Ecommerce community
 
 

SIFO: Var tioende svensk får inte beställda varor på nätet

Klarna - 29 Sep-11 10:24
 
Ny undersökning visar att svenskarna efterlyser trygga betalningsalternativ.
En undersökning utförd av SIFO i samarbete med Klarna under augusti visar att 11 procent av näthandlande svenskar någon gång inte fått de varor de beställt på nätet. Över 70 procent anser att det är viktigt att känna till de olika betalningsalternativ som erbjuds innan de handlar på nätet.

- Undersökningen och de senaste veckornas rapportering om konsumenter som blivit lurade när de handlat på nätet, bekräftar att det finns ett stort behov av betalningslösningar som är trygga för köparna. Samtidigt är det positivt att så många som 7 av 10 konsumenter är medvetna och undersöker vilka betalningslösningar som erbjuds innan de e-handlar, säger Magnus Fredin, försäljningsansvarig för Europa på Klarna. Vi menar att säker e-handel är möjlig redan i dag, där efterhandsbetalning - att köparen får varan först och betalar sedan – är den säkraste lösningen.

Det är signifikant fler kvinnor (74%) än män (67%) som är måna om att känna till de olika betalningsalternativen i förväg. Dessutom tycker de äldre nätshopparna att detta är viktigare än de yngre. Undersökningen visar också att det är något vanligare att män och unga nätshoppare råkat illa ut och inte fått sina beställda varor, jämfört med övriga grupper.

Undersökningen genomfördes via TNS SIFOs riksrepresentativa konsumentpanel under augusti 2011. 1 000 män och kvinnor över 16 år, som alla handlat online, intervjuades.

För mer information, kontakta:
Erika Petersson
Presskontakt, Klarna
Tel: 0765-454 000
E-post: press@klarna.com

Magnus Fredin
Försäljningsansvarig för Europa, Klarna
Tel: 076 -52 600 27
E-post: fredin@klarna.com
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.