Ecommerce community
 
 

Går det att skriva att svensk lag gäller vid köp från oss?

Lars Olsson, , - 1 Oct 2012
 
Min fråga gäller om man är ett svenskbaserat bolag med försäljning även i andra länder som till exempel Norge.

Räcker det då med att ange i köpevillkoren att "svensk lag gäller vid köp från oss" eller krävs det att man följer norsk lag?

Det konkreta exemplet är att vi säljer produkter som i Sverige är undantaget ångerrätt (avtalats bort då det rör specialtillverkade produkter som tillverkas utefter en unik kund) men jag är osäker på om denna undantagsklausul finns i Norge?

Om inte, så uppstår alltså denna situation. Måste vi som säljare då följa norsk lag (kunder får ångerrätt) eller kan vi hävda att våra köpevillkor säger att svensk lag ska appliceras?
 
Advert
 
EXPERT ANSWERS
Esa Tielinen
VD, Bring Mail Nordic AB

Grundregeln i sig är enkel och logisk. Har du en nätbutik som är nationell, det vill säga med .se-domän, så gäller svensk konsumentlag.

Om en kund utanför Sverige köper i din .se-butik så handlar kunden under svensk komsumentlag. Har du däremot exempelvis en .no-nätbutik, som du bara kan ha om du har en momsrepresentant eller eget norskt bolag, så har du accepterat att sälja som ett norskt företag under norsk lag.

2012-08-14 20:10
Magnus Karpe
Jurist - Avdelningen för konsumentskydd, Konsumentverket KO

Om bolaget tydligt riktar sin verksamhet mot Norge genom exempelvis att använda norska språket, norska kronor med mera ska norsk lag tillämpas mot norska konsumenter. Är verksamheten däremot inte särskilt riktad mot norska konsumenter är huvudregeln att det är lagen i det land där säljaren finns som ska gälla, i exemplet svensk lag.

Svenska och norska konsumenträttsliga regler är lika i många avseenden eftersom en stor del av lagstiftningen har sitt ursprung i EU-rätten som Norge också implementerar som medlemmar i EES. Den norska motsvarigheten till distans- och hemförsäljningslagen heter angrerettloven (http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html) och i princip samma bestämmelse som finns i Sverige finns också i Norge:

§ 16. Oppgjør ved tilvirkningskjøp m.v.

Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer.

Slik påbegynnelse skal avtales særskilt. Påbegynnelse kan ikke skje før selgeren har gitt de opplysninger som kreves etter kapittel 3 på foreskreven måte.

2012-09-11 15:22
 
COMMENTS
SHARE
 
ECOMMERCE.ORG EXPERTS
Daniel Sjögren Memnon Networks Transportadministration
Fredrik Hammarqvist Grand Shoes Kundvård, Småföretagare
Fredrik Lennström Klarna AB Betaltjänster
Mattias Pihlström Brightstep AB E-handelsfrågor, Plattformar
Markus Nyberg DB Schenker Frakter
Thomas Bergroth Pulsen Production AB Affärsstystem, Drift
Patrik Müller DIBS Payment Services Betaltjänster
Niklas Carlsson Handelsbanken Betaltjänster
Staffan Isaksson Unifaun Transportadministration
Magnus Markgård DB Schenker Privpak Frakter
Anna-Karin Josefson Xplanation Language Services Översättning
Mathias Ivarsson Shopit E-handelsfrågor, Plattformar
Mats Wickström Svea WebPay Betaltjänster
Gustav Bergman Kanban Marketing AB SEO, SEM, Adwords, Analytics
Jonas Hagernäs Nets Sweden Betallösningar
Thomas Sjölin Asendia Nordic AB E-handelsfrågor, Internationalisering
Stefan Ekmark Svea VAT Adviser AB Moms, Skatt
Johan Holgersson Bring Express E-handelsfrågor, Frakter
Rutger Lindquist Jojka SMS, Mobil marknadsföring
Joachim von Wachenfelt Meridian Global Services Internationell gränsöverskridande moms
Lukas Wetterström arvato Financial Solutions Betallösningar
Göran Johansson Bording Fraktdokument, Förpackningar
Anna Maria Corazza Bildt European Parliament Policyfrågor EU
Arne Andersson PostNord E-handelsfrågor, Frakt, Logistik
Mikael Häggström SiteDirect E-handelsfrågor, Plattformar
Melker Camnerin Bring Parcels & Express Logistik
Esa Tielinen Bring Mail Nordic AB Frakter, Tull, Moms, Norge
Roberta Mladenovic VeriSign Säkerhet, certifikat, kryptering, SSL
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2017
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.