Ecommerce community
 
 

Ehandel.org granskar föreslagna gemensamma europeiska momsregler för vouchers

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer
Stefan Ekmark, Marknadschef, Svea VAT Adviser - 2 Jul-12
 
Ehandel.org har tillsammans med Stefan Ekmark, expert på internationell moms hos Svea VAT Adviser, granskat EU-kommissionens förslag om gemensamma momsregler för vouchers inom EU. Detta är vårt remissyttrande till Finansepartementet.
Advert
Ehandel.org är en medlemsorganisation vars uppdrag är att verka för en starkare nordisk
e-handelsbransch. Våra drygt 3.000 medlemmar är nätbutiker och våra partners är leverantörer till e-handelsbranschen. Finansdepartementet har mot denna bakgrund bett Ehandel.org om ett remissyttrande gällande den föreslagna gemensamma europeiska köplagen.

Till vår hjälp har vi tagit Stefan Ekmark som är expert på internationell moms hos Svea VAT Adviser.

Remissyttrande Fi2012/2075

Förord
E-handelns användning av vouchrar är en ökande företeelse. I samband med förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, vad beträffar behandling av vouchrar, har Ehandel.org och Svea VAT Adviser tillsammans granskat kommissionens förslag.

Vårt svar förhåller sig till det i direktivet som vi anser ej är förenligt med en bra e-handel. I övrigt så har vi inget att tillägga eller kommentera till det som föreslagits.

Sammanfattning
Generellt sett så anser vi att det är mycket bra med ett gemensamt system för mervärdesskatt och vouchers. Det underlättar för alla e-handlare att ha ett enhetligt system att förhålla sig till.

Remissyttrandet undertecknas även av representanter för e-handelsplattformarna SiteDirect och Askås, vilka har tagit del av skrivelsen och instämmer i den.

Vi kan dock konstatera att man inte har tagit hänsyn till e-handelns speciella kommersiella villkor när förslaget har tagits fram. De exempel som tas fram i texterna handlar om vouchers i den traditionella handeln och är nog bra ur deras synvinkel. De passar dock inte in i de mer komplexa betalsystem och systemkrav på e-handelsplattformar som är kännetecknade för e-handeln.

Vouchers och e-handel kännetecknas idag av två olika huvudgrupper:
  1. E-handlare som erbjuder vouchers till sina kunder via sin nätbutik (enfunktionsvouchrar).
  2. Aktörer som ej är e-handlare som skapar tjänster kring vouchers i syfte att via dessa dels öka sina kunders (e-handlare) omsättning och dels att själva tjäna pengar på dessa vouchers (flerfunktionsvouchrar).
Vi anser precis som kommissionen att man bör skilja på dessa två typer. Vi anser det på grund av att det i grunden inte är samma verksamheter och att det andra fallet kännetecknas av betydligt mer komplexa tjänster.

Vi anser att det i första exemplet inte skall tas ut moms förrän vouchern inlöses i nätbutiken. Alltså bör moms ej tas ut på utställandet av vouchern utan först när den inlösts vid ett köp i nätbutiken, mer om det nedan.

Vi anser, precis som direktivet, att man i det andra exemplet bör skilja på tjänsten att hantera vouchers och själva e-handeln. Samt att moms skall tas ut vid inlösen av vouchern i nätbutiken.

Man måste anser vi ta hänsyn till att en voucher inom e-handel inte omsätts på samma sätt som exempelvis en voucher för telekommunikation som används som exempel i texterna. Betalsätten skiljer sig drastiskt åt mellan traditionell handel och e-handel.

Vi anser att det är olyckligt att momsbelägga vouchers vid utställande. Dessutom anser vi att det är dubbelt olyckligt att i nätbutiken skilja på tidpunkten för moms i de olika vouchertyperna.

Omsättningstillfälle och omsättningsplats (artikel 30 och 65)
En kärnfråga för alla e-handlare är hur deras nätbutiks e-handelsplattform ser ut och vilka systemkrav som ställs för att kunna hantera exempelvis momsfrågor.
  • Om en voucher skall anses vara omsatt vid inlösen av vouchern så kan de flesta system (alla) hantera en sådan försäljning. Att ställa in om vouchern skall säljas med eller utan moms är relativt enkelt.
  • Om vouchern skall anses vara omsatt redan vid utställandet av vouchern ställs det betydligt högre systemkrav. Det är betydligt färre system som kan hantera olika momssatser för en vara/tjänst baserat på vilket betalsätt som väljs.
  • I ett fall där kund i en nätbutik kan välja på att betala med kort, faktura och voucher, skall systemet kunna hålla isär dels vilket betalsätt som skall generera en faktura med moms, och dels vilket betalsätt som skall generera en faktura utan moms.
  • I det fall en kund i en nätbutik kan välja att betala med en voucher och även lägga till varor/tjänster till ett högre värde och därigenom vara tvungen att använda ytterligare ett annat betalsätt. Då skall systemet kunna hålla isär priserna för den del som redan är momsad och den del som inte är det, samt ställa ut en korrekt faktura. Dessutom behöver systemet även kunna hålla isär olika länders momssatser.
  • I det fall en nätbutik har erbjudanden där både enfunktionsvouchrar och flerfunktionsvouchrar kan användas läggs ytterligare en dimension på.
Vi vågar påstå att det för majoriteten av Europas e-handlare inte finns systemstöd för det här idag. Vi vågar även påstå att det skulle bli väldigt dyrt att införa sådant stöd i nätbutikerna. En lagstiftning som inte tar hänsyn till det här skulle bli mycket försvårande och fördyrande för e-handlarna och därigenom minska handeln genom vouchrar kraftigt. Vi tror att de flesta helt enkelt skulle välja bort vouchers som ett alternativ.

Man bör dessutom beakta att de flesta e-handlare är småföretagare som inte besitter några djupa momskunskaper. Vårt förslag skulle vara väldigt enkelt för e-handlare att ta till sig då det i princip följer den övriga försäljningen i nätbutiken. Det borgar för att felaktigheter i redovisningen blir minimala.

Man bör även ta hänsyn till att en voucher inom e-handel inte omsätts på samma sätt som exempelvis en voucher för telekommunikation, vilket används som exempel i texterna. Betalsätten skiljers sig drastiskt åt mellan traditionell handel och e-handel (som framgår ovan). Alltså bör artikel 30 inte bara ta hänsyn till huruvida det är enkelt att fastställa omsättningsland och tidpunkt, utan även till hur betalning skall kunna tas emot på ett bra sätt.

Slutsats
Vi anser alltså att det är olyckligt att momsbelägga vouchers vid utställande. Dessutom anser vi att det är dubbelt olyckligt att i nätbutiken skilja på tidpunkten för moms för de olika vouchertyperna.

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

Stefan Ekmark

Marknadschef, Svea VAT Adviser

Stefan Ekmark är sälj och marknadschef på Svea VAT Adviser AB. Svea Ekonomi koncernen är en av Sveriges ledande organisationer inom området internationell momshantering via bolaget Svea VAT Adviser. Inom gruppen finns även andra företag kända för e-handlare såsom exempelvis SveaWebpay.

Stefan Ekmark är även e-handlare själv och driver några mindre nätbutiker.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.