Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i september

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Oct-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,6 procent i september jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,1 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,8 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 2,0 procent mellan september 2012 och september 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,2 procent mellan augusti 2013 och september 2013. Under den senaste tremånadersperioden (juli-september) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (april-juni). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln september 2012 - september 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Detaljhandeln fortsätter att leverera försiktiga tillväxttal och ökade i september med 2,0 procent. Sällanköpsvaruhandeln visar sin starkaste utveckling sedan i maj och har nu haft flera månader med positiv utveckling, vilket indikerar att vi är på väg åt rätt håll. Dagligvaruhandeln visar ännu en positiv försäljningsmånad. En del av tillväxten kan förklaras av prisökningar. Det ökade matintresset innebär också att en del av det kapital som frigörs i och med minskad konsumtion av sällanköpsvaror istället läggs på livsmedel vilket gynnar dagligvaruhandeln.

Möbler, heminredning och bygghandel visade, liksom under augusti, positiva tillväxttal. Höstens intåg gör att konsumenter byter fokus från semesterinköp till inredning och investeringar i hemmen. Det är dessutom större omsättning på bostadsmarknaden nu än tidigare under året, vilket driver tillväxten i dessa branscher.

Hittills i år ligger detaljhandeln kvar på en utveckling om 1,5 procent och det är en bit kvar till HUI Researchs prognos på 2 procent. Det finns emellertid fortfarande möjlighet att rädda utvecklingen efter den svaga starten på året. Sällanköpsvaruhandeln har svaga jämförelsetal att mäta sig mot, konsumentförtroendet går åt rätt håll och vi ser flera positiva signaler från omvärlden, vilket talar för att vi sannolikt kommer att få se början till en vändning i branschen under årets sista månader.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.