Ecommerce community
 
 

Eget kontosystem ger ökade intäkter och nöjdare kunder

Kurt Arvidsson, Styrelseordförande, ESECO System AB - 25 May-12
 
Kurt Arvidsson, styrelseordförande på Eseco System, berättar varför eget kontosystem ger ökade intäkter och nöjdare kunder.
Advert
På Eseco System har vi noterat en tydlig trend i dagens handel och det är fler väljer att ge kunden möjlighet att delbetala sina inköp. För många företag har detta tidigare varit en mindre prioriterad möjlighet. Frånvaron av lösningar och brist på kapital har spelat stor roll. Tidigare har det bara varit stora företag som erbjudit kunderna att teckna konto med möjlighet till månadsfaktura och delbetalning. Men nu finns det lösningar som kan vara mycket lönsamma.

Som företagare kan det vara lönsamt att titta närmare på detta. Med delbetalning kan du knyta dina kunder tätare till dig, vilket i det långa loppet ger ökade intäkter och nöjdare kunder.


Det finns fördelar med att hantera kundernas fakturor och delbetalningar själv.

Olika begrepp vid fakturabetalning
 • Faktura - en vanlig faktura med ett fast belopp som skall betalas efter en viss fastställd kredittid, till exempel 30 dagar.
 • Månadsfaktura - en faktura med ett belopp som kan betalas i sin helhet efter en viss fastställd kredittid, men där beloppet kan ändras av kunden, det vill säga kunden kan betala mindre. Om kunden väljer att betala mindre än ursprungsbeloppet accepterar kunden automatiskt ett konto hos företaget.
 • Delbetalning - om kunden övergått till konto sker resterande betalning under en viss avbetalningstid. Nya köp hamnar med automatik i detta konto och sprids över avbetalningstiden.
 • Konto - samlande begrepp för hantering av månadsfaktura och delbetalning.

Lösningen med möjlighet till delbetalning fungerar genom att processen delas in i två steg. Kunden handlar första gången och väljer då att betala mot faktura, med möjlighet att övergå till delbetalning. Fakturan i detta läge kallas inom branschen oftast för månadsfaktura. Den är då skild från en vanlig faktura på så sätt att den ger möjlighet att övergå till konto/delbetalning.

Det första steget är att kunden får en månadsfaktura. Betalar kunden denna inom föreskriven tid så fungerar det som en vanlig faktura. Kunden erbjuds alltid att betala en del av fakturan. Väljer kunden att inte betala hela fakturan övergår han eller hon till att vara kontokund och kan delbetala resterande skuld under en fastställd kredittid.

Idag kan du som företagare välja på i princip två olika metoder att hantera kontoköp.
 1. Via en it-lösning som du köper in och administrerar själv.
 2. Köp tjänsten av ett utomstående bolag.
I det första fallet köper du en färdig lösning som du kopplar ihop med ditt eget administrativa system där fakturorna läses in i kontosystemet. Du hanterar allt själv och måste ha en kredit som täcker det kapital som du kommer att ligga ute med. Detta kan låta lite avskräckande, men det är inget stort problem i verkligheten.

Hantera fakturor och delbetalning själv
För att bedöma storleken på hur många som kommer att vilja använda delbetalning som betalningssätt så tittar man på två saker. Dels vilka produkter som säljs (billiga/dyra) och dels genomsnittsorderns värde samt konverteringsgraden från faktura till delbetalning. Något förenklat är det ovanligt kunderna väljer delbetalning vid låga ordervärden. Är det genomsnittliga ordervärdet däremot lite högre, mer än 500 SEK, så är benägenheten att välja delbetalning större.


Genom att skaffa ett eget kontosystem kan du ofta öka dina intäkter med cirka 10 procent.

Undersökningar hos företag som använder delbetalning visar att konverteringsgraden normalt sett hamnar på mellan 15 och 35 procent, allt beroende på produktmix, ordervärde och regelbundenhet i köp. Med dessa siffror i åtanke är det också möjligt att bedöma behovet av kapital. Man skall också tänka på att den vanligaste avbetalningstiden ligger mellan sex och åtta månader. Med dessa parametrar i åtanke går det att göra en rättvisande kalkyl som med stor sannolikhet kommer visa att det hela är en god affär.

Låt ett externt företag hantera fakturorna
Alternativet är att köpa tjänsten av något bolag på marknaden som i sin tur köper din faktura för en viss procentsats av värdet. Därefter tar det externa företaget hand om aviseringar och hantering mot kunden av den återstående skulden. I detta fall integrerar du ditt befintliga affärssystem mot tjänstebolaget och säljer dina fakturor till bolaget som sedan sköter resten.

Vinsten för dig är bekvämlighet, men glöm inte bort att det ändå medför viss service mot kunderna som kommer att kontakta dig i olika ärenden när de får aviseringarna varje månad. Även returhantering måste integreras mot tjänstbolaget eftersom returerna hanteras av dig. Men den ekonomiska uppgörelsen med kunden måste kommuniceras till tjänstbolaget för att justera eventuellt utestående skuldbelopp.

Kostnaden
När du skall hantera allt själv så måste du räkna med kostnaden för programvaran, kreditkostnaden på uteliggande kapital och den administrativa kostnaden för att hantera aviseringar, betalningar, inkassoärenden etc. Räkna med viss personalkostnad och material. Tänk på att vid viss volym kan det vara lönsamt att låta en utomstående part skriva ut, kuvertera och posta dina aviseringar.

