Ecommerce community
 
 

Försäljningsvolymen i detaljhandeln ökade i april

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 27 May-13
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,0 procent i april jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,5 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,5 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,4 procent mellan april 2012 och april 2013. Dagligvaruhandeln minskade med 1,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,1 procent mellan mars 2013 och april 2013. Under den senaste tremånadersperioden (februari-april) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (november-januari). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln april 2012 - april 2013

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Som väntat var utvecklingen i delbranscherna i april nästan motsatt den i mars. Den påskeffekt som gynnade dagligvaruhandeln i mars månad gynnade istället sällanköpsvaruhandeln i april. Påskhelgen har en positiv inverkan på dagligvaruhandeln men en negativ effekt på sällanköpsvaruhandeln, vilket gör att vi får ett omvänt scenario under april månad. Dagligvaruhandeln stod mot tuffa jämförelsetal och backade med 1,8 procent i april, medan sällanköpsvaruhandeln fick medvind och ökade med 4,1 procent.

Vad gäller utvecklingen inom sällanköpsvaruhandeln infann sig äntligen våren och branscher som tidigare väntat på värmen fick ökad försäljning. Detta syns särskilt tydligt i kläd- och skohandeln som båda ökade sin försäljning i april. Klädhandeln ökade med 7,4 procent och skohandeln med starka 22,3 procent. Sporthandeln, som tidigare månader visat på starka tillväxttal men som i mars också visade upp dystra siffror, hade återigen en stark tillväxt i april.

Hittills i år har tillväxten ökat med drygt 1 procent, vilket indikerar att det kan bli ytterligare ett svagt år för detaljhandeln. Helåret 2013 kommer sannolikt att visa på försiktiga tillväxttal, men resterande delen av året kommer att gå något bättre än inledningen då de indikatorer som påverkar detaljhandeln i störst utsträckning fortsätter att gå åt rätt håll.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.