Ecommerce community
 
 

Tänk 3.0

PayPal - 20 Sep-12 07:37
 
Visste du att den gränsöverskridande europeiska handeln på eBay växte hela sex gånger snabbare än offlinehandeln mellan 2004 och 2010?
Den tekniska utvecklingen gör geografiska avstånd kortare och smarta telefoner bryr sig inte om tid och rum - vi kallar det för Handel 3.0. Innovation och konsumentbeteende är det som har skapat denna nya handel - och de har gjort det bra. Resultatet är bland annat att kostnaderna som rör transaktioner (leta, hitta, informera, med mera) är sju gånger lägre online. För svenska konsumenter skulle möjligheten att köpa produkter till så pass reducerade handelskostnader kunna betyda en ökning på cirka 28 procent av realinkomsten.

Korsningen mellan teknik och handel innebär tillväxt, och företag som Wrapp, Young Skilled, PayPal, Facebook och eBay, för att nämna några, driver denna utveckling framåt. För att garantera fortsatt tillväxt behöver vi få dessa, och andra företag, och entreprenörer att experimentera, agera snabbt och våga ta smarta risker. Vi behöver även användare som vågar förlita sig på och testa de nya lösningarna.

Genom att säga "Tänk 3.0" vill vi ta innovationen bakom Handel 3.0 till den politiska arenan: Om innovatörer behöver vara snabbare med att anpassa sig för att lyckas på marknaden, vad kommer då normativa krav innebära för deras möjligheter? Vad händer när vi tvingar in uppfinningsrika lösningar i ett legalistiskt format för det som är säkert och välkänt? Vad händer när tjänsteleverantörer förväntas kontrollera det som är okontrollerbart? Hur hanterar vi bristen på förtroende mellan innovatörer och beslutsfattare, och mellan nya lösningar och användare?

Våra kunder har inspirerat många med sina erfarenheter inom e-handel, därför bjuder vi in till vårt seminarium "Tänk 3.0! Definiera handel, skapa riktlinjer och hållbar tillväxt”. Seminariet äger rum fredagen den 21 september, dörrarna öppnar klockan 8.30 vid World Trade Center i Stockholm."

Läs mer här:
http://www.ebaymainstreet.com/think3
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.