Ecommerce community
 
 

CDON Group omsatte 3,4 miljarder SEK helåret 2011

Stefan Pettersson, Tid. Business Developer - 1 Feb-12
 
CDON Group ökade försäljningen med 71 procent fjärde kvartalet och 54 procent för helåret 2011.
Advert
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 71 procent, från 768,9 miljoner SEK till 1.316,4 miljoner SEK, exklusive Tretti och Rum21. Bruttomarginalen var 17,4 procent under perioden och bruttoresultatet 229,5 miljoner SEK, att jämföra med motsvarande period förra året då resultatet var 139 miljoner SEK.

Rörelseresultatet uppgick till 71,3 miljoner SEK (38,1) och rörelsemarginalen till 5,4 procent.

Resultatet efter skatt uppgick till 48,4 miljoner SEK, ner från 26 miljoner SEK under samma period föregående år. Resultatet per aktie uppgick till 0,73 SEK (0,41).

För helåret 2011 har CDON Group ökat nettoomsättningen med 54 procent till 3.4 miljarder SEK, upp från 2,2 miljarder SEK. Bruttoresultatet helåret 2011 exklusive engångsposter uppgick till 602,3 miljoner SEK (420,2) med en bruttomarginal på 17,7 procent.

Vd och koncernchef Paul Fischbein kommenterar uppgifterna; -Jag är nöjd med att presentera en bokslutskommuniké som visar stark tillväxt och ett kraftigt förbättrat resultat för CDON Group. På en detaljhandelsmarknad som överlag präglats av svag utveckling ökar vår försäljning till nya rekordnivåer.

Paul Fischbein fortsätter; -Samtliga segment växer under lönsamhet och bidrar till koncernens resultat. Vi har både under kvartalet och helåret investerat kraftigt i tillväxt och resultatförbättringen under det fjärde kvartalet är ett kvitto på att detta har gett utdelning och visar på gruppens skalbarhet.

Fjärde kvartalet 2011 (siffror i parantes avser fjärde kvartalet 2010)
 • Nettoomsättningen ökade med 71 procent till 1.316,4 (768,9) miljoner SEK och den organiska tillväxten var 49 procent (25 procent)*
 • Bruttoresultatet uppgick till 229,5 (139,0) miljoner SEK med en bruttomarginal på 17,4 procent
 • Rörelseresultatet uppgick till 71,3 (38,1) miljoner SEK och rörelsemarginalen till 5,4 procent
 • Resultatet efter skatt uppgick till 48,4 (26,0) miljoner SEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,73 (0,41) SEK

Helåret 2011 (siffror i parantes avser helåret 2010)
 • Nettoomsättningen ökade med 54 procent till 3.403,7 (2.210,0) miljoner SEK och den organiska tillväxten var 37 procent (27 procent)*
 • Bruttoresultatet exklusive engångsposter uppgick till 602,3 (420,2) miljoner SEK med en bruttomarginal på 17,7 procent
 • Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 149,0 (134,6) miljoner SEK och rörelsemarginalen till 4,4 procent
 • Investeringar i nyetableringar och geografisk expansion uppgick under året till 34 miljoner SEK**
 • Resultatet efter skatt uppgick till 83,0 (90,2) miljoner SEK
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,26 (5,00) SEK
 • Förvärv av Tretti AB, en nordisk internetbutik för vitvaror och hushållsapparater, för 346 miljoner SEK i juni

Fotnot:
* Exklusive Tretti och Rum21
** Avser den geografiska expansionen av Nelly i Europa, Rum21 i Norden, Gymgrossisten i Tyskland och Danmark samt lanseringen av Members.com i Norden. Investeringar i Heppo och Lekmers expansion under året är ej inkluderat.

Läs mer här:
http://www.cdongroup.com/Documents/Pdf/Reports/sv/1578541.pdf

Stefan Pettersson

Tid. Business Developer

Partneransvarig på Ecommerce.org 2011-03-07 till 2014-06-30.

Vill du kontakta mig så finns jag på Linkedin.

 
 
COMMENTS
SHARE
 
LATEST COMMENTS
Malerier Galleri

Thank you for this fine article. It is not getting any easier to ge...

#SEO: Be Community-centric to Earn Links 1 comment
Joanna Holmgren

Hej! Jag behöver hjälp med allt detta då jag ämnar börjar sälja via...

#Varulager i andra EU-länder kan leda till momsregistreringsplikt i de länderna 1 comment
daniel larsson

Börja med content planen... https://expandtalk.se/content-marketing/c...

#5 Content Marketing Ideas for October 2016 1 comment
Alan Jordan

If someone wants his website to be visible to all then these tips are ...

#5 Basics to Make a Website Accessible 1 comment
Johannes Hannus

Vi har provat varubrev ett par gånger men tyvärr 'försvinner' minst 5%...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Om det är möjligt så verkar det säkrare att använda brevlådan för då v...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Per Ledin

Ingen belyser problemet med tjänsten varubrev Posten pushar för. Vi e-...

#Nya hot mot e-handlarna ställer krav på trygga transporter 3 comments
Birgitta Wangeskog

Bra med fler aktörer som tar ett helhetsgrepp på betalningar det gynna...

#Dibs utmanar Klarna med enklare betalningar 1 comment
Kent Markström

Hur bra som helst, och smidigt

#Storbankerna leder vägen för mobila betalningar 1 comment
Håkan Kuyumcu

Äntligen något som går åt rätt håll i utvecklingen av användarvänlighe...

#Riskbedömning gör att kunderna slipper 3D Secure 1 comment
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.