Ecommerce community
 
 

Håll koll på marknadsföringslagen

Kristoffer Geiser, Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB - 28 Jul-09
 
Alla företag är beroende av marknadsföring i någon form. Det finns dock vissa regler man måste ta hänsyn till för att inte riskera förbud, åläggande eller en så kallad marknadsföringsavgift.
Advert
Syftet med marknadsföringslagen är att skydda konsumenter mot aggressiv, vilseledande och otillbörlig reklam. Lagen gäller marknadsföring av bland annat varor, tjänster, fast egendom och arbetstillfällen. Reklam ska följa god marknadsföringssed, vilket innebär att vissa regler måste följas för att skydda konsumenten.

Aggressiv marknadsföring
Näringsidkaren får ej använda våld, hot, tvång, trakasserier eller liknande metoder i sin marknadsföring.

Vilseledande reklam
En näringsidkare får inte använda påståenden som är vilseledande, exempelvis varans pris, kvalite eller andra egenskaper. Utelämnande av väsentlig information är inte heller tillåtet eftersom även det kan bli vilseledande för konsumenten.

Vilseledande förpackningsstorlekar
En näringsidkare får inte använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande.

Vilseledande efterbildningar
En näringsidkare får inte använda efterbildningar av produkter som kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vars utformning huvudsakligen uppfyller en funktion.

Reklamidentifiering
All marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är marknadsföring och vem som står bakom den.

Jämförande reklam
En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare, eller dennes produkter så länge jämförelsen inte är vilseledande eller medför förväxling mellan produkterna.

Köperbjudanden
Om en näringsidkare marknadsför en produkt tillsammans med en prisangivelse måste även information som t ex produktens utmärkande egenskaper, pris och betalningsvillkor finnas med.

Konkursförsäljning
En näringsidkare får endast använda uttrycket "konkurs" om produkterna säljs av konkursboet eller för dess räkning.

Utförsäljning
Uttrycket "utförsäljning" får enbart användas om näringsidkaren avser slutförsäljning av hela lager eller en klart avgränsad del av det, försäljningen sker under begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Realisationer
En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter endast använda uttrycket "realisationer" eller liknande uttryck om försäljningen avser produkter som ingår i näringsidkarens ordinarie sortiment eller om
försäljningen sker under en begränsad tid och priserna är väsentligt lägre än näringsidkarens normala priser för motsvarande produkter.

Obeställda produkter
Vid marknadsföringen får näringsidkaren inte leverera produkter till dig och försöka få betalt för dem om du inte har beställt dem.

Garantier
En näringsidkare som vid marknadsföringen erbjuder garanti för en produkt måste informera köparen om vad garantin innebär och hur köparen ska göra för att utnyttja den. Information måste även lämnas till köparen om att garantin inte påverkar de rättigheter som konsumenten har enligt annan konsumenträttslig lagstiftning. Skriftlig information om garantin måste även lämnas.

Obeställd reklam
En näringsidkare får endast använda e-post, fax eller automatiska uppringningssystem vid marknadsföringstilfället om konsumenten tackat ja till det på förhand. Detta gäller inte om:

näringsidkaren fått konsumentens e-postadress i samband med ett köp och inte tackat nej till att e-postadressen används i marknadsföringssyfte,

reklamen gäller näringsidkarens egna, likartade produkter som den som konsumenten redan har köpt,

eller om konsumenten klart och tydligt ges möjlighet att konstadsfritt och enkelt kan motsätta sig att e-postadressen används i marknadsföringssyfte när den samlas in och vid varje följande marknadsföringsmeddelande.

Vid regelbrott
Den som bryter mot reglerna ovan kan förbjudas att få fortsätta med sin marknadsföring eller bli tvungen till att utöka informationen i marknadsföringen. Detta gäller även de som marknadsför otjänliga produkter.

I vissa fall kan den som bryter mot marknadsföringen bli skyldig att betala en särskild avgift på lägst fem tusen kronor och högst fem miljoner kronor. Avgiften får inte överstiga tio procent av näringsidkarens
årsomsättning. Avgiften tillfaller staten.

Läs mer om marknadsföringslagen här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2008:486

Kristoffer Geiser

Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB

Tidigare webbredaktör / utvecklare på Ecommerce.org. Avslutade min anställning 27 juni 2014. Jag finns på LinkedIn om ni vill komma i kontakt med mig.

 
 
COMMENTS
Christer Kuttainen
fil.dr, e-handelsdoktorn

Vad säger lagen mer om pris? Kan jag som företagare t.ex. ange ett prisspann på min webbplats, exempelvis att mina rum för uthyrning kostar mellan 700-1100 kr/dygn beroende på aktuell vecka (säsong)? Kan jag sälja samma produkt till olika pris till olika kunder? Om inte, säg att jag ändrar en detalj så att produkten inte är exakt lika för båda kunderna. Det kan vara t.ex. en snöskoter-utflykt till företagskunder (som ska betala mycket) samt ett liknande, lite billigare paket till privatkunder.
MVH

3 Aug 2009 15:29
peter fürstenberg
ägare, ********

man borde väl kunna ha olika priser, tex av vip-kunder, fraktfritt inom samma län m.m. Problem blir det väl om man tex lägger på 100kr för tex kunder med utländskt namn!

3 Aug 2009 23:19
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.