp dina volymer.

Så vad innebär det här ur en ta-synvinkel?
Jo, du bör tänka på att din plattform ska vara möjlig att integrera med andra system, så som ett ta-system. Se också till att de tillgängliga integrationerna är av bra kvalitet och enkla för dig att både sätta upp och använda. Även om du kanske inte ser behovet idag, när dina volymer fortfarande är små, är det bättre att vara i en plattform där du har möjlighet att växa och utvecklas så som du vill.

Kort och gott, se till att din e-handelsplattform har ett bra svar på frågan: Hur hanterar jag effektivt mina transporter?

2013-09-10 16:10
Bengt Wessborg
E-handelsexpert, Star Republic

Att välja e-handelsplattform är ett viktigt val eftersom det är ett beslut som man ofta ska leva med i minst i några år och ibland till och med ett decennium eller längre.

Beronde på vilken situation man befinner sig i med sin verksamhet samt vilka ambitioner och målsättningar man har, tillsammans med vilken historik och system som finns i företaget så väljer givetvis olika företag olika plattformar för att passa sitt behov och sin strategi.

Några vanliga urvalskriterier som ofta bedöms, ett par stycken eller flera av nedan är en ide att titta på.

 • Plattformspris. Vilka kort- respektive långsiktiga prisskillnader blir det med mitt val. Både ur ett licens- samt driftsperspektiv, men även ur ett underhålls-, sla- och vidareutvecklingsperspektiv.
 • Automatiseringsgrad. Hur mycket kan jag automatisera min verksamhet och mina processer med valet av plattform. Får jag några möjligheter och/eller begränsningar på kort och lång sikt?
 • Standardfunktionalitet. Hur mycket av funktionaliteten har man behov av i verksamheten idag och imorgon, hur mycket finns "out of the box" och hur konfigureras samt anpassas detta. Vilka möjligheter och begränsningar finns?
 • Teknikval. Vilken teknik föredras inom organisationen? Microsoft, Java, php med flera. Ibland kan det finnas fördelar, alternativt uttalad strategi, att använda sig av samma teknik.
 • Design. Vilka designmöjligheter finns med valet? I takt med att ny surfbeetenden tar fäste blir det en allt viktigare fråga att fundera utifrån.
 • Bygga själv eller ta konsulthjälp. Mindre, billigare plattformar kan man ofta köra själv, medan större mer flexibla plattformar ofta kräver specialisthjälp för att anpassa om inte teknikkompetens finns i huset. En del tar hjälp av konsulter hela tiden, en del gör allt själva, och en del kombinerar de båda. Funder igenom vad som passar ert företag bäst.
 • Partnerstrategi. Vad har plattformsleverantören för partnerstrategi? Finns det andra företag som kan bygga på plattformen eller bara det säljande företaget?
 • Vision och roadmap för plattformen. Vad har leverantören av e-handelsplattformen för roadmap och visioner inför kommande lanseringar och funktionalitet?
 • Egen vision och roadmap. Många jobbar med mockups och user-stories samt designskisser för att få en klar bild av den kommande lösningen innan tekniken kopplas in. Detta för att undvika missförstånd och att bygga fel. Lite som en Legoritning.
Svänger det?
En annan lite mjukare aspekt av plattformsvalet är; svänger det? Anledningen är att det är människor som skapar lösningar. Ska man jobbar med en leverantör under en längre tid så är samarbete viktigt. Kan vara klokt att arbeta ihop med någon man trivs ihop med.

Det finns fler saker man kan tänka på, detta var bara ett litet urval. Tänk på att det också är viktigt att komma igång! Lägg inte för mycket tid på att göra urvalet utan titta på några alternativ och bestäm er sedan.

Time-to-market är förstås också viktigt att tänka på.

2013-09-10 16:58
Lars Nilsson
Project Office Manager, arvato Financial Solutions

Det finns en rad olika saker som du bör tänka på när du upphandlar plattform, så om du checkar av punkterna nedan med de olika lösningar du tittar på kommer du en bit på väg.

