Ecommerce community
 
 

Detaljhandeln hade det tufft i juli

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 30 Aug-11
 
Försäljningsvolymen ökade med 1,1 procent i juni jämfört med samma månad förra året. Dagligvaruhandeln minskade med 1,8 procent och sällanköpsvaruhandeln ökade med 3,5 procent.
Advert
Omsättningen för detaljhandeln mätt i löpande priser minskade med 1,2 procent mellan juli 2010 och juli 2011. Dagligvaruhandeln minskade med 1,3 procent och sällanköpsvaruhandeln minskade med 1,1 procent. Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,7 procent mellan juni och juli i år. Under den senaste tremånadersperioden (maj-juli) ökade försäljningsvolymen med 0,4 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (februari-april). Båda dessa uppgifter är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

Omsättningsutveckling inom detaljhandeln juli 2010 – juli 2011

Förändring i procent jämfört med samma månad föregående år.

HUI kommenterar
Detaljhandeln minskar sin omsättning i juli vilket gör månaden till en av få med ett negativt utfall de senaste åren. Juli i år innehöll emellertid en extra söndag jämfört med juli i fjol, vilket medför en positiv kalendereffekt. Utvecklingen blir svagt positiv när hänsyn tas till detta. Såväl dagligvaruhandeln, som har haft en svagare utveckling under en längre period, som sällanköpsvaruhandeln redovisar negativa tillväxttal denna månad.

Utvecklingen har varit svag under hela året och juli är alltså inget undantag. Konsumentförtroendet har sjunkit under sommaren i takt med att världsekonomin gick från att utvecklas svagt till ett betydligt mer krisbetonat läge på kort tid. Hushållens försiktighet återspeglas tydligt i detaljhandeln som utan tvivel är inne i en svag period med lägre utvecklingstakter som följd. Egentligen finns förutsättningarna för att detaljhandeln ska kunna uppvisa förhållandevis goda tillväxttal, men den psykologiska effekten på hushållen är tydlig. HUI återkommer med en ny konjunkturrapport i slutet av september. Sannolikt väntar även en tuff höst, vilket talar för att prognosen kommer att revideras ned.

Källor:
Handelns Utredningsinstitut (HUI)
Statistiska Centralbyrån (SCB)

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.