Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i mars

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 29 Apr-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,8 procent i mars jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4 procent mellan mars 2012 och mars 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 8,1 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 4,3 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4 procent mellan februari 2013 och mars 2013. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,6 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (oktober-december). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln mars 2012 - mars 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Utvecklingen i mars förklaras framför allt av dagligvaruhandelns starka tillväxttakt. Påsken, som är en viktig mathelg, låg i år i mars och utvecklingen på 8,1 procent drar därför upp tillväxten i en övrigt dyster detaljhandel. Sällanköpsvaruhandeln backade i mars med 4,3 procent och många branscher har påverkats av att våren har dröjt.

Sko- och klädhandeln är två branscher som påverkats mycket av det kalla vädret då vårkollektionen inte fått fart. Även sporthandeln har haft det tufft när kylan dröjt sig kvar och branschen jobbar även mot starka jämförelsetal vilket resulterat i att branschen fick en negativ utveckling i mars. Branscher som gått bra är bland annat bokhandeln som ökade med 6,7 procent och heminredning som ökade med 3,9 procent. Ökningen i bokhandeln förklaras till stor del av att bokrean blev förlagd senare i år och att en stor del av försäljningen därför hamnade i mars.

Första kvartalet 2013 landar på en försiktig ökning om 1,1 procent. Konsumentförtroendet har förbättrats och antalet varsel har fortsatt att sjunka. HUI tror därför att handeln kommer att se ljusare tider och att konsumtionen kommer att öka under andra kvartalet.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.