Ecommerce community
 
 

Försäljningen i detaljhandeln ökade i februari

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 29 Mar-12
 
Försäljningsvolymen ökade med 3,4 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln ökade med 1,9 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 4,6 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser ökade med 6,0 procent mellan februari 2011 och februari 2012. Dagligvaruhandeln ökade med 6,0 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 6,1 procent.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 1,2 procent mellan januari 2012 och februari 2012. Under den senaste tremånadersperioden (december-februari) ökade försäljningsvolymen med 1,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (september-november). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln februari 2011 – februari 2012

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar
Den kraftiga försäljningsökningen i februari förklaras till hälften (3 procentenheter) av en extra försäljningsdag i och med skottdagen. Även rensat för detta var försäljningsökningen kraftig och detaljhandelsåret 2012 har nu fått en mycket stark start. Skohandeln och sporthandeln stack under februari ut med kraftiga försäljningsökningar, 16 respektive 22 procent, främst drivet av att vintern slutligen kom.

Den starka tillväxten kommer samtidigt som svensk ekonomi i övrigt bromsar in. Att detaljhandeln då börjar växa kan tyckas märkligt. Januari och februari är visserligen en för kort period för att redan tala om en vändning men med minskad risk för en ny finanskris och räntesänkningar, som under den senaste månaden också fått genomslag i boräntorna, har hushållens framtidstro vänt upp. Hushållen är tungt belånade och svängningar i räntan påverkar konsumtionsutrymmet kraftigt, varför en svag ekonomi med sänkt ränta paradoxalt nog kan gynna detaljhandeln. Utsikterna är emellertid fortfarande svaga och detaljhandeln leder näringslivets konkursstatistik, men utvecklingen går utan tvekan åt rätt håll och 2012 ser ut att kunna bli bättre än 2011.

Branschredovisning


Fotnoter:
1) En strukturell förändring inom elektronikhandeln har lett till att omsättningsnivån från och med december 2010 är lägre än tidigare.
2) Inkluderar endast den del av järn- och bygghandeln vars primära målgrupp är hushållen. En stor del av järn och bygghandelsföretagen definierar sig själva som partihandelsföretag och ingår därmed inte i DHI.
3) Utvecklingstal för klädhandeln är korrigerade med avseende på ett företag som tidigare låg i klädhandeln men som från augusti 2011 har bytt till annan bransch.
4) Begreppet egentlig detaljhandel exkluderar omsättningen i apoteks- och systembolagshandeln samt bensinhandeln.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.