Ecommerce community
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juni

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 8 Aug-11
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 0,2 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,2 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 0,5 procent mellan juni 2010 och juni 2011. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,0 procent. Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 3,1 procent mellan maj och juni i år. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 0,8 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juni 2010 – juni 2011

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar
Detaljhandelns utveckling i juni var relativt svag mätt i löpande priser. En positiv kalendereffekt bidrar dock till en starkare utveckling när hänsyn tas till detta. Ökningen var 3,4 procent i fasta och kalenderkorrigerade priser vilket gör juni till en av de starkaste månaderna under året. Dagligvaruhandeln, som länge utvecklats svagt, uppvisar en något starkare utveckling denna månad. Kalendereffekten bidrar till att sällanköpsvaruhandeln minskar i löpande priser. Även om majoriteten av branscherna backar är utvecklingen aningen splittrad mellan branscherna och det är svårt att se en tydlig konjunktursignal. Detaljhandelns utveckling under årets första halvår kan nu summeras till 1,7 procent vilket är svagare än prognostiserat. Förutsättningarna, en stark svensk ekonomi, optimistiska hushåll och minskad arbetslöshet, finns för att detaljhandeln ska uppvisa ännu ett starkt år men hushållen agerar aningen återhållsamt. Efter flera års fantastisk utveckling, även under lågkonjunkturen, är det emellertid starkt av detaljhandeln att uppvisa en ökning ännu ett år. Bedömningen är att helåret kommer att landa på en utveckling på 2,5 procent.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) En strukturell förändring inom elektronikhandeln har lett till att omsättningsnivån från och med november 2010 är lägre än tidigare.
2) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
3) Utvecklingstal för klädhandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i klädhandeln men som från juni 2011 har bytt till annan bransch.
4) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Läs hela rapporten som pdf nedan:

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.