Ecommerce.org - Fokus på e-handel
 
 
TILL PARTNERNS WEBBPLATS »

5 förutsägelser för översättningsbranschen 2014

Veronique Özkaya, Chief Sales and Marketing Officer, Xplanation Language Services - 13 Jan-14
 
Véronique Özkaya från Xplanation Language Services berättar om sina fem förutsägelser för översättningsbranschen under 2014.
Annons
Vi på Xplanation har inga kristallkulor men vi kan se att vissa trender kommer att vara mer framträdande i översättnings- och lokaliseringsbranschen under 2014.

1. Från nödvändigt ont till intäktskälla
Från att ha varit något som myndigheter och regelverk tvingar på företagen betraktas språk allt mer som en intäktskälla.

Översättning har setts som ett nödvändigt ont vars ekonomiska nytta har varit svår att beräkna. Det har därför varit svårt att övertyga högt uppsatta chefer om språktjänsters värde. Framåttänkande företag investerar nu dock i lösningar som driver effektivitet, precision och säkerhet internt samt kundlojalitet externt. Under 2014 kommer banker, företag och andra organisationer att se språk som en viktig och värdefull del av affärsverksamheten. Enligt CSA-rapporten "Multilingual websites"* ger ett bredare språkstöd högre rankningar ur både intäkts- och trafiksynpunkt för webbplatser.

Internt behöver multinationella företag idag hantera en allt mer global personalstyrka, särskilt i regioner där engelska inte talas i någon större omfattning. Företagen kommer därför att fokusera mer på att tillhandahålla sina system på lokala språk för att säkerställa hög effektivitet och kvalitet.

2. Maskinernas tidsålder: MT
Det är nu ett faktum, automatiserad översättning är här för att stanna. Maskinöversättning (mt) används delvis för att hålla kostnaderna nere, men kan även vara ett alternativ i projekt med snäva tidsramar. Därför kommer maskinöversättning också att fortsätta utvecklas mot allt högre kvalitet. Precis som översättningsminnen är automatiserad översättning nu en del av vardagen för många tekniska översättare runt om i världen. Leverantörer av översättningstjänster kommer i allt högre grad att fungera som konsulter inom maskinöversättning, som ser till att kundens målsättningar uppnås vad gäller användningsområde, kvalitet, kostnad och leveranstider.

3. Cms-integrering - en drivkraft för effektivitet
Integrering med cms-system är även det motiverat av önskemål om kortare ledtider när innehåll kan flöda direkt från kundens cms till översättningssystemet. Utvecklingen drivs på av ett behov av att få fler språk publicerade snabbare. Med cmc-integrering är det inte längre nödvändigt att manuellt tillhandahålla källfiler, beställa varje enskilt projekt och hantera de översatta filerna. På så sätt sparas hundratals arbetstimmar.

Tms-system (translation management systems) med öppna api:er kommer att vara vinnare, liksom översättningsleverantörer med gedigna tekniska kunskaper.

4. Innehållsmarknadsföring
Förutom sociala medier kommer andra marknadsföringskanaler att få ökad betydelse, däribland live-evenemang, fallstudier och "branded content". Dessa kanaler genererar mycket större värde och varumärkesmedvetenhet jämfört med vanliga sociala medier. Smarta företag kommer att använda sig av dessa och liknande verktyg för att närma sig kunderna från en ny vinkel, och för att inte missa sin chans till global spridning. Stöd för flera språk kommer inte att vara en extra funktion i en produkt, utan avgörande för konkurrenskraften. Detta fenomen kommer att fortsätta driva på efterfrågan på system för hantering av flerspråkigt innehåll samt integreringsmöjligheter med cms-system (se punkt 3).

5. Vad händer med de interna översättningsavdelningarna?
Interna lokaliserings- och översättningsavdelningar kommer troligtvis att ändra fokus i sitt arbete. De kommer att koncentrera sig på att planera och centralisera översättningshanteringen och till exempel arbeta med terminologisamordningsprojekt för att skapa konsekvens över hela företaget, medan den praktiska översättningen och hanteringen sköts av tekniskt skickliga översättningsleverantörer. Översättningsleverantörer kommer att samarbeta med sina kunder för att ta fram flexibla lösningar, bland annat med molnteknik och cms-integrering, så att kundernas egen arbetsbörda minskas.

Kommer dessa förutsägelser att slå in? Vi ser fram emot 2014!

* Källa: CSA, Multilingual websites, languages as an indicator of success on the web, Oktober 2012.

Veronique Özkaya

Chief Sales and Marketing Officer, Xplanation Language Services

Chief Sales and Marketing Officer at Xplanation Language Services Belgium.

 
 
KOMMENTARER
DELA
 
SENASTE KOMMENTARER
Anders Valour

Totally agree with Jacob, marketing mix is properly one of the most se...

#7 Upcoming Trends that will Drive ecommerce in 2014 4 kommentarer
Tony Falco

deras nya sida: www.fashionexclusive.se

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
Tony Falco

Hej! jag har oxå blivit lurad av detta skämt företag...lärde känna för...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
Tony Falco

Hej! jag har oxå blivit lurad av detta skämt företag...lärde känna för...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
Carina Hellström

Hej Här har ni en till som blivit lurad av fanshionyouknow jag bestä...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
Carina Hellström

Hej Här har ni en till som blivit lurad av fanshionyouknow jag bestä...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
isabella martin

Great article. E-commerce content is getting mature day by day as it a...

#7 Upcoming Trends that will Drive ecommerce in 2014 4 kommentarer
Alla Sap

Drabbas av det PÅ 1699 SEK. Anmäld till Polisen och sidan fortfarande ...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
David Radszueit

Mycket bra skrivet!

#Jag vill inte vara rädd 1 kommentar
Anita Eriksson

Hej, Här kan ni se det senaste meddelande mellan mig och fashionyou...

#Fashionyouknow polisanmälda för nätbedrägeri 26 kommentarer
 
 
Alla rättigheter reserverade. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
Den här webbplatsen kräver javascript och senaste versionen av Chrome, Firefox eller Safari. Internet Explorer stöds inte fullt ut.