Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 28 Jun-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,1 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,3 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 3,4 procent mellan maj 2012 och maj 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,8 procent mellan april 2013 och maj 2013. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade försäljningsvolymen med 0,3 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2012 - maj 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Maj månads siffror visar på en positiv tillväxt för detaljhandeln, som ökade med 3,4 procent i löpande priser. Sverige befinner sig i en utdragen återhämtning. Dagligvaruhandelns försäljning brukar under dessa tider visa bättre tillväxttal än sällanköpsvaruhandelns. Så var fallet i maj då dagligvaruhandeln ökade med 4,0 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,9 procent.

Maj har präglats av sol och försommarvärme vilket gynnat flera branscher inom sällanköpsvaruhandeln. Bäst gick det för optikhandeln som ökade med 10,5 procent. Både kläd- och skohandeln, två väderberoende branscher, visar på bra tillväxttal i maj, vilket är välbehövligt då branscherna har haft en svag start på året. Likaså fick sporthandeln medvind av en varm och solig månad och ökade med 4,3 procent. Möbelhandeln har inlett året med försiktigt positiva tillväxttal och fick ännu mer fart i maj då branschen ökade med hela 4,7 procent.

Majs utfall förstärkte tillväxten hittills i år som nu ligger på 1,5 procent. Tillväxten ligger i linje med HUI Researchs helårsprognos på 2 procent, men är fortfarande en relativt svag utveckling för detaljhandeln historiskt sett. Bedömningen är att försäljningen kommer att öka försiktigt under hösten då några av de indikatorer som påverkar detaljhandelns utveckling går åt rätt håll; konsumentförtroendet ligger fortsatt på positiva nivåer och antalet varsel ligger på normala nivåer.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.