När du köper tjänsten betalar du genom att du får en förutbestämd procent av fakturavärdet. Fördelen är att du får pengarna omgående och du slipper nästan all hantering. Det kommer givetvis uppstå situationer då en kontokund vänder sig till dig för exempelvis reklamationer och liknande. Detta är något man alltid måste ha beredskap för.

Ökad flexibilitet
Genom att själv hantera faktureringen får man en större flexibilitet i sina betalningar. Är kundens situation lite pressad ekonomiskt sett så kan de betala lite mindre och skjuta skulden framför sig. För företaget ger det ökade intäkter i form av räntor och avgifter, men framför allt möjlighet att ha en kontinuerlig kontakt med kunderna.

Förutom ökade intäkter genom räntor och olika avgifter som i regel bara de i sig ger en tioprocentig ökning av omsättningen, är den upprepade kontakten med kunden en stor bidragande faktor till att omsättningen ökar.


Är kundens situation lite pressad ekonomiskt sett så kan de betala lite mindre och skjuta skulden framför sig.

Fler tillfällen att kommunicera med kunden
Ett kontosystem ger dig också möjlighet att kommunicera ut nya eller speciella erbjudanden via fakturan. Med andra ord får du flera försäljningstillfällen på en och samma kund. Genom att hålla en upprepad kontakt knyter du kunden till dig på ett nytt sätt. Du kan bearbeta ditt varumärke och stärka relationen till din kund. Likaså kan du ge kunden en bättre upplevelse och service.

Låt säga att en kund ska delbetala ett köp på tolv månader. Det ger dig tolv tillfällen att ta hand om kunden och marknadsföra dina tjänster och produkter på ett naturligt sätt. När du säljer din fordran till tredjepart tappar du kontakten med kunden. Istället för att ha tolv kontakttillfällen med din kund har du bara ett. Med andra ord går du miste om flera försäljningstillfällen och kan inte skapa den varumärkeslojalitet som du annars hade haft möjlighet till. Framför allt tjänar du inga pengar på att någon annan tar hand om din kund. Vill du verkligen gå miste om detta?

Fördelar med ett eget kontosystem:
 • Skicka fakturor enligt din önskade layout.
 • Lägg in texter på fakturan som riktar sig till kund.
 • Skicka med extra information till fakturan om erbjudanden eller villkor till kund.
 • Premiera en kund med en betalningsfri månad.
 • Upprepad kontakt med dina kunder.
 • Ett bekvämt betalsätt för dina kunder.

Det finns ingen anledning att ge bort sina pengar eller sin kund till tredjepart. Med ett eget kontosystem kan du snabbt se hur stor merförsäljning du får på de kunder där du har en upprepad kontakt. Med ett eget kontosystem kan du öka din omsättning och få nöjdare kunder på köpet.

Kriterier för ett kontosystem
Systemet bör vara helt fristående från alla affärssystem men skall kunna integreras och kommunicera genom anrop i realtid, så kallade webbserviceanrop. Vid dessa anrop kan man till exempel auktorisera köp, lägga till köp, hantera returer, hämta information om kundens transaktioner och kreditstatus med mera.

I systemet bör det finnas ett rapportstöd, vilket innebär att det finns en mängd rapporter där man kan följa vad som har skett. Till exempel bokföringsunderlag, aviseringshistorik, påminnelserapport med mera. Kontosystemet bör kunna hantera fakturaköp, räntefria delbetalningar, kontoköp med ränta och uppläggningsavgift, annuiteter samt rak amortering.

För att kontosystemet skall fungera på ett sätt som passar den enskilda verksamheten skall det finnas ett regelverk som man ställer in. Detta skapar ramarna för hur man hanterar kundernas köp, aviseringar och räntor.

Exempel på uppgifter som kan styras via regelverket är räntor, avgifter, belopp, begränsningar etc. Här pratar vi om ett antal parametrar som exempelvis standardränta, kreditavgift, lägsta räntebelopp, aviavgift, påminnelseavgift, förseningsavgift, korrekta betalningar i följd, enhetlig kredittid etc.


Det är viktigt att kundtjänst får rätt verktyg när de ska hantera fakturafrågor.

Kundtjänst, som hanterar kundfrågor avseende av- och delbetalningar, ska snabbt och lätt kunna få information om vad som har hänt för varje enskild kund. Man skall kunna se en total överblick av transaktioner, saldo, aviseringar, köpposter etc på kundnivå.

Kundtjänst skall också ha möjligheter att på kundnivå:
 • Utföra saldojusteringar
 • Ändra limit
 • Bevilja anstånd
 • Skriva/läsa kundinformation
 • Följa alla köp
 • Följa alla aviseringar
 • Följa alla betalningar
 • Uppdatera kundinformation som adress etc.

Allt för att få en effektiv hantering av kundfordringarna och där målet är att varje kund skall få precis den service han eller hon efterfrågar. Kunderna ska alltid vara så nöjda att de gärna återkommer med mer köp.

Sammanfattning
Genom att köpa in och hantera ett eget kontosystem kan du öka dina intäkter och samtidigt skapa ett ökat antal tillfällen till kontakt med kunderna. Detta ger goda tillfällen till ökad försäljning och nöjdare kunder.

Kurt Arvidsson

Styrelseordförande, ESECO System AB

Grundare och ägare till Eseco och har verkat inom distanshandelsbranschen i över 33 år. Har bland annat arbetat med att utveckla kontolösningar i över 15 år.

Eseco är specialister på distanshandel och erbjuder förutom ett komplett affärssystem för e-handel och övrig handel (webbutik, fysisk butik, telemarketing, katalog, home party) ett system för konto/avbetalning/delbetalning.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.