Ecommerce community
 
 

Fava

Fava
 
DESCRIPTION

Vi tror at positive opplevelser stimulerer til læring. Derfor tenker vi nytt om formidling av grunnleggende kunnskap og deling av erfaringer. Vi ønsker å være en spire til positive opplevelser og tilbyr SHUFFLEbooks til din inspirasjon enten du bestiller direkte i nettbutikken, eller vil bli affiliate, agent eller forhandler. Bli med og skap nye tradisjoner med SHUFFLEbook!

 
KEYWORDS

barn, Skole, barnehage, hjemme, hjelpemiddel, verktøy, barnebok, bøker, læring, lære, lærende, kunnskap, bildekort, sangkort, kort, format, form, former, farge, farger, farve, farver, shuffle, shufflebook, blande, stokke, tradisjon, tradisjonsrike, vise, viser, visesang, barnesang, spille, musikk, noter, sang, synge, syng, lese, les, sanser, sansene, telle, rim, rime, regle, se, høre, lytte, ta, føle, snakke, morsmål, fremmedspråk, fremmedspråklig, fremmedspråklige, 1. språk, 2. språk, spåk, språg, underholdning, lek, leker, samlingsstund, lesestund, sanglek, sangglede, trinnvis, pedagogisk, pedagogikk, metode, metoder, læreplan, læreplanen, kunnskapsløftet, rammeplan, rammeplanen, spesielle behov, dysleksi, downs syndrom, lesevansker, skrivevansker, pedagoger, lærere, førskolelærere, barnehagepersonell, ppt, spes ped, adferd, atferd, individ, individuell, individuelt, tilpasset, enkelte, kultur, kunst, interaktivt, interaksjon, opplevelser, singsang

 
CATEGORIES
COMPANY
Children's House AS

Unfortunately we can not check companies from this country yet

 
 
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2017
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.