Ecommerce community
 
 

Skatteverket backar om dubbelbeskattning

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 29 Nov-11
 
Svenska app-företag slipper betala momsen två gånger efter kovändning från Skatteverket.
Advert
Vi har tidigare skrivit om Skatteverkets dubbelbeskattning av svenska företag som säljer nedladdningsbar mjukvara eller elektroniska tjänster. Mest kända är svenska Stardoll som efter en mediastorm fick dispens från att betala momsen två gånger, så kallad dubbelbeskattning. Skatteverket lät samtidigt meddela att dispensen minsann enbart gällde för Stardoll, alla andra svenska företag i liknande situation skulle fortfarande betala momsen två gånger.

Vi belyste då det bisarra i situationen i en artikel där vi uppmanande Skatteverket att stoppa dubbelbeskattningen av elektroniska tjänster.

Till stöd för uppmaningen hänvisades till artikel 110 i Fördraget om den europeiska unionens funktionssätt där det står; "Ingen medlemsstat ska, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor."

Det hänvisades även till en vägledande dom från EU-domstolen som uttryckligen förbjuder den typ av dubbelbeskattning Skatteverket ägnar sig åt. EU-domstolen mål C-155/01 Cookies World punkt 60 lyder; "Att beskatta ett tillhandahållande av en tjänst som skett i en annan medlemsstat, trots att den redan lagligen mervärdesbeskattats i den stat där den som tillhandahöll tjänsten var etablerad, leder till en dubbelbeskattning som strider mot principen om skatteneutralitet, vilken utgör en del av det gemensamma systemet för mervärdesskatt."

Sent omsider verkar nu Skatteverket ha insett att situationen var ohållbar. Skatteverket backar därför från sitt tidigare ställningstagande och meddelar att svenska app-företag inte behöver betala dubbel moms vid försäljning till annat EU-land i de fall moms redan har betalats inom EU.

- För att undvika att enskilda företag drabbas av dubbelbeskattning har Skatteverket beslutat att inte påföra moms på app?företagens försäljning i de fall ett annat land tar ut moms på samma försäljning, säger Karin Korpinen, rättslig expert på Skatteverket.

Skatteverkets nya beslut gäller sedan 1 oktober 2011 och innefattar även tidigare försäljning. Det borde således finnas pengar att kräva tillbaka från Skatteverket för de företag som tidigare har drabbats av denna dubbelbeskattning.

Några frågetecken återstår dock:
  • I Skatteverkets beslut står det att beslutet gäller företag som säljer så kallade appar. Det står inte om beslutet även gäller företag som säljer andra typer av mjukvara, eller elektroniska tjänster, vilka säljs på internet.
  • Det framgår inte om moms som betalas i andra länder ska räknas av eller inte debiteras alls. Hos Skatteverket står det "I dessa fall kommer Skatteverket inte att påföra mervärdesskatt på den svenska näringsidkarens försäljning". Vi tolkar detta som att moms inte ska läggas på vid försäljning till privatperson i EU-land om momsen betalas i annat EU-land.

Läs mer här:
http://www.skatteverket.se/omskatteverket/press/pressmeddelanden/riks/2011/2011/ skatteverkettarbortdubbelbeskattningavappar.5.71004e4c133e23bf6db8000967.html

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.