Ecommerce community
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i juli

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 27 Aug-12
 
Försäljningsvolymen ökade med 2,4 procent i maj jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,6 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 2,2 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 1,8 procent mellan juli 2011 och juli 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 2,4 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,2 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,3 procent mellan juni 2012 och juli 2012. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) minskade försäljningsvolymen med 0,1 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juli 2011 - juli 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI Research kommenterar
Trots att en regnig sommar vanligtvis gynnar handeln var utvecklingen i juli 2012 relativt svag och utvecklingen landade på 1,8 procent i löpande priser. Den svaga utvecklingen förklaras delvis av en kalendereffekt då juli 2012 hade en fredag och en lördag mindre än juli 2011 och istället en måndag och tisdag extra, vilket slår kraftigt mot detaljhandeln. Sannolikt förklaras utvecklingen också av oroligheterna i Europa som gör konsumenterna återhållsamma.

Dagligvaruhandeln fortsätter att gå bra och ökade i juli med 2,4 procent i löpande priser och går återigen bättre än sällanköpsvaruhandeln, som ökade med 1,2 procent i juli. Inom sällanköpsvaruhandeln har framförallt färghandeln och sporthandeln haft bra utvecklingstal.

Ökningen i juli gör att den samlade utvecklingen hittills i år hamnar på 2,8 procent. En förklaring till de positiva utvecklingstalen finns i det stigande konsumentförtroendet som i februari 2012 vände till positiva nivåer och nu fortsätter att öka försiktigt. Förutsättningarna finns för att även hösten ska kunna fortsätta att visa upp goda tillväxttal inom detaljhandeln. En oro är den psykologiska effekt eurokrisen har på hushållen och den lågkonjunktur som vi befinner oss i. HUI:s prognos för 2012 är 2,5 procent. I september publiceras en ny konjunkturrapport och om prognosen revideras då är det sannolikt uppåt

Branschredovisning


Fotnoter:
1) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn- och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
2) Utvecklingstal för järn- och bygghandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i järn- och bygghandeln men som från april 2012 har bytt till annan bransch.
3) För få svarande företag under juli månad.
4) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.