 • Första intrycket, det vill säga startsidan, är viktig. Man måste ha goda förutsättningar att skapa en snygg och säljande startsida. Den ska kunna innehålla tillfälliga erbjudanden såväl som överskådlig struktur. Med andra ord behöver den vara dynamisk och lätt att göra förändringar på.
 • Köpprocessen bör vara logisk och det måste vara lätt att lägga en produkt i varukorgen. Det skapar merförsäljning om man kan visa tips om passande produkter, till exempel tillbehör i flödet.
 • Priset skall kunna ses såväl på produktsidan som i resten av köpprocessen.
 • Jobba genom köpprocessen från kundperspektiv och lägg fokus på en tydlig varukorg med enkel "check out", vilket skapar konvertering. Visa tydligt olika betalsätt, faktura och delbetalning såväl som kort.
 • Bra möjligheter för sökmotoroptimering är viktigt. Det kan vara enkelt att sökmotoroptimera om det till exempel finns verktyg för att optimera varje undersida.
 • Stäm av redan från början huruvida den tilltänkta plattformen har stöd att anpassas för mobiler och läsplattor, så kallad responsiv design kan vara lösningen ni söker. När webbutiken anpassas till mobiler och läsplattor skapas givetvis kanaler till ökad försäljning.
 • Välj en e-handelsplattform/leverantör som har ett bra utbud med moduler att lägga till.
 • Det är viktigt att välja en plattform som innebär att man kan växa i form av större artikelregister, fler marknader (läs språkstöd) och betalsätt. Plattformsbyte kosta ofta mer i tid och investering än att välja en utbyggbar plattform som efter hand anpassas till rådande behov.
 • En sak du också bör tänka på är hur mycket tid du är villig att själv lägga på administration. En webbyrå kan göra mycket men inte allt. Det löpande behöver man ofta göra själv.

2013-09-11 09:28
Staffan Isaksson
Product Strategy and Marketing Manager, Unifaun

Unifaun har i många sammanhang försökt föra fram vikten av att tänka igenom leverans- och transportfrågor som en del i valet av e-handelsplattform. Den inspiration som alla känner inför att förverkliga en idé om att sälja via e-handel, kan tyvärr lätt bli förbytt till löpande nattarbete för att förbereda utleveranser och hantera returer. Det går att undvika.

Några av de viktigaste sakerna att tänka på vid val av e-handelsplattform ut ett ta-perspektiv är:

Kunder behöver kunna välja och ange riktig transportinformation
En del ta-relaterade funktioner är bra att ha i e-handelsplattformens butiksfront. Det är viktigt att kunden kan välja de transportsätt du vill erbjuda. Det är också viktigt att köparens information om till exempel postnummer kontrolleras så du kan skicka med det tänkta fraktsättet. Vill du låta din kund välja utlämningsställe så behöver e-handelssystemet hantera det, för de transportörer du vill använda. Denna typ av kontroller kan göras på flera sätt. Vi tycker det är en fördel om e-handelsplattformen använder kontroller som levereras av ta-leverantören, eftersom du då kan vara säker på att de val som din kund gör också går att hantera mot flera transportörer.

Bestäm från vilket system utleverans skall skötas
Funktioner för att göra utleverans, det vill säga boka transport, skapa frakthandlingar och skicka edi till transportören är funktioner som ta-system har. Skall du hantera utleverans från e-handelsplattformen behöver det finnas en bra integration till ett ta-system. Finns en bra koppling är det en billig lösning. Men det är inte säkert att du hanterar utleveransen bäst från din e-handelsplattform. Det kanske görs bättre från ett wms eller affärssystem.

I det fallet behöver e-handelsplattformen ha en bra koppling till ditt wms eller affärssystem och detta system i sin tur en bra koppling till ta-systemet. Du kanske till och med vill låta ett externt lager hantera dina utleveranser. I det fallet behöver e-handelsplattformen kunna kommunicera med din 3pl-partners system och ett ta-system hos dem.

Kunna ha stöd för flera transportörer
Tänk på att ha en flexibilitet och en möjlighet att snabbt kunna lägga till eller byta transportör. De transportörer du använder idag kanske inte är de du vill använda om ett år. Du kanske också vill sälja till andra länder och då kanske en annan transportör är bättre. Se till att kopplingen till ta-systemet gör att du kan ha fler transportörer och att det ta-system du väljer har stöd för dessa.

Hantera returer säkert och effektivt
Det är bra om din e-handelsplattform ger dina kunder möjlighet att sköta även returhantering via sin inloggning i e-handelsplattformen, om du planerar att låta dina kunder registrera vad och hur de returnerar innan de sänder tillbaka produkter till er. Om du vill lägga med returfrakthandling i dina utgående paket, behöver ditt system för utleverans ha stöd för att hantera returfraktsätt via en koppling till ta-systemet. Det kan ske på många olika sätt och ta-systemet har ofta stöd för flera metoder att hantera returer.

2013-09-11 10:04
Göran Johansson
Solution Manager, Bording

Detta är en fråga som inte har ett enkelt svar utan beror väldigt mycket på var handlaren startar ifrån. Nystartade verksamheter som inte har så mycket business och rimligen inte allt för stora möjligeter att investera i it-system bör välja en plattform som har en låg instegskostnad tills man fått fart på verksamheten. Och att man kan addera till funktioner och tjänster allt eftersom behov uppstår, typ betalningssätt, olika speditörer och lojalitetssystem.

Enklaste lösningen är inte den billigaste på sikt
Många för att inte säga de flesta mindre nystartade e-handlare väljer att ta den enklaste lösningen när det gäller dessa tre saker det vill säga vad är standardmodellen som plattformsleverantören erbjuder och sedan kör man på det och låter kunden betala vad det kostar.

Jag tror att man redan från början skall se till att ha en strategi för hur man vill att kunderna skall betala och hur tror ni dina kunder vill betala. Även om det är enkelt att välja de stora aktörerna inom faktura och kortbetalning som alternativ så kanske man skall se över alternativen för det finns. Detsamma gäller för transporterna som troligen är den enskilt största externa kostnaden butiken har. Se till att välja en e-handelsplattform som erbjuder möjligheten enkelt byta speditör.

Lojalitet börjar med första försändelsen
När vi kommer till lojalitet så menar jag att det börjar redan med första paketet man levererar. Se till att försändelsen upplevs positivt och är snygg, printa gärna ut följesedeln i färg och lägg in egna budskap och bilder i bakgrunden på följesedeln som stimulerar till nya köp. När kundstocken växt måste det vara enkelt att exportera ut kunduppgifter och transaktionsdata till enkla crm-verktyg för att bygga vidare på lojaliteten.

Sedan gäller det självklart att titta lite på plattformsleverantörens historik och långsiktighet.

Koordindera alla kanalerna
Det finns även en annan mycket viktig parameter att fundera på, plattformen måste helst redan från början integreras mot butikssystemet. Och här har de flesta jag känner till haft mer eller mindre problem. Rabatter, erbjudanden, bonusar, returer och inte minst lojalitet med mera måste koordineras när man pratar försäljning via flera kanaler.

Hur många har inte fått beskedet att "Nej tyvärr det erbjudandet gäller bara på nätet" eller ett besked i den fysiska butiken att "Nej tyvärr är denna vara slut även om det står att det finns på nätet", det bygger vare sig lojalitet eller främjar ytterligare affärer. För att lösa dessa och liknande problem krävs en mer omfattande analys, men icke desto mindre nödvändig. I annat fall riskerar man bara att bygga in ett växande problem.

2013-09-11 12:32
Åsa Ralpher
Xplanation Language Services

När man står inför att välja e-handelsplattform förbises ofta vikten av enkel hantering av sajtens olika språkversioner. Det finns mycket att säga om detta. Mycket kort är det tre huvudsakliga aspekter man ska ha i åtanke: export och import av information, hur språkversioner lagras och hur sajten klarar av att visa texter på olika språk.

Export - import
För att förenkla export och import av text vid översättning och placering på rätt plats i rätt språkversion är xml ett bra format, då det tydligt skiljer mellan text som ska översättas och bland annat platshållande variabler.

Lagring
En e-handelsplattform kan lagra översättningar på många olika sätt; databas, xml-filer, property-filer, html-filer med flera. Vad gäller lagring av språkversioner så rekommenderar vi att lagra dem i separata property-filer, då den lösningen har mesta möjliga flexibilitet för att klara av tillkommande språkversioner.

Beredskap för olika språk
Språk har olika långa ord och formulerar meningar på olika sätt. Detta måste finnas med i planeringen redan när originaltexter på sajten skapas. Det förekommer även specialtecken i olika språk som det måste finnas stöd för (å, ä och ü, exempelvis) och ytterligare andra språk läses från höger till vänster. För att klara av olika språks diverse specialtecken rekommenderar vi utf-8 då det är den mest använda teckenkodningen för webbsidor.

2013-09-11 14:55
 
KOMMENTARER
DELA
 
EXPORTER PÅ ECOMMERCE.ORG
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.