Ecommerce community
 
 

Hur använder man integrerade transportdokument?

Stefan Gustafsson, Business Developer, Outnorth - 26 Jun 2012
 
Jag ser på de stora aktörerna att de ofta integrerar transportdokument, faktura/kvitto och köpinformation till ett dokument.

Vem erbjuder dessa tjänster och hur fungerar det rent praktiskt?
 
Advert
 
EXPERT ANSWERS
Staffan Isaksson
Product Strategy and Marketing Manager, Unifaun

De stora klassiska postorderföretagen har länge använt denna typ av dokument. Den främsta anledningen till att dessa företag började samla allt på ett dokument, det vill säga oftast följesedel, faktura, inbetalningskort, returetikett samt även turetiketten var att man kör stora utskriftsjobb nattetid som plockas dagen efter. Det är då inte möjligt att hantera flera separata dokument. Konceptet har utvecklats till att även omfatta annan information, främst i marknadsföringssyfte.

Unifaun har sedan tio år levererat lösningar som samlar betalningsinformation, inbetalningsavi, följesedel och erbjudanden på samma dokument som transportetiketten. Vi strävar dock efter lösningar som skall vara så generellt gångbara som möjligt, både när det gäller sätt att integrera med andra system och när hur samlingsdokumentet skall hanteras, och hur man än väljer att göra ett samlingsdokument så blir det en hantering för vissa grupper av företag, så som vi hanterat det hittills.

Om hantering av ett enda dokument är det effektivaste även vid en hantering när man packar order för order är tveksamt. I en sådan situation jagar man i många fall sekunder i arbetsprocessen vid ett packbord. För turetiketten är då termoskrivare det snabbaste utskriftssättet och etiketten går snabbt att hantera för en användaren vid en packplats. Ett samlat dokument som omfattar allt tar längre tid att få ut på skrivaren och den etikettvarianten är mer svårhanterlig för användaren. Etiketten, efter att tur-etiketten har avskiljts kan ofta se illa hanterad ut, vilket inte förhöjer marknadsföringsvärdet.

Det finns också ett otal, ofta kundunikt framtagna samlade dokument. Ofta bygger det på att både tur- och returetikett är små (10x10 cm). Dessa följer då inte transportörens vanliga specifikationer, utan kräver speciellt godkännande. Förutom högre materialkostnader, så ger det en viss inlåsning till viss eller vissa transportörer. Hos flera internationella transportörer bedömer jag det också som omöjligt att få igenom en kundunik layout.

Alternativet till små etiketter är att använda full storlek. Det finns några olika varianter på detta också.

Jag anser att det blir ett dokument som är svårhanterigt vid en packplats där tiden är knapp. Ett alternativ är att skapa turetiketten på termo och resten på ett samlat dokument, inklusive returetikett. Det ger ett betydligt snyggare resultat, också med fördelen att större del av dokumentets yta kan användas för information som varierar order för order. Ytan under turetiketten får annars vara statisk för avsändande företag eller blank, vilket i ena fallet ger en förhållandevis dyr etikett som behöver göra i större upplagor eller i det andra fallet ett ganska märkligt utseende på det enhetliga dokument som kunden får i sitt paket. Den stora fördelen med att turetiketten inte ligger på det samlade dokumentet är att man också på ett mer naturligt kan hantera flerkollisändningar, vilket annars inte är självklart. En av de stora Boråsföretagen löser det genom att skriva första kollit på det enhetliga dokumentet och resterande kollietiketter på termo, vilket är ett alternativt sätt av hantering.

Det har i andra sammanhang även framförts imageskäl till att använda ett enda dokument. Det går inte att förringa värdet av att se ut som dem som är störst, men i så fall tycker jag att Amazon är en bra måttstock, och de packar inte på basis av ett dokument. Utgåenden kollin etiketteras med termoetiketter.

Vill man, trots att man plockar efter order, sträva efter ett enda dokument, eller ser andra skäl till det som jag inte tagit upp, skall man naturligtvis lösa det. Reell efterfrågan finns hos en del kunder, men att välja denna hantering för att man påverkats av aktiv marknadsföring den senaste tiden från dem som har att tjäna på det i min bransch är en dålig anledning. Till de kunder som har behovet skall Unifaun också leverera en lösning för detta och som inte är kundunikt hanterad och som löser mer. Vi kommer därför att erbjuda en lösning som hanterar denna fråga. Men det är viktigt för oss att det också är en lösning som fungerar brett.

