Ecommerce community
 
 

Moms på e-tjänster ska betalas i köparens land

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 19 Feb-14
 
Från och med årsskiftet ändrar EU reglerna för hur moms inom unionen ska betalas på e-tjänster.
Advert
Fram tills nu har moms för e-tjänster betalats i säljarens land. Detta har fått till följd att jättar som Google, Amazon, Apple, Microsoft med flera har sålt sina digitala produkter från lågskatteländer som Luxemburg.

Syftet är att stärka konkurrenskraften
De nya momsreglerna börjar gälla redan vid årsskiftet 2014/2015 och omfattar e-tjänster som säljs till privatpersoner. Istället för exempelvis tre procent moms som Luxemburg har på e-tjänster ska momsen debiteras efter gällande momssats i köparens EU-land.

En direkt följd av de nya momsreglerna blir att länder som Sverige med 25 procent moms får ökande skatteintäkter medan exempelvis Luxemburg förlorar stort. En annan följd blir förstås att svenska konsumenter risker kraftiga prisökningar för e-tjänster när det blir dyrare att sälja till Sverige.

De nya momsreglerna kommer dock att stärka konkurrenskraften inom unionen då företag inte längre kan gynnas, eller missgynnas, beroende på sin geografiska placering.

EU-portal ska hantera momsen mellan länder
För att hantera detta bygger EU en gemensam webbportal där säljarna kan gå in och betala momsen till rätt EU-land.

Svenskt Näringslivs skattedelegation har i sitt remissyttrande skrivit följande om momslagstiftningen och lagförslaget.

"Regelverket avseende moms är ett av de mest komplicerade regelverk som näringslivet har att tillämpa. Regelverket är i sig komplicerat, därtill kommer en utformning av ML som är omständlig och saknar en bra struktur och översiktlighet. Inte minst i detta lagstiftningsärende vill NSD särskilt framhålla komplexiteten i förslagen där regler återfinns både i direktiv som medför att ML måste förändras samt i tillämpningsförordning som är direkt tillämplig. Komplicerat förslag till förändringar i kombination med ovanstående nämnda brister i ML har medför stora svårigheter att på så begränsad tid analysera effekterna för näringslivet och att få in relevanta synpunkter från berörda medlemmar."

Den kortfattade versionen är att momslagarna behöver ses över, att det är oerhört komplext och att det tar tid då det kräver specialkompetens.

Nu är det bråttom
Alla EU-länder måste nu snabbt få in de nya reglerna i sin lagstiftning och tekniken bakom hur det praktiskt ska gå till måste tas fram på rekordtid.

Dessutom måste givetvis de som säljer e-tjänster anpassa sina system och rutiner.

Att de nya momsreglerna för 28 länder praktiskt ska kunna börja tillämpas om tio månader förefaller en smula optimistiskt.

Källor

http://www.svensktnaringsliv.se/material/remissvar/mervardesskatteregler-om-omsattningsland-for-telekommunikationstj_207537.html

Finansdepartementets promemoria Fi2013/4112

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
Fredrik Åkerström
CEO, Momsens.se

Det här är totalt vansinne, det blir omöjligt för mindre företag att i praktiken hantera försäljning till privatpersoner i olika EU länder på grund av att man måste kunna alla momsregler i alla EU-länder och vilken skattesats olika digitala produkter faller under i olika medlemsländer, dessutom är ju inte EU samma sak som EU:s momsområde, vi har ju Åland som är utanför EU. Kommer en småföretagare som säljer mobilappar att komma ihåg att behandla Åland som export utanför EU, dvs att den försäljningen inte omfattas av det nya regelverket..sen går det ju väldigt enkelt att kringgå regelverket och beställa appar som en Luxemburgare istället för som svensk privatperson och därmed även i fortsättningen betala 3% istället för 25% i moms. Det här kommer aldrig fungera i praktiken. Jag hittade din blogg när jag uppdaterade mitt eget blogginlägg om just detta här:
http://www.momsens.se/nya-momsregler-kommer-2015-for-elektroniska-tjanster
och jag försöker se om någon verkligen har fattat vilken bokföringsteknisk mardröm man sjösätter för småföretagare med det här nya regelverket. Jag tror inte beslutsfattarna i Bryssel har förstått vilken enorm extra administration detta innebär i bokföringen..om det ens kommer att gå att bokföra med många av de mindre enklare bokföringsprogrammen som småföretagare använder sig av. Det blir spännande att följa utvecklingen i alla fall.

4 Nov 2014 06:31
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.