Ecommerce community
 
 

Gothia Financial Group verkar nu under namnet arvato Financial Solutions

arvato Financial Solutions - 18 Mar-14 15:37
 
Varumärkena Gothia Financial Group, arvato finance och arvato infoscore slås samman och bildar arvato Financial Solutions inom området finansiella tjänster. Målet är att möta klienternas behov världen över på ett ännu bättre sätt, särskilt de klienter som verkar över nationsgränser.
Med mer än 6 000 medarbetare i 21 länder, och med en särskilt stark närvaro i Europa, Amerika och Asien samlas den finansiella kompetensen inom arvato i arvato Financial Solutions – vilket sänder ut en tydlig signal till marknaden.

Genom att de finansiella tjänsterna på den nordeuropeiska marknaden expanderades med förvärvet av Gothia Financial Group förra året uppnåddes en milstolpe i arvatos tillväxtstrategi för Financial Solutions. Från och med nu kan arvato Financial Solutions erbjuda sina klienter i Europa betalningslösningar inom e-commerce – säkert och pålitligt från en enda källa – på alla relevanta marknader. Det möjliggör för klienterna att dra nytta av enhetliga finansiella tjänster över nationsgränser, använda det internationella nätverket och samtidigt utnyttja lokal expertis för att kunna närma sig nya marknader på ett konsekvent sätt alternativt att erbjuda sina befintliga tjänster på ett säkrare sätt.

Michael Weinreich, arvato Executive Board och CEO för arvato Financial Solutions: ”Vi verkar nu globalt under ett namn. För mig är det ännu en milstolpe i vår utveckling. Vi är för närvarande nummer tre bland Europas leverantörer av integrerade finansiella tjänster, och har som mål att fortsätta att utveckla vår tillväxtstrategi. Med våra omfattande branschkunskaper står vi för klient- och lösningsinriktade finansiella tjänster.”

Trond Kristian Andreassen, CEO för Norden, Spanien och Holland säger: "Genom att bli en fullt integrerad del av arvato Financial Solutions tar vi nästa naturliga steg – att göra vårt ledande produkterbjudande inte bara bredare, utan också internationellt tillgängligt."

Mer information kan fås från Trond Kristian Andreassen eller genom att gå in på www.finance.arvato.com.

arvato Financial Solutions är en global leverantör av finansiella tjänster och en del av Bertelsmann SE & Co. KGaA som dotterbolag till arvato AG.

Bolaget har cirka 6 000 anställda i 21 länder, däribland en stark närvaro i Europa, Amerika och Asien, och erbjuder flexibla fullservicelösningar för en värdeinriktad hantering av kundrelationer och kassaflöden. arvato Financial Solutions är synonymt med professionella outsourcingtjänster (Finance BPO) som kretsar kring kassaflöde i alla faser i kundens livscykel – från riskhantering och fakturering till hantering av gäldenärer, försäljning av fordringar och indrivning av skulder. Som en del av detta innefattar våra tjänster även optimering av valet av internationella betalningstyper.

Som leverantör av finansiella tjänster hanterar bolaget omkring 10 000 klienter, och är främst specialiserade på detaljhandel/e-handel, telekom, försäkring, bank- och vårdsektorerna. Det gör bolaget till Europas tredje största integrerade leverantör av finansiella tjänster.
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.