Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i november

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 7 Jan-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 4,5 procent i november jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,6 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,6 procent mellan november 2012 och november 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 3,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,6 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,9 procent mellan oktober 2013 och november 2013. Under den senaste tremånadersperioden (september-november) ökade försäljningsvolymen med 1,0 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (juni-augusti). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln november 2012 - november 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Utvecklingen om 3,6 procent i detaljhandeln under november är den starkaste månadsutvecklingen i år. Både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln levererade starka tillväxttal. När kylan drog in i november ökade omsättningen även i branscher som inte riktigt har haft vädrets makter med sig under året. Kläd- och skohandeln visar nu starka tillväxttal, men även sporthandelns tillväxt tog sig under november månad.

De branscher som har haft starkast utveckling är de mer kapitaltunga branscherna som rör hemmet, det vill säga möbler, heminredning och bygghandel. Försäljningen i dessa branscher har tagit fart efter sommaren i takt med att hushållens förtroende fortsatt att stärkas. Det allt starkare förtroendet bäddar även för att den viktiga decemberförsäljningen sannolikt kommer att öka i år jämfört med förra året. Tillsammans med en låg ränta, som sänktes ytterligare i mitten av december, och ett högt sparande bidrar detta till den positiva utvecklingen.

Den helårsprognos på 2,0 procent som HUI lade i början av året överensstämmer väl med tillväxten hittills i år som ligger på 1,9 procent. De senaste månadernas utveckling visar tecken på ett uppdämt konsumtionsbehov av sällanköpsvaror, vilket talar för att 2014 sannolikt kommer att bli ett bättre år än 2013.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.