Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 

Ger fler betallösningar ökad konvertering?

Erik Hansson, , - 21 Oct-13 14:13
 
Kan man i regel säga att ju fler betallösningar desto högre konvertering i nätbutiken?
 
Annons
 
EXPERTSVAR
Fredrik Lennström
Relation Manager, Klarna AB

Nej det tror jag inte man kan säga faktiskt.

Om du lägger till betalningssätt med låg marknadspenetration så kommer du att få några order som använder betalningssätten, men du hade förmodligen fått ordern ändå då betalsätten ofta är utbytbara mot de tre största betalsätten.

Du behöver alltid ha faktura och kortbetalning. Saknar du något av dem så blir din konvertering lidande. Lägger du till internetbank så får du fler nöjda kunder. Har du stor andel minderåriga kunder så bör du också överväga postförskott.

2013-10-10 11:34
Magnus Blomqvist
Marknadsansvarig, Handelsbanken

Ja, flertalet kundundersökningar samt nätbutiker som erbjudit fler betalalternativ i kassan vittnar om att fler betalalternativ ger högre konvertering.

Kunder föredrar olika betalsätt och saknas "rätt" betalsätt är risken stor att kunden avbryter köpet. Kundbeteende i nätbutiker varierar ("lär känna din kund") så även placeringen av betalsätten i kassan är viktig. Har butiken många kunder som föredrar exempelvis kortbetalning placeras detta alternativ som förvalt betalsätt i kassan.

Två betalsätt som den stora majoriteten av nätbutiker som minimum bör erbjuda är kort- och faktura betalning. Säljer butiken dyrare varor är det att rekommendera att erbjuda kunder möjligheten till delbetalning.

Det är även andra faktorer i kassan som påverkar konverteringen. Kunden måste uppleva trygghet vid köptillfället, här har till exempel valet av betalleverantör och dess varumärke betydelse. Detta ska inte gå till överdrift, i många kassor idag synliggörs betalleverantören först/mer än själva betalsättet. Ett annat exempel är att totalpriset ska tydligt framgå innan själva betalögonblicket.

En e-handlare bör även ta i beaktande hur olika betallösningar påverkar kassaflödet. Skillnaden mellan betalsätt och betalleverantörer kan variera avsevärt. Och trots att ytterligare ett betalalternativ innebär ökad försäljning kanske inte kostnaden eller administrationen motiverar detta.

2013-10-11 15:40
Lars Nilsson
Project Office Manager, arvato Financial Solutions

Vi ser en tydlig koppling mellan antalet betalsätt som erbjuds i nätbutiken och konverteringsgraden. Och betydelsen ökar i takt med konsumenternas ökade köpvanor på internet. Detta eftersom man värderar nätbutikens erbjudande i kombination med betalsätt, frakt samt enkelhet.

Vi anser dock att antalet betalsätt bör anpassas till vilken marknad och målgrupp nätbutiken främst riktar sig till.

Tittar vi på det nordiska perspektivet ser man tydligt att konsumenterna i respektive land har sin egen "local hero" i form av lokala betalsätt. Ett typexempel är Dankort i Danmark. Hur vi vill betala i nätbutiken skiljer sig ganska markant mellan de nordiska länderna. Borrar vi ytterligare ser vi skillnader i valet av betalsätt på basis av genus samt ålder.

2013-10-16 16:16
Patrik Müller
Senior Sales Executive, DIBS Payment Services

Varje år gör vi en undersökning i de nordiska länderna där vi frågar konsumenterna ett stort antal frågor om e-handel. I senaste Dibs E-handelsindex 2013 (publiceras om några veckor) framgår tydligt hur viktigt det är att erbjuda sina kunder flera betalsätt. Det är tre stora betalsätt, kort, faktura och betalning via Internetbank, som konsumenterna vill använda. Den bilden har i stort sett varit oförändrad de sista fem åren.

Men den kanske mest intressanta frågan i hela Dibs E-handelsindex, åtminstone om man jobbar med betalningar som jag gör, är frågan "varför avbröt du ditt köp?".

