Ecommerce community
 
 
MEMBER PROFILE

Jörgen Bödmar

Follows: 0 / Followers: 0

 
LATEST ACTIVITY

Jörgen Bödmar

Blog: 3D Secure behöver marknadsföras

4 comments

Det är förvånande att banker, VISA och Master Card tar så lätt på sin affär. I vår verksamhet förlorar vi upp till 25% av alla utrikes transaktioner till faktorer som ligger i illa fungerande teknik bakom PSP:n samt den okunnighet och brist på information som många kunder har om 3D Secure och hur det fungerar. Om det fungerar så tjänar ju alla på det.

2009-08-19

08:26

RETAIL ADMIN FOR
 
 
 
 
All rights reserved. Copyright © Ecommerce.org 2009 - 2018
This website requires javascript and the latest version of Chrome, Firefox or Safari. Internet Explorer not fully supported.