Det projekt vi har igång för detta skall också bland annat lösa behovet av flera olika arbetssätt inom en standardlösning, enhetlig integrationsmetod, snabb utskriftshantering direkt på laserskrivare, flera olika layoutönskemål som underhålls gemensamt och utan framtida konsultinsatser vid förändring samt alternativ hantering för både en- och flerkollisändningar. För att bli en stabil, flexibel och kostnadseffektiv lösning riktad till många e-handlare, så behöver detta lösas bättre än i de kundunikt framtagna lösningar Unifaun har idag. Hör gärna av dig till oss så får du en bättre genomgång av de alternativ som fungerar bäst för din verksamhet.

Ordlista

  • Turetiketten är den etikett som sätts på det paket som lämnar avsändande företag.
  • Returetiketten är den som följer med i paketet som mottagaren kan använda för att returnera försändelsen.

2012-06-18 10:58
Daniel Sjögren
Sales and Marketing, Memnon Networks

Det stämmer att de största ehandelsaktörerna tidigt insåg vikten av att få med så mycket information som möjligt till kunden för att skapa en god kundupplevelse och förenkla exempelvis reklamationer och returer.

Historiskt sett har det endast varit de största aktörerna, till exempel H&M och Ellos, som integrerat olika fraktrelaterade dokument till en enda A4. Anledningen till att det endast varit de största aktörerna som anammat lösningen är att både it-projekten och de skräddarsydda pappersarken har tenderat att bli kostsamma och det har därför krävts en stor volym av kundleveranser för att kunna räkna hem projekten.

Numera finns dock både it-lösningar och standardetiketter som gör det kostnadseffektivt att integrera dessa dokument för ett mycket bredare segment av ehandlare. Inom en nära framtid kommer tekniken att möjliggöra denna funktion även för de minsta aktörerna. Idag kan de flesta ehandlare snabbt räkna hem investeringen bara på reducerad papperskostnad och administrativ hantering.

Den stora skillnaden är att man går från att hantera 3-6 dokument (en utgående etikett, information om returer, leveransvillkor, ett eller flera reklamblad, faktura alternativt kvitto samt eventuellt en returetikett) per leverans till allt på ett enda A4-papper.

Några av de fördelar som finns med lösningen är:

  • Lägre total pappers- och printkostnad
  • Enklare administrativ hantering (reducerad tid per order samt eliminering av fel)
  • Smidigare och snabbare returhantering (kundupplevelse, reducerade administrativa kostnader samt kapitalbindning)
  • Merförsäljning (reklamutrymme på dokumentet)
  • Miljömedvetet

2012-06-18 11:38
Göran Johansson
Solution Manager, Bording

Bording erbjuder denna typ av lösning i olika utföranden. Sedan många år tillbaka har vi jobbat med integrerade blankettlösningar där kvitto/följesedel, köpinformation, leverans och returetikett ingår, men som även har plats för marknadsföring. De större företagen som köper denna produkt gör som regel sin egen utskriftslösning och diskuterar själva med TA-leverantör och speditörer. Dessa företag har oftast ett eget förtryck på blanketten också.

Men till de företag som är lite mindre eller inte vill göra sin egen utskriftslösning med koppling mot TA-leverantören kan Bording även erbjuda den tjänsten. Lösningen finns i två standardiserade utföranden beroende på vilka speditörer och frakttjänster man vill använda.

När det gäller printer för denna integrerade lösning, som för övrigt heter Bording Postal, så fungerar den i de flesta laserskrivare, svart eller färg, med några förbehåll.

Eftersom varje ny kund/e-handlare har sina förutsättningar och bakomliggande system så krävs en enklare förstudie och som regel lite anpassningar. Startsträckan för att komma igång med lösningen är dock egentligen inte så mycket beroende på anpassningarna, utan mer på att de förenklingar i kundens rutiner som Bording Postal innebär tar lite tid att implementera i kundens organisation.

2012-06-18 17:52
 
COMMENTS
Göran Johansson
Solution Manager, Bording

Efter Unifaun realtivt långa svar på en kort fråga vill jag förtydliga och förklara några vanliga missuppfattningar som föreligger och framställs i Unifauns inlägg.
1. Bording Postal sparar tid vid packbordet oavsett om man printat ut dokumentet i större skrivare till många packare eller om man skriver ut lokalt med en liten skrivare på varje packbord. Vi har många exempel på båda typen av användare.

2. Etikettens storlek är inte ett problem, dvs Bording Postal finns med olika etikettstorlekar vilket gör att den passar alla speditörer. Men att de större kunderna använder den minsta möjliga etiketten är ganska självklart, svaret är därför att de kan. En liten etikett ger större utrymme till annan information eller marknadsföring och pga av dessa kunders stora volym är transportörerna mer medgörliga att tumma på sina regler. Dock kan även en liten kund numera relativt enkelt få accept på andra etikettstorlekar än vad regelverket säger.

3. Bording Postal blir alltid en besparing för kunderna om man jämför på rätt sätt. Dvs produkten ersätter en utskrift av följesedel/faktura, en turetikett, en returetikett, ett sparat dokument med returinformation om inte detta ligger på följesedel/faktura vilket är relativt vanligt och sist men inte minst en yta med möjlighet till marknadsföring och därmed merförsäljning.

4. Bording Postal kan också hantera flerkollin i samma order.

5. Bording Postal kan vara kundunik men finns också i några standard utföranden som många kunder använder. Dock är det så att de flesta kunder efterfrågar just unikitet och möjlighet till eget utförande, både vad gäller förtryck och arket eller etiketterna storlek.

6. Att produkten skulle se ”illa hanterad ut” eller ”får ett märkligt utseende” får väl var och en ha sin åsikt om, men om detta vore en allmän uppfattning så är jag helt säker på att en övervägande andel av Sveriges största och mest framgångsrika ehandlare inom mode och konfektion inte hade valt Bording Postal. Vilket de faktiskt gjort.

7. En integrerad lösning som Bording Postal innebär att ehandlaren aldrig skickar ut paket som har information som inte matchar, detta är ofta en kostnad som försvinner i mängden av returer som många ehandlare har. Och de företag som av olika skäl har mycket returer sparar än mer på en integrerad lösning.

Till sist är det ju bra att även Unifaun jobbar fram en liknande lösning, det är ju uppenbart att kunderna vill ha en integrerad lösning. Bording kan erbjuda denna redan idag.

28 Jun 2012 13:27
Staffan Isaksson
Product Strategy and Marketing Manager, Unifaun

Jag tror inte vi löser vad som är bäst för en viss kund här och nu.
Mitt svar är att det krävs mer eftertänksamhet än vad den marknadsföring av samlade dokument gjort gällande den senaste tiden, och som fortsätter här.

Det är inte som det framhålls att denna typ av lösning alltid har de effekter som sägs, men den kan ha det för viss kund, till viss del.

Det vi inte ansett att vi tidigare löst är en så hög grad av standardisering att vi sett att vi kunnat erbjuda samlade dokument till många. Vi hade heller inte löst den kombination av en samlad utskrift av olika uppgifter i ett samlat dokument på laserskrivare och samtidigt hantera alla eller delar av en sändnings transportetiketter på termo, vilket är önskvärt för många kundgrupper. Vi har heller inte sett annat än speciallösningar för detta hos de stora distanshandelsföretagen.

Vi har inte sett lösningar vi anser tillräckligt bra från någon annan, men det är naturligtvis en bedömning, och en viss lösning kan naturligtvis vara bra för en specifik kund.

Sedan frågan ställdes har vi dock löst de tekniska frågorna på ett standardiserat sätt i våra system, vilket är glädjande.

Det vi fortsatt saknar är en paketering som ger flexibiliteten för olika användningssätt för olika kunder inom ramen för ett standardupplägg, som ger en låg total kostnad för en stabil och förutsägbar lösning.
Det är spännande, för det finns många fler användnngsområden för detta, än som tagits upp här.

Paketeringen löser vi nu tillsammans med dem som vill påverka våra system.30 Jun 2012 12:22
SHARE
 
ECOMMERCE.ORG EXPERTS
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.