Där anger 32 procent av konsumenterna som har avbrutit ett köp, att orsaken till att de avbröt köpet var att rätt betalsätt saknades.

2013-10-21 13:31
 
KOMMENTARER
Pierre Robèrt
VD, Sporttema Sverige AB

Fredrik Lennström - Klarna
Postförskott för minderåriga.
I alla fall vi som följer trygg ehandels krav samt vad jag förstår konsumentköplagen får inte ingå avtal/sälja till minderåriga. Rekommenderar Klarna detta?

Eller missförstår vi något?

22 Oct 2013 13:21
Fredrik Lennström
Relation Manager, Klarna AB

Klumpigt och otydligt uttryckt. Jag menar med målsmans godkännande förstås. I praktiken är det svårt att kontrollera ålder på en person på nätet, om man skulle kräva att alla som handlar identifierar sig och bevisar sin ålder på ett vattentätt sätt skulle det innebära mycket mer friktion i kassan för alla.

Det finns också gott om minderåriga som har tillåtelse att göra inköp. I de fall där ett köp är gjort utan målsmans tillstånd måste ju butiken vara mycket lyhörd för krav på ånger (utan kostnad) om den inte kunnat säkerställa köparens ålder.

Är vi överens?

22 Oct 2013 14:06
Daniel Roed
Ägare, D & H Trading HB

Jag är villig att hålla med om vad som skrivs ovan. Dock så måste vi också tala om "vilken" leverantör av betallösning man har. Måste lyfta Klarna som gjort att vi ökat på ordentligt hos oss. Dock så har vi straffats med att få lite problem med kassaflödet för att klarna håller lite för länge på pengarna tycker vi. Vår förra leverantör fick vi pengarna dagen efter leverans, nu upp till 2 veckor och det är inte alltid bra.. Tycker klarna skall "akta" sig lite med det om det kommer sig att andra aktörer har kortare ledtid på pengar och lika bra så byter vi direkt för att prova.

Men för alla som är lite mindre som bolag rekommenderar jag klarna starkt att börja med.

Daniel

22 Oct 2013 17:07
Fredrik Johansson

Till Fredrik Lennström - Klarna;
Menar du att om en minderårig gör en beställning utan tillåtelse från målsman som resulterar i att handlaren måste hantera beställningen, packa varan, leverera försändelsen till posten, ligga ute med lager, få tillbaka varan, packa upp den, placera den på sin hyllplats, kassera packmaterialet som kostar pengar och miljö, hantera det hela administrativt samt stå för hela fraktkostnaden?
Det är inte bara fraktkostnaden som är en förlust, det är även en arbetskostnad. Och om man vill tänka på miljön så är det inte heller speciellt fördelaktigt.
Jag vet inte om detta är prövat, men jag ett svagt minne av det, och att det slutade med att handlaren hade rätt. Om målsman inte kan se till att få sina barn at förstå att man inte skall göra så, så anser jag det helt korrekt att målsman får stå för dessa kostnader.

Jag beklagar om jag är lite hårda i mina ord här, och jag kanske missuppfattade dig. Och du kanske enbart syftade på minderåriga som använder målsmans personnummer för att beställa varor. Det är ju iof till er fördel om man ser det rent ekonomiskt.

Det jag syftar på och hänvisar till är postförskott och postförskottsreturer.

//Fredrik

5 Nov 2013 00:05
Stefan Pettersson
Tid. Business Developer

@Fredrik Johansson, det är säljaren som får stå för alla kostnader vid försäljning till minderåriga, inte den minderåriges föräldrar. Det finns gott om referensfall om du tittar hos Konsumentverket.

Nedan saxat från Konsumentverket Barn som handlar.

Fråga:
Har barn rätt att köpa saker utan sina föräldrars tillstånd?

Svar:
Nej, det har de inte. Att köpa något är att ingå ett så kallat bindande avtal med en säljare. Enligt föräldrabalken kan minderåriga inte ingå sådana avtal. En förälder har därför rätt att häva köpet, det vill säga lämna tillbaka det som barnet har köpt och få igen pengarna.

Barn som fyllt 16 år
För barn som har fyllt 16 år gäller att de får handla för pengar som de själva har tjänat.

5 Nov 2013 10:52
Fredrik Johansson

Tack för ditt klara svar Stefan.
Men då kommer det några följdfrågor/funderingar;
Innebär det att man som säljare begår ett "brott" om man säljer till en minderårig, eller person under 16 år?
Personligen så ser jag det ju inte som ett problem att häva ett köp oavsett ålder på kunden, så länge varan är hel, ren oanvänd och förpackningen inte är skadad.

Och om vi tar postförskottsbiten då. Om jag tolkar dig rätt så är det upp till säljaren att se till att se till att kunden är 18 år om man vill ha en chans att kunna få ut pengar för ett ej utlöst paket?

5 Nov 2013 16:50
Stefan Pettersson
Tid. Business Developer

@Fredrik Johansson,

Det spelar ingen roll om produkterna är rena, oanvända, oskadade etc. Det är bara för säljaren att gilla läget och inse att lagen inte är skriven för att tillvarata säljarens intressen. En minderårig har inte rätt att ingå rättshandlingar, sedan är det upp till säljaren att efterleva detta med kontroller.

Det går aldrig att skylla på tekniska svårigheter eller andra omständigheter. Ansvaret för ålderskontroll ligger till fullo hos säljaren.

Faktum är att det i vissa fall inte ens spelar någon roll om produkterna återlämnas eller inte till säljaren. Pengarna ska återbetalas till köparen.

Nedan finns två exempel på fall där minderåriga köpt mobiltelefon med abonnemang samt Pokémon samlarkort. I båda fallen rekommenderar ARN säljaren att betala tillbaka hela köpesumman oavsett om produkterna finns kvar eller inte.

Nu är ARN:s beslut "bara" vägledande, men att gå emot dem och hamna på svarta listan är ofta en riktigt, riktigt (riktigt!) dum idé för en säljare som vill finnas kvar imorgon.

Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) ärendenummer 2001-3945:
"Nämndens bedömning: Ainas son hade inte fyllt 18 år vid köpet. Han var således underårig och inte behörig att ingå rättshandlingar.

Köpet av mobiltelefonen inklusive startpaketet hade inte heller godkänts av Aina som är hans förmyndare. Köpet skall därför återgå, vilket innebär att säljaren skall betala tillbaka köpeskillingen inklusive kostnaden för startpaketet till Aina.

Mobiltelefonen skall återlämnas till säljaren om den finns kvar. Varken telefonen eller startpaketet kan anses ha använts till nytta för sonen. Köpeskillingen skall därför återbetalas oavsett om telefonen kan återlämnas eller inte och oavsett att startpaketet har förbrukats (9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken).

Nämnden rekommenderade säljaren att betala tillbaka 1 595 kr till Aina."


Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) ärendenummer 2001-2570:
"Nämndens bedömning: Maggies son har inte fyllt 18 år. Han är således underårig och inte behörig att ingå rättshandlingar. Köpen av pokemonkort har inte heller godkänts av Maggie som är hans förmyndare. Köpet skall därför återgå, vilket innebär att affären skall betala tillbaka köpeskillingen, 500 kr, till Maggie.

Om Maggie har kvar korten skall de återlämnas till affären. Finns de däremot inte kvar har affären inte rätt till ersättning för dem eftersom de inte kan anses ha använts till nytta för sonen (9 kap. 1 och 7 §§ föräldrabalken)."


Slutsats
Har man som säljare problem med att minderåriga beställer/genomför köp får man helt enkelt hitta lösningar för att hantera problemet. Det finns inga genvägar, tyvärr. Ansvaret ligger helt på säljaren.

6 Nov 2013 14:26
DELA
 
EXPORTER PÅ ECOMMERCE.ORG
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.