Ecommerce community
 
 

Bloms

Bloms
 
DESCRIPTION

Bloms är ett innovativt företag som anpassar arbetsplatser efter funktion och person. Vi har ett brett sortiment av arbetsbord, lyftvagnar & lyfthjälpmedel med mera.

 
KEYWORDS

Lyftbord, lyfthjälpmedel, Kundanpassat, Rostfritt, Ergonomiska, plattformes, ergonomic equipment, lift tables, Hubtische, ergonomische geräte, Plate-forme, Tables élévatrices, les plates-formes mobles, équipment ergonomique

 
CATEGORIES
COMPANY
Bloms Tekokonstruktioner AB

Latest company check: 2017-12-11

Latest change: 2016-04-19

 
 
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2017
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.