Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i maj

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 27 Jun-14
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,0 procent i maj jämfört med samma månad 2013. Dagligvaruhandeln ökade med 0,6 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 5,1 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,5 procent mellan maj 2013 och maj 2014. Dagligvaruhandeln ökade med 0,7 procent medan sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,7 procent mellan april 2014 och maj 2014. Under den senaste tremånadersperioden (mars-maj) ökade försäljningsvolymen med 1,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (december-februari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln maj 2013 - maj 2014

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
I maj visade detaljhandeln en försiktig tillväxt, med en utveckling om 1,5 procent i löpande priser. Dagligvaruhandeln ökade med blygsamma 0,7 procent samtidigt som sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,1 procent. Under 2013 var dagligvaruhandeln dragloket i svensk detaljhandel, men nu är förhållandet det omvända. Hittills i år är det istället sällanköpvaruhandeln som har haft en starkare utveckling och drivit tillväxten.

Delbranscherna inom sällanköpsvaruhandeln visade en blandad utveckling. Starkast tillväxt visade möbelhandeln som hittills i år ökat med hela 8,9 procent. Även klädhandeln visade på en positiv försäljningsutveckling driven av det varma och soliga vårvädret. Likaså fick sporthandeln medvind och ökade starkt i maj.

Svensk ekonomi går åt rätt håll, om än långsamt. Denna återhämtning syns i detaljhandelns utveckling som även den är på väg åt rätt håll. Hushållens förtroende fortsätter att öka, om än försiktigt, och de är mer optimistiska om både sin egen och svensk ekonomi. Även detaljisterna själva är mer optimistiska om framtida försäljning, vilket ytterligare talar för att året och detaljhandeln som helhet sannolikt kommer att sluta bättre än föregående år. Utvecklingen hittills i år ligger på 3,3 procent, vilket är något över HUIs helårsprognos på 3 procent. Hösten möter starkare jämförelsetal framförallt för sällanköpsvaruhandeln och gör att vi sannolikt kommer att få se en något försiktigare utveckling för branschen.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.