Ecommerce community
 
 

EU ska främja e-handeln med bättre leveranser

Kristoffer Geiser, Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB - 7 Dec-12
 
Leveranser ses idag som ett av de största handelshinderna när det gäller gränsöverskridande e-handel. Därför har EU-kommissionen nu inlett ett samråd kring en grönbok om paketutkörning, där man särskilt kommer att behandla gränsöverskridande frågor och e-handelns behov.
Advert
Undersökningar visar att bara 9 procent av EU:s konsumenter köper varor online från andra länder, och att både e-handlare och konsumenter är oroliga för brister i de nuvarande leveranssystemen för varor som beställs online. 57 procent av e-handlarna anser att gränsöverskridande leveranser är ett handelshinder, medan 47 procent av konsumenterna ser leveransproblem med gränsöverskridande transaktioner.

Effektiva leveranser (och möjligheter att returnera varor) är en förutsättning för att e-handeln ska kunna fortsätta att växa, och därmed också för konsumenternas valmöjligheter och intressen. Därför inleder nu kommissionen arbetet med att ta fram en grönbok om paketutkörning.

- Detta samråd kring grönboken kommer att hjälpa oss hitta rätt åtgärder för att förbättra paketutkörningen på den inre marknaden. Ett flexibelt och effektivt utkörningssystem för hela EU, anpassat till konsumenternas förväntningar och e-handelns specifika behov kan direkt bidra till e-handelns enorma potential att bidra till tillväxt och sysselsättning, säger Michel Barnier, Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden och tjänster.

Grönboken
Kommissionen har identifierat tre prioriterade områden för att lösa de problem som konsumenter och e-handlare i EU ser:
  • Bekvämare och mer kundanpassade leveranstjänster för konsumenter och småföretag runt om i EU.
  • Kostnadseffektivare leveranslösningar och bättre priser för konsumenter och småföretag.
  • Bättre driftskompatibilitet mellan operatörer som sysslar med leveranser (bättre partnerskap och samarbete) och mellan operatörer och e-handlare, främst småföretag.

Med grönboken vill kommissionen samla uppgifter om det rådande läget på leveransmarknaden för varor som köps på nätet. Man vill också identifiera tänkbara hinder för skapandet av en EU-övergripande, integrerad marknad för paketutkörning. Kommissionen kommer att rådfråga berörda parter om hur man bäst kan tillgodose kundernas, företagens och slutanvändarnas intressen.

Utgående från de uppgifter som samlas in kommer kommissionen att identifiera lösningar med målet att uppnå en skarvlös process för paketleveranser i EU som kan främja e-handelns utveckling. Enligt kommissionen kommer man också att se till att alla, både enskilda och småföretag, kan utnyttja e-handelns fördelar i alla EU:s regioner, med hjälp av ett hållbart och välfungerande leveranssystem.

Läs mer här
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1289_sv.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%B6nbok

Kristoffer Geiser

Tid. Redaktör / Webbutvecklare, Ecommerce org AB

Tidigare webbredaktör / utvecklare på Ecommerce.org. Avslutade min anställning 27 juni 2014. Jag finns på LinkedIn om ni vill komma i kontakt med mig.

 
 
COMMENTS
Henrik Lidholm
Butiksinnehavare Skoputsmaskin.se, Gentus AB

Det största hindret för gränsöverskridande handel inom EU är ju de hinder som EU själva satt upp. Jag talar om reglerna för handel med elektroniska varor (WEEE-reglerna) samt reglerna att man måste momsregistrera sig i andra EU länder när man når upp till en viss omsättningsnivå. Jag upplever inte att transporter är något större problem.

12 Dec 2012 08:26
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.