Ecommerce community
 
 

Fyndiq lär känna sina kunder med PostNords analyser

PostNord - 5 Jun-14 08:33
 
Marknadsplatsen Fyndiq har med hjälp av PostNord ökat sin kundlönsamhet genom ett innovativt sätt att segmentera målgrupper. När ett företag lärt känna sina kunder blir det naturligt att anpassa marknadskommunikationen så att alla kunder får den typ av information de önskar.
- När vi skulle göra direktmarknadsföring via PostNord fick vi en första inblick i deras enormt värdefulla datasegmentering. Vi förstod snabbt värdet av detta för oss som e-handlare, och beslöt att använda det till mer än ”bara” direktmarknadsföring, säger Fredrik Norberg, grundare och marknadschef på Fyndiq.

Fyndiq är en av Europas snabbast växande start-ups och kända som ett ”Amazon for Bargain Products”. Företaget har låtit PostNord segmentera hela kundbasen, och har därigenom skaffat sig värdefull kunskap om vilka deras kunder är, vad de har för medievanor, köpkraft, värderingar med mera.

Insikterna ger förutsättningar för en mer personifierad kommunikation och PostNords analys kommer ligga till grund för all marknadskommunikation framåt, från nyhetsbrev och mejl till bannerannonsering och DR. Samarbetet med Fyndiq har också skapat ringar på vattnet och flera andra onlineföretag har fått upp ögonen för PostNords analystjänster.

- Vi ser en enorm potential i e-handelsmarknaden för våra logistiktjänster, och med våra kunskaper inom analysområdet, till exempel data- och kundsegmentering, skapar vi mervärde för våra kunder, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord.

Samarbetet presenterades på Nordic E-commerce Summit den 21 maj av Fredrik Norberg, medgrundare och marknadschef på Fyndiq.
http://www.mynewsdesk.com/se/fyndiq/pressreleases/fyndiq-laer-kaenna-sina-kunder-med-postnords-analyser-1002